ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายก

เริ่มโดย bovy.rudetom, 11:14 น. 07 ก.พ 58

bovy.rudetom

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

   นําทานเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส (Emirate Airline) อันสุดหรู นําทานเที่ยวเกาะเวนิส (Venice)
อันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแหงแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแหงแฟชั่นโลก เต็มอิ่มกับดินแดน
ที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแหงหนึ่งของโลกที่สวิตเซอรแลนด แวะเที่ยวลูเซิรน (Lucerne) เมืองยอดนิยม พา
ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป เขาชมความงดงาม
ของพระราชวังแวรซายส(Versaille Palace) อันยิ่งใหญ ถายรูปเปนที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)
สัญลักษณที่โดดเดนสูงตระหงานคูนครปารีส ชอปปงรานคาปลอดภาษีและในหางใหญใจกลางกรุงปารีส

กําหนดการเดินทาง
4-11,18-25 มี.ค.,25 มี.ค.-1 เม.ย., 31 มี.ค. – 7 เม.ย.2558
7-14,8-15 เม.ย.,27 เม.ย.-4 พ.ค.,29 เม.ย.-6 พ.ค.2558

ราคาสุดคุ้มเพียง 69,900 บาท

สนใจติดต่อสอบถามเส้นทางได้ที่ 074-262888  081-3888589  โบว์
ID LINE: BOVY 
หรือที่ควอลิตี้เอ็กซ์เพรส สาขาหาดใหญ่ศรีวนารถ ตรงข้ามบึงศรีภู เยื้องแมคโดนัล