ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เริ่มโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 09:21 น. 22 ธ.ค 53

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ณ ห้องประชุม ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553 ผ่านมา โดยมี ศ.กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี ผศ.ดร.ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ อธิการบดี ดร.แสนศักดิ์  ศิริพานิช ผศ.ดร.ประสิทธ์  สังขมณี  นายบรรจง  ทองสร้าง รองอธิการบดี นายฉลอง  อาคาสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม