ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาบนเขาคอหงส์

เริ่มโดย หาดใหญ่ใหม่, 09:54 น. 02 มี.ค 58

หาดใหญ่ใหม่

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558  ณ บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราช (เขาคอหงส์)  เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป มีบริการรถรับ-ส่ง  บริเวณหน้าหอศิลป์นครหาดใหญ่ สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งแต่เวลา 16.30 น.
                     
****กำหนดการ****
เวลา 17.00 น.
- พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา 17.30 น.
- ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
- อาราธนาศีล สมาทานศีล
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
- ประธานในพิธีและตัวแทนผู้มีเกียรติถวายปัจจัยไทยธรรม
- กรวดน้ำ/รับพร  กล่าวคำลาพระรัตนตรัย
เวลา 18.00 น. 
- ผู้ร่วมพิธีกล่าวคำบูชาพร้อมดอกไม้ธูปเทียน
- เวียนเทียนรอบที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลมหาราช
เวลา 18.30 น.  - เสร็จพิธี

หาดใหญ่ใหม่ www.facebook.com/hatyaimai
เมืองหลวงภาคใต้ หลากหลายเรื่องราว บอกเล่าแบ่งปัน