ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

โครงการ Smart Kids with NIC Camp ครั้งที่ 2

เริ่มโดย @@, 08:30 น. 12 ต.ค 54

@@

รับสมัครน้อง ระดับชั้น ป.4-6 เข้าร่วมโครงการ Smart Kids with NIC Camp ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย น้องๆ จะได้ทำสนุกกับกิจกรรมที่จะทำให้น้องรู้การวางแผนการใช้จ่าย เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตทางการเงิน

ผู้ปกครอง/นักเรียน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
1. สุจิตรา(พี่หญิง)   082-1799693
2. สุธาสินี(พี่วาว่า)   089-7315538

หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัด