ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ผลสำรวจความเร็วเฉลี่ยอินเทอร์เน็ต ไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 2.90 Mbps

เริ่มโดย ลุงแกลบ, 12:16 น. 13 พ.ย 53

ลุงแกลบ

ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าประเทศไทยนั้นมีความเร็วเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลก โดยไทยมีความเร็วที่ 2.90 Mbps ในขณะที่ความเร็วเฉลี่ยของทั่วโลกนั้นอยู่ที่ 1.8 Mbps
ทางเว็บไซต์ Royal Pingdom ได้อาศัยข้อมูลจาก Akamai และ Internet World Stats มาวิเคราะห์และหาความเร็วเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ตต่อจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด 50 ประเทศ ผลที่น่าสนใจเป็นดังนี้
* ไม่น่าแปลกใจท่ีอันดับหนึ่งเป็นเกาหลีใต้ที่ความเร็วเฉลี่ยสูงถึง 16.63 Mbps ทิ้งห่างอันดับสองอย่างฮ่องกงที่มีความเร็วเฉลี่ย 8.57 Mbps อย่างไม่เห็นฝุ่น
* ทั้งๆ ที่ฮ่องกงอยู่ในอันดับสอง แต่จีนแผ่นดินใหญ่ที่มีประชากรเน็ตมากที่สุดในโลกกลับมีความเร็วเพียง 0.86 Mbps
* สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นมีความเร็วเฉลี่ย 4.60 Mbps และ 8.03 Mbps ตามลำดับ
* เท่าที่กวาดสายตาดู มีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศ ความเร็วเฉลี่ยของไทยสูงที่สุด
* เฉลี่ยทั่วทั้งโลกแล้วมีการเชื่อมต่อมากกว่า 50% มีความเร็วเกิน 2Mbps และมีการเชื่อมต่อราว 22% ที่มีความเร็วเกิน 5 Mbps
* สำหรับประเทศไทย 60% มีความเร็วมากกว่า 2Mbps แต่ก็ยังมีการเชื่อมต่อราว 5% ที่มีความเร็วน้อยกว่า 256 kbps
ทั้งนี้ขอย้ำอีกทีว่า นี่เป็นข้อมูลของประเทศที่มีประชากรอินเทอร์เน็ตมากที่สุด 50 ประเทศ ดังนั้นจงอย่าแปลกใจหากไม่เห็นชื่อประเทศสิงคโปร์
ที่มา - Royal Pingdom

-----------------------------
ก็ดีนะ แต่.............. เมื่อเทียบกับประเทศเจริญแล้วไม่ถึง 20 ประเทศ แต่ประเทศล้าหลังมี 172+ ประเทศ ใน UN  % ที่ออกมาคงน่าดีใจอยู่หรอก

ตอบกลับอย่างรวดเร็ว

ชื่อ:
การยืนยัน:
กรุณาเว้นช่องนี้ว่างไว้:
พยัญชนะไทยตัวแรก:
shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง