gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: “กรวิชญ์ มหาวงศ์” มรภ.สงขลา เยาวชนดีเด่น สภาพัฒนาการเมือง  (อ่าน 897 ครั้ง)

“กรวิชญ์ มหาวงศ์” มรภ.สงขลา เยาวชนดีเด่น สภาพัฒนาการเมือง

ออฟไลน์ ทีมงานประชาสัมพันธ์

ที่สุดของความโชคดี คือการที่เด็กใฝ่ดีได้รับโอกาส “กรวิชญ์ มหาวงศ์” มรภ.สงขลา เยาวชนดีเด่น สภาพัฒนาการเมือง

จากแนวคิดที่ว่า โอกาสไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆ และโอกาสจะเป็นของคนที่กล้าไขว่คว้า และพร้อมรับมันเท่านั้น ทำให้หนุ่มน้อยจาก มรภ.สงขลา นายกรวิชญ์ มหาวงศ์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม จากสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2557นายกรวิชญ์ มหาวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เป็นผู้ที่มีทั้งความเก่ง ความกล้า และ ความดี จึงทำให้ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557 จากสภาพัฒนาการเมือง โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้มีเยาวชนที่ได้รับรางวัลเพียง 5 คน เท่านั้น จากการคัดสรรผู้สมัครเกือบ 200 คนทั่วประเทศ

กรวิชญ์ กล่าวว่า ครั้งแรกที่เห็นข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับรางวัลนี้ แต่เห็นว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี เพราะโอกาสไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆ และโอกาสจะเป็นของคนที่กล้าไขว่คว้าและพร้อมรับมันเสมอ จึงตัดสินใจลองเสนอชื่อตัวเองเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งหลังจากที่เสนอชื่อไป ก็มีตัวแทนคณะกรรมการคัดเลือก แจ้งมาว่าผ่านเข้ารอบคัดเลือกเหลือ 30 คน จากผู้สมัครทั่วประเทศเกือบ 200 คน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงองค์กรอิสระจากหลายภาคส่วน โดยการคัดเลือกรางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม สภาพัฒนาการเมือง ประจำปี 2557 จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาแบ่งออกเป็น 3 รอบ คือ รอบแรก คัดเลือกจากผู้สมัครทั้งหมดให้เหลือ 30 คน โดยพิจารณาจากเอกสารที่นำเสนอไป รอบที่สอง คัดเลือกให้เหลือ 15 คนโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และรอบที่สาม จะคัดเลือกให้เหลือ 5 คนสุดท้าย ผ่านการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อตัดสินพิจารณารับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่น
 
กรวิชญ์ กล่าวอีกว่า การลงพื้นที่เชิงประจักษ์มีขึ้นที่วัดปลักหนูเหนือ อ.นาทวี จ.สงขลา ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่หลายท่านเข้าร่วมตอบคำถามต่อคณะกรรมคัดเลือก อาทิ พระสมุห์ไกรสร สิริธโร เจ้าอาวาสวัดปลักหนูเหนือ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสงขลา ดร.มนตรี เด่นดวง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา นายศุภกร หนูสม รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และยังมีผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน ตัวแทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติเข้าร่วมตอบคำถามของคณะกรรมการ จนผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ซึ่งเขาต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลา

“ส่วนตัวแล้วคิดว่าเหตุผลที่ทำให้ผมได้รับรางวัลในครั้งนี้ คงเป็นความโชคดีที่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีมาตั้งแต่เด็ก จากหลายๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว วัด และสถานศึกษา ผมโชคดีที่ได้เป็นศิษย์วัดปลักหนูเหนือ ได้รับการสั่งสอน ชี้นำหลักการดำเนินชีวิต ได้รับการเลี้ยงดูสั่งสอนที่ดีจากครอบครัว ได้ศึกษาในสถาบันที่ปลูกฝังให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม และโชคดีที่นอกเหนือจากได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีแล้ว ยังได้รับโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ผ่านกิจกรรมโครงการ ค่ายวิชาการ ค่ายอาสา กิจกรรมการเมือง และช่วยเหลือสังคม หากไม่มีกิจกรรมเหล่านี้ผมคงไม่มีโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้”

สิ่งหนึ่งที่สะท้อนและสัมผัสได้ชัดจากการพูดคุยกับ กรวิชญ์ คือ เขามักพูดเสมอว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้น คือความโชคดีของตน โชคดี ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีจากครอบครัวและวัด โชคดี ที่ได้รับการศึกษาในสถาบันที่ปลูกฝังทั้งความรู้คู่คุณธรรม โชคดี ที่ได้ร่วมกิจกรรมมากมาย จนหล่อหลอมให้เกิดความกล้าอย่างมีจริยธรรม และ โชคดี ที่มีผู้ใหญ่ใจดีให้ความสนับสนุน แต่แท้จริงแล้ว กรวิชญ์ อาจลืมไปว่าความโชคดีเหล่านี้จะไม่บังเกิด หากไม่มีความใฝ่ดีของตนเองร่วมด้วย ยังมีเยาวชนอีกมากมายที่ปฏิเสธ หรือละเลยความโชคดีเหล่านี้ เพราะมัวเมาไปกับสิ่งเร้าอื่นๆ จนมองข้ามสิ่งดีๆ ในชีวิตที่จะพัฒนาตนเอง และก็มีเยาวชนอีกมากมายเช่นเดียวกัน ที่กำลังเฝ้ารอคอยโอกาส แต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสนั้นเสียที ความโชคดีที่สุดของ กรวิชญ์ ก็คือ การเป็นคนใฝ่ดี และวิ่งเข้าหาโอกาส เหมือนดังที่เจ้าตัวได้บอกไว้ว่า โอกาสจะเป็นของคนที่กล้าไขว่คว้าและพร้อมรับมันเสมอ และความพร้อม จะเป็นของคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเช่นเดียวกัน

ก่อนจบบทสนทนา กรวิชญ์ ได้ฝากข้อความทิ้งท้ายให้กับเยาวชนทุกคนว่า ปัจจุบันสังคมเราน่ากลัว เห็นได้จากข่าวในแต่ละวัน ดังนั้น ในฐานะเยาวชน ผู้เป็นแรงกำลังของชาติในอนาคต เราต้องมีส่วนช่วยกันทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น โดยยึดหลักธรรมะ (ธรรมะ คือหน้าที่) เพียงแค่ทุกคนรู้หน้าที่ และทำหน้าที่ของตัวเอง รับผิดชอบต่อตนเอง และเผื่อแผ่ผู้อื่นบ้าง สังคมเราก็จะมีความสุขมากขึ้น การทำความดีก็เช่นเดียวกัน หลายคนอาจมองว่าเห็นผลช้า ไม่ได้ช่วยอะไรเลย ทำไปแล้วอาจเจอปัญหาหรือไม่มีใครเห็นและชื่นชมให้กำลังใจ อยากจะขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆ คนทำต่อไป แม้ไม่มีใครเห็น อย่างน้อยใจเราก็รับรู้ได้ และตนยังเชื่อเสมอว่า สักวันหนึ่งสิ่งที่เราทำ จะส่งผลให้เราประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรวิชญ์ มหาวงศ์ จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นักศึกษาทุกคน มีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อไป มรภ.สงขลา ขอเป็นกำลังใจ และพร้อมให้ความสนับสนุนเยาวชนคนเก่ง คนกล้า และคนดี ของเราทุกคน สุดท้ายนี้ แม้การเป็นเยาวชนที่ดีสมควรแก่การได้รับการยกย่องและชื่นชม แต่สิ่งที่สำคัญเหนือโล่รางวัลและคำชมเชยอื่นใดทั้งหมด นั่นคือความภาคภูมิใจที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเอง มรภ.สงขลา ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังร่วมสร้างความสุขให้สังคมน่าอยู่

ด้วยความเชื่อเต็มหัวใจว่า รางวัลของการทำความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือความสุขที่ได้เห็นคุณค่าของตัวเราเอง

ข้อมูลและที่มา
ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]