ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

21 กันยายน Hucky Eichelmann “ASEAN & BEYOND” Thailand Tour 2015

เริ่มโดย beercru, 15:07 น. 31 ส.ค 58

beercru

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท Asia Music International Ltd. ขอเรียนเชิญทุกท่าน ชมการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินกีตาร์คลาสสิกระดับโลก ฮัคกี ไอเคิลมานนท์ Hucky Eichelmann "ASEAN & BEYOND" ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 17.00-21.00 น. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ และอบรมเชิงปฏิบติการกีต้าร์คลาสสิกในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 8.30 - 12.00 น.โดยศิลปินฮัคกี ไอเคิลมานนท์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ ถ่ายทอดและให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีและเครื่องดนตรี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ระหว่างศิลปิน นิสิตและนักเรียน สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ 089-4647214 ครับ

Bangdan SKL

โทร..ไปแล้วไม่เคยมีคนรับสายครับ