ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิตในงานประจำปีของดีจังหวัดสงขลา

เริ่มโดย หาดใหญ่ใหม่, 16:22 น. 02 ก.ค 58

หาดใหญ่ใหม่

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต ในงานประจำปีของดีจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่  2 – 12 กรกฎาคม  2558

จังหวัดสงขลา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด  จัดงานประจำปีของดีจังหวัดสงขลา  เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และนำรายได้ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ในการนำไปช่วยเหลือกิจกรรมอันเนื่องมาจากสาธารณกุศล และช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย  ดินโคลนถล่ม  บุคคลยากไร้  เป็นต้น  รวมทั้งเพื่อให้ประชาชน-นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ   เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ   ระหว่างวันที่ 2 – 12 กรกฎาคม  2558  ณ   บริเวณสระบัว  แหลมสมิหลา  อำเภอเมืองสงขลา
               
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติภาค 12 สงขลา โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต และร่วมบริจาคดวงตา และอวัยวะ ซึ่งออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตภายในงานทุกวัน ในช่วงเวลา 17.00 น.- 21.00 น.    ในส่วนของจังหวัดสงขลา ถือเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่มีปริมาณผู้ป่วย และความต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่างๆ ในปริมาณเพิ่มสูงขึ้น แต่ปริมาณที่ได้รับจากผู้มีจิตเป็นกุศลตามโรงพยาบาล และหน่วยรับบริจาคโลหิต ยังไม่เพียงพอต่อความจำเป็นต้องใช้โลหิต จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคในวันและเวลาดังกล่าว...

[attach=1]
วิชราวุฒิ แกล้วกล้าหาญ//ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
หาดใหญ่ใหม่ www.facebook.com/hatyaimai
เมืองหลวงภาคใต้ หลากหลายเรื่องราว บอกเล่าแบ่งปัน

kirito