ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ขอปุุ่มกด ขยายเวลารายวัน

เริ่มโดย SRCOMPU, 18:22 น. 18 ก.ค 58

SRCOMPU

เรียน  admin
ตามรูปที่แนบมา ในแต่วันมีกระทู้แสดงจำกัดพื้้นที่ ถ้าต้องการดูย้อนก่อนเวลานั้นรายวัน ไม่มีให้ดู ต้องไปกดแต่ละกลุ่ม แทน
ดังตัวอย่างดังรูปที่แนบมานั้น ถ้าจะดูกระทู้ที่อยู่ก่อนเวลานั้น (17.29 น) ดูไม่ได้ จึงเรียนเสนอเพื่อขอให้ เพิ่มปุ่มให้คลิกถอยหลังได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

กิมหยง

ครับ เดี๋ยวจะหาวิธีที่เป็นไปได้ และง่าย ๆ

เพื่อให้สมาชิกสามารถดูกระทู้ได้มากขึ้นครับ
สร้าง & ฟื้นฟู