gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: 31  (อ่าน 21555 ครั้ง)

31

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 18:10 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๔๖. บรรไดขึ้นชั้นปทักษิณมหาเจดีย์, วัดมหาธาตุ


ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 18:11 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๔๗. ภาพที่ผนัง, วัดมหาธาตุ


ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 18:12 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๔๙

ก็ว่าใช้ได้ดี แต่ยังไม่มีผู้ใดไปทำกัน ส่วนแร่ดีบุกนั้นมีผุ้ไปทำกัน
อยู่บ้างแล้ว แร่ธาตุเหล่านี้อยู่ไม่ห่างไกลจากลำน้ำนัก จะขน
มาขึ้นรถไฟหรือบรรทุกเรือที่ปากน้ำก็สดวก ไม่สู้ไกลจากสุราษฎร์
ธานีเท่าใดนัก ตามทางนี้น่าจะเปนทางที่พวกอินเดียเข้ามาตั้งภูมิลำเนาทำ
มาหากินในท้องที่เหล่านี้แต่ในโบราณสมัยแล้วก็เปนได้ ด้วยตามใน
ถ้ำต่าง ๆ ในท้องที่เหล่านี้ ขุดได้พระพุทธรูปและเทวรูปต่าง ๆ ซึ่งพิมพ์
ด้วยดินเหนียวไม่เผา มีอักษรของชาวอินเดียภาคใต้จาฤกไว้ที่ข้างหลัง
นั้นด้วย รูปดินพิมพ์แลอักษรจาฤกเหล่านี้คล้ายหรืออย่างเดียวกันกับ
ที่มีอยู่ที่พุทธโบราณสถานที่ในเกาะชวาแลที่นครวัดเมืองเสียมราบนั้น
ทีเดียว ซึ่งนักโบราณคดีวิจารณกันว่า พวกอินเดียได้มาสร้างไว้
เมื่อราว ๘๐๐ หรือ ๙๐๐ ปีที่ล่วงมาแล้ว ซึ่งน่าจะเปนเวลาที่ชาว
อินเดียเที่ยวแผ่อำนาจสาสนาหาเมืองขึ้นอย่างที่ชาวยุโรปทำอยู่ในกาล
ปัตยุบันนี้ วัตถุโบราณที่พบปะในถ้ำต่าง ๆ นี้ บางทีจะได้สร้างขึ้น
ในสมัยนั้นกระมัง

อนึ่งที่วัดถ้ำสิงขรซึ่งอยู่ริมแม่น้ำตาปีขึ้นไปประมาณสัก ๔๐ กิโล
เมเตอร์ (เรือยนต์เดินอย่างกลางราว ๔ ชั่วโมง) ตามลำแม่น้ำนี้
งดงามดีมาก แลมีบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาตลอดทาง ที่วัดถ้ำสิงขร
นี้มีถ้ำอยู่หลังวัดริมแม่น้ำนั้นเอง เข้าก็สดวกง่ายดายไม่พักต้อง
---------
หมายเหตุ วัดถ้ำสิงขร ปัจจุบันอยู่ที่ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 18:13 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๕๐

ปีนป่ายอย่างถ้ำอื่น ๆ แลเปนถ้ำที่ไม่มีใครไปก่อสร้างของต่าง ๆ ไว้
มากนัก จึงยังไม่ทำให้เสียความงามธรรมดาของถ้ำนั้น ถ้ำนี้กว้าง
ขวางยืดยาวมีเปลวปล่องหลายแยกหลายแคว แลถ้าจะเรียกว่าถ้ำ
"แสงงาม" ก็สมควร เพราะแสงสว่างตามที่ต่าง ๆ ในถ้ำนี้จะเห็น
ได้หลายอย่างต่างกัน ผู้ที่เคยได้อ่านได้ฟังเรื่องนิยายต่าง ๆ ซึ่ง
บางทีมีกล่าวถึงแสงสว่างในถ้ำต่าง ๆ อันงดงาม ก็จะเห็นได้ในถ้ำนี้
ที่ปากถ้ำนั้นยังมีพระพุทธรูปศิลาแลงแลเทวะรูปโบราณเหลืออยู่บ้าง ผู้
เดินทางซึ่งมีเวลาพักอยู่ที่สุราษฎร์ธานีหลายวัน ควรหาเรือกลไฟ
หรือเรือยนต์ขึ้นไปเที่ยวที่ถ้ำนี้ เพราะเรือยนต์ขนาดใหญ่ไปได้สดวก
แลเทียบท่าวัดได้ทีเดียว แลจะได้เห็นภูมิลำเนาตามลำแม่น้ำนี้ด้วย

อนึ่งในระหว่างไชยาแลสุราษฎร์ธานีตามสองข้างทางรถไฟนั้นเปน
ไร่นาแลดงตาลอันอุดมดีแลจนสุดสายตา ส่วนตามริมแม่น้ำตาปี,
พุมดวง, พุนพิน, แลท่าทองอันเปนแพรกแยกต่อกับแม่น้ำตาปีนั้นเล่า
(เดละตา) ก็มีสวนมะพร้าวแลไร่นาอันเจริญอยู่ทั่วไป นาที่มีอยู่ตอน
ใกล้ปากน้ำนี้เขาเรียกกันว่า "ไร่นาทุ่ง" เปนนาที่ทำได้ผลเสมอทุกปี
ไม่เสียเลยด้วยมีน้ำพอดีเสมอ เพราะอาไศรย์น้ำทะเลล้นทดขึ้นเอง
หรือถ้ามีน้ำป่าไหลบ่ามามากก็ระบายไหลลงทะเลไปเอง น้ำไม่มาก
เกินไป ส่วนเข้าที่ทำได้ในนาเหล่านี้ว่าเปนเข้าอย่างดี เกือบดีเท่า
เข้านครไชยศรี อันมีชื่อเสียงในเมืองไทยนั้น ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้
น่าจะเหมาะสำหรับสร้างโรงสีกลไฟ เพราะมีเข้าอุดมแลคมนาคม
ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 18:17 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๕๑

อันดีทั้งทางน้ำแลทางบก ที่จะนำเข้าไปจำหน่ายยังตลาดเช้าในต่าง
ประเทศได้สดวก ในเวลานี้ก็มีโรงสีกลไฟขนาดย่อมตั้งขึ้นโรงหนึ่งแล้ว
แลโรงเลื่อยจักรใหญ่ของบริษัทเดนมารคตั้งอยู่ที่บ้านดอน การหัตถ
กรรมอย่างอื่นในจังหวัดนี้ มีการทอผ้าต่าง ๆ มาก ตั้งแต่ผ้าพื้น,
ผ้าม่วง, ผ้ายกดอก, จนผ้ายกทองก็ทอได้

ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไป ทางรถไฟผ่านไปในป่าใสไม่มีอะไร
ที่น่าดูนัก จนเข้าในเขตร์ทุ่งกระเบียด ตำบลบ้านกระเบียดนั้นเปน
ทุ่งย่อม ๆ อยู่ในระหว่างภูเขามีทุ่งนาแลหมู่บ้านแลในเวลาที่มีอากาศ
ดีก็เปนที่น่าดูอยู่แห่งหนึ่ง ด้วยภูมิภาพในตำบลนี้งามดี แลตาม
ในท้องที่เหล่านี้มีนกยุงชุกชุมมาก เมื่อรถไฟผ่านไปเคยเห็นนกยุงลง
กินอยู่ตามในที่เตียนบ่อย ๆ สัตว์ป่าต่าง ๆ ที่น่ายิงนั้นมีชุกชุมแลจะ
หายิงได้ง่าย อนึ่งช้างเถื่อนนั้น ในท้องที่เหล่านี้ในตอนใกล้ทุ่งสงก็มีอยู่
ชุกชุมเหมือนกัน ส่วนแร่ดีบุกนั้น ก็มีอยู่ทั่วไป แลมีผู้ไปตั้งทำ
เหมือนกันบ้างแล้ว แลเมื่อมีทางรถไฟซึ่งเปนคมนาคมอันดีขึ้นแล้ว
ความเจริญในการทำเหมืองแร่ดีบุกนั้นต่อไป ก็คงจะเจริญขึ้นได้ใน
เร็วปีเปนแน่

ทุ่งสงซึ่งอยู่ที่ระยะกิโลเมเตอร์ ๗๕๗ จากกรุงเทพ ฯ นั้น เปน
ตำบลที่ทางรถไฟแยกลงไปจากสายกลางยังท่าเรือที่ตรัง ซึ่งตั้งอยู่ริม
แม่น้ำใหญ่ชื่อเดียวกัน ทางแยกนี้มีระยะยาว ๙๓ กิโลเมเตอร์ แล
ที่ปลายทางรถไฟนี้อยู่ห่างจากทะเลประมาณ ๑๒ กิโลเมเตอร์เท่านั้น เปน

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 18:19 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๕๒

ท่าจอดเรือที่ใกล้ที่สุดทางฝั่งตวันตกของประเทศสยามแลเมืองปินัง
ในระหว่างตรังแลปินังนั้น มีเรือรับส่งคนโดยสานแลสินค้าสัปดาหะ
ละ ๒ ครั้ง แลเวลาที่ใช้เดินเรือนั้นประมาณ ๒๐ ชั่วโมง (เรือขนาด
ย่อมไม่ใช่เรือเร็ว) ถ้าไปเรือทางตอนในระหว่างฝั่งแลเกาะต่าง ๆ
นั้น จะเห็นภูมิภาพอันงดงามน่าชมมาก

ที่ทุ่งสงนั้นเปนทุ่งกว้างมีภูเขาล้อมอยู่โดยรอบ แลเปนทุ่งที่
อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๑๗๐ ฟีต (บางทีที่เรียกตำบลนี้ว่า
ทุ่งสงนั้น ก็จะเปนทุ่งสูงนั้นกระมัง) ด้วยจะเห็นได้ชัดเมื่อเดินทาง
อยู่ในรถไฟจากสถานีแยกนครหรือจากตรังมายังทุ่งสงว่าทุ่งนั้นเปนที่
สูงด้วย ทางรถไฟนั้นเดินสูงขึ้นไปทุกทีจนถึงทุ่งสงแล้วจึงเปนที่ราบ
ที่ตำบลทุ่งสงนี้มีบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาหนาแน่น, ตลาดผ้าผ่อน
แพรพรรณสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ แลอาหารการกินต่าง ๆ ก็มี
บริบูรณ์ เปนที่เย็นสบายมีอากาศดีแห่งหนึ่ง ส่วนภูมิภาพที่เห็นโดย
รอบจากตำบลนี้ก็งดงามดียิ่งนัก ด้วยเห็นภูเขาต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ใกล้
แลไกล เช่น เขาร่อนพิบูลย์แลเขาหลวง ซึ่งอยู่ใกล้นครศรีธรรมราช
อันเปนเขาสูงที่สุดในพระราชอาณาจักร์ภาคนี้ สูงประมาณ ๕,๗๐๐ ฟีต
ส่วนน้ำท่าในตำบลนี้ก็มีบริบูรณ์ตลอดปี แลเปนน้ำที่ใสสอาดดีมาก
ในที่ใกล้ที่ว่าการอำเภอนั้นมีเขาน้อยอยู่แห่งหนึ่ง เรียกว่าร "เขาถ้ำ
ตลอด" มีถ้ำยาวคล้ายอุโมงค์รถไฟทะลุตลอดเขา จึงเรียกกันว่า
ถ้ำตลอด ในถ้ำนี้มีพระพุทธรูปไสยาศน์ด้วย ถ้ามีเวลาก็น่าเดินไปดู

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 18:20 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๕๑. ถนนระหว่างตรังแลพัทลุง


ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 18:21 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๕๒. หมู่บ้านในทะเลสาป, สงขลา


ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 18:21 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๕๓. ท่าเรือในที่ปลายทางรถไฟสงขลา (ทรงถ่าย)


ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 18:22 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๕๔. สถานีบอกสัญญาแลกระโจมไฟ, สงขลา


ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 18:24 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
ในภาพมีภูเขาสองลูก
เขาด้านหลังมีเจดีย์อยู่ข้างบน คือ เขาตังกวน
เขาด้านหน้า ซึ่งอยู่ทางขวามือของภาพ บังเขาด้านหลังอยู่ คือ เขาน้อย

ดังนั้นภาพนี้ ไม่ใช่ถนนสุขุม ซึ่งอยู่ระหว่างเขาตังกวนกับเขาน้อยครับ
แต่น่าจะเป็นถนนซอยของถนนสะเดาครับ

และอาคารในภาพคือ จวนสมุหเทศาภิบาล ครับ
ปัจจุบันตำแหน่งตรงนี้คือ ตำหนักเขาน้อยนั่นเอง


 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]