สังคมออนไลน์ > ห้องสนทนา

สถานที่ลอยกระทงที่อำเภอเมืองสงขลาครับ

(1/1)

puyugi:
ทางเทศบาลนครสงขลาแจ้งมาว่า เทศบาลนครสงขลา จัดสถานที่สำหรับให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา และบริเวณสวน 72 พรรษาฯ
     ส่วนบริเวณสวน 2 ทะเลนั้น ไม่ได้จัดสถานที่เพื่อให้ลอยกระทงเนื่องจากยังมีต้นไม้ล้ม กีดขวาง เกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version