ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

โครงการรถไฟทางคู่สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา

เริ่มโดย หม่องวิน มอไซ, 06:46 น. 09 ก.ย 58

หม่องวิน มอไซ


หม่องวิน มอไซ

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม และร่วมกันให้ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยกำหนดให้มีการประชุมฯ 5 กลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 21 - 24 กันยายน รายละเอียดดังนี้
ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด  บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด  บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด  บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด  บริษัท แสปน จำกัด และ  บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา นั้น

ในการนี้ การรถไฟฯ ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แนะนำรายละเอียดเบื้องต้นโครงการ อาทิ เหตุผลและความจำเป็น วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษาโครงการ แนวทางขั้นตอนการศึกษา ขอบเขตและระยะเวลาการศึกษา แนวคิดออกแบบเบื้องต้น ตลอดจนแนวทางการศึกษา และมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อบูรณาการความคิดร่วมกัน ซึ่งที่ปรึกษาสามารถนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม และร่วมกันให้ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยกำหนดให้มีการประชุมฯ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558  เวลา  08.30-12.00 น.
ณ ห้องเก้าแสน ชั้น 9 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กลุ่มที่ 2 : วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 14.00 - 17.30 น.
ณ ห้องสมิลา 1 ชั้น 2 โรงแรมพาวิลเลี่ยน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


กลุ่มที่ 3 : วันอังคารที่ 22 กันยายน 2558  เวลา  08.30-12.00 น.
ณ ห้องเพชรสุกานต์ 1 โรงแรม ชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

กลุ่มที่ 4 : วันพุธที่ 23 กันยายน 2558  เวลา  08.30-12.00 น.
ณ ห้องสุพรรณิการ์  โรงแรม แกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มที่ 5 : วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558  เวลา  08.30-12.00 น.
ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรม บรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ไม่เอารางคู่

ช่วงสงขลา-หาดใหญ่ ผมไม่เห็นด้วยที่จะเป็นรถไฟรางคู่

เพราะจริงๆแล้ว หาดใหญ่-สงขลา ตอนนี้แทบจะเป็นเมืองเดียวกันแล้ว ความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยริมถนนกาญจนวนิช
ก็หนาแน่นขึ้นทุกวันๆ จนเกิดเหตุการณ์รถติดบริเวณ 5 แยกทุกเช้า และเย็น ช่วงเลิกงาน

ที่เหมาะสมช่วงนี้ควรจะเป็น ไม่ monorail หรือ รถไฟฟ้าเหมือนใน กท เพราะมีการเดินทางไป-มา หาดใหญ่ถี่และมาก

อนาคตก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่า 2 เมืองนี้จะเชื่อมเป็นเมืองเดียวกันแน่นอน จึงควรใช้เป็นลักษณะของรถไฟที่ใช้กันในเมืองแบบ monorail หรือ รถไฟฟ้า มากกว่า

คนหาดใหญ่อยากนั่งไปรถไฟฟ้าชิวๆไปเที่ยวหาดสมิหรา
หรือคนอำเภอเมืองอยากใช้นั่งรถ monorail ไปชอบปิ้งหาดใหญ่
มันจะดูดีมากเลยนะครับ

แถมยังเป็นแม่เหล็กส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ที่ดินแนวรถไฟฟ้า ก็จะมีราคาสูงขึ้น อสังหาก็เฟื่องฟู เก็บภาษีเข้ารัฐได้อีกมหาศาล สมเป็นเมืองหลวงภาคใต้


ไม่เอารางคู่

อีกทั้งนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องเดินทางไปเรียน
ต่อไปก็จะสะดวกสบาย เพราะเดินทาง ไปกลับ ได้อย่างคล่องตัวและปลอดภัย
เพราะรถไฟฟ้า หรือ monorail มีวิ่งไปมาๆ ทั้งวัน

peeak

สนับสนุนโครงการนี้ในการรื้อฟื้น หาดใหญ่-สงขลา รฟท. จะต้องเคลียร์ผู้บุกรุกในเขตทางรถไฟ ถ้าสามารถเปิดการเดินรถในเขตทางเดิมได้ยิ่งดี สถานีดั้งเดิมก็ปรับปรุงไกล้เสร็จแล้ว

หม่องวิน มอไซ

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา
6 ต.ค. 58

+++ สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 +++
ผลจากการสำรวจแบบสอบถาม ที่สงขลา
เห็นด้วย 75.00%
ไม่เห็นด้วย 14.29%
ไม่แน่ใจ 10.71%

+++ ประเด็นจากการประชุม +++

1) เสนอเขตทาง 5-10 เมตรเพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่-สงขลา
2) การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ
3) ช่วงชุมทางหาดใหญ่-สงขลา เสนอสถานีน้ำกระจายเป็นสถานีสุดท้าย หลีกเลี่ยงใจกลางเมือง
4) ความคุ้มค่าในการลงทุนรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่-สงขลา
5) เสนอให้พิพิธภัณฑ์แสดงหัวจักรและขบวนรถไฟเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว
6) รถไฟจะช่วยเรื่องการท่องเที่ยวเชื่อมเมืองสงขลากับหาดใหญ่
7) รถไฟจะช่วยเติมเต็มเสน่ห์ให้เมืองสงขลา ให้เป็นเมืองน่าอยู่
8) จากการกั้นรั้วจะกระทบการเข้าออกชุมชนตามแนวเส้นทาง
9) ไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรที่อยู่แบบคอนโด เนื่องจากอาชีพส่วนใหญ่คือประมงและค้าขาย
10) การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อบอกเล่าโครงการให้ชุมชนรับทราบตั้งแต่เริ่มต้น ที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหาและความห่วงกังวลเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างชุมชนและการรถไฟฯ

http://www.songkhlastation.com/pdf/surathatyaisongkhla/conclusion-meeting-1.pdf
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.surat-hatyai-songkhlarailway.com/

peeak

ข้อ 3 ที่เสนอให้สุดแค่ น้ำกระจาย คงต้องเห็นแก่ส่วนรวมล่ะครับ บุกรุกที่ รฟท. ก็ผิดเต็มประตูอยู่แล้ว จะใช้กฎหมู่สรุปแบบนี้ก็เห็นแก่ตัวไปล่ะครับ

กุเอง

ทางรถไฟเป็นทรัพย์สินของส่วนรวมอย่าใช้กฎของพวกหมาๆมาสรุปสิวะ เยียวยาเควี้ยอะไร เอาภาษีส่วนรวมมาจ่ายให้ไอพวกบุกรุกแล้วขายสิทธิ์ จะกำไรสองต่อไปป่าววะ มิงถามคนจ่ายภาษีส่วนใหญ่หรือยัง หรือพวกมิงเองก็มีส่วน

แล้วจะมาเสนอเควี้ยๆอะไรแค่แยกน้ำกระจาย เอามันให้สุดถึงสถานีเก่า

มิงสอบถามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่หรือยัง ว่าเค้าต้องการสุดถึงไหน มิงถามคนที่จ่ายภาษีส่วนใหญ่หรือยัง หรือถามแต่ไอพวกบุกรุกแล้วมาให้พวกกุจ่ายภาษีเยียวยาให้พวกมัน

คนจ่ายภาษี

ทางรถไฟที่พวกมิงบุกรุก   ไม่ใช่สิทธิของมิง   

ตาสีตาสา

ไอ้พวกบุกรุกส่วนใหญ่ คือ แหล่งมั่วสุม อบายมุข อาเสพติด คนดีก็มีแต่ส่วนน้อย

หม่องวิน มอไซ

สถานีรถไฟสงขลา (ใหม่) จะสร้างโดยมีศูนย์กลางสถานีอยู่ที่ กม. 958+100 (ก่อนถึงสถานีรถไฟสงขลาเก่า กม. 958+293) โดยมีลักษณะเป็นสถานียกระดับ และเส้นทางรถไฟในเขตเทศบาลนครสงขลาจะเป็นทางยกระดับทั้งหมด
ตำแหน่งตรงกับคลังสินค้าบริษัทลีวิวัฒน์ ติดกับป้ายสถานีรถไฟด้านใต้ในปัจจุบันครับสำหรับบริเวณด้านเหนือของสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ จะสร้าง chord line โดยใช้แนวคันทางเดิมของทางรถไฟสายชุมทางอู่ตะเภา-สงขลา ที่ยกเลิกไปตั้งแต่ปี 2465 ครับภาพใหญ่  http://www.songkhlastation.com/image/plancordline.jpg

ที่มา: การประชุมกลุ่มย่อย โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา วันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 58 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ศาลาวัดหัวป้อมนอก (วัดท่าทาง) ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

หม่องวิน มอไซ


หม่องวิน มอไซ

ช่วง กม. 953+400 ถึง 956+200 ครับ
มีสถานีเขารูปช้าง กม. 953+900 ด้วยครับ ช่วงนี้เป็นสถานีระดับดินภาพใหญ่  http://www.songkhlastation.com/image/km953+400.jpg

หม่องวิน มอไซ


หม่องวิน มอไซ

ภาพบรรยากาศ การประชุมกลุ่มย่อย โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา วันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 58 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ศาลาวัดหัวป้อมนอก (วัดท่าทาง) ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
หม่องวิน มอไซ


หม่องวิน มอไซ


หม่องวิน มอไซ


หม่องวิน มอไซ

ประชาชนให้ความสนใจมาร่วมฟังกันแน่นศาลาวัด น่าดีใจแทนผู้จัดงานครับ
หม่องวิน มอไซ


หม่องวิน มอไซ

ความเห็นจากชาวบ้านครับ ลุงคนนี้อยากให้แก้ปัญหาความยากจนของชุมชน ดีกว่าสร้างรถไฟ แกว่าคนโดยสารมีไม่กี่คนแน่ ขนาดรถตู้ยังอยู่ไม่ได้

https://www.youtube.com/watch?v=mA-ctO58HFc

หม่องวิน มอไซ