ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

โครงการรถไฟทางคู่สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา

เริ่มโดย หม่องวิน มอไซ, 06:46 น. 09 ก.ย 58

หม่องวิน มอไซ

เรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

https://www.youtube.com/watch?v=MtXInEIwiCA

อีกอย่างน้อย 3 ปีถึงจะเริ่มดำเนินการได้

https://www.youtube.com/watch?v=2CjWKo58fQs

หม่องวิน มอไซ

สาเหตุที่รถไฟล่ม เพราะรถโพธิ์ทองหรือไม่

https://www.youtube.com/watch?v=Wz5V5CbQrro

ปัญหาของประชาชนที่เช่าที่ดินการรถไฟ

https://www.youtube.com/watch?v=_J-Tm5YBCkQ

https://www.youtube.com/watch?v=0H4dZ3m-S-k

หม่องวิน มอไซ

ชาวบ้านต้องการให้การรถไฟช่วยเหลืออย่างไร

https://www.youtube.com/watch?v=pewkWSLDm2w

แกนนำชุมชนหัวป้อมครับ

https://www.youtube.com/watch?v=6tbvo3rmj2Q

หม่องวิน มอไซ


ckw

จัดการเรื่องบุกรุกที่ดินให้ได้ก่อนดีไหม......
รับรองรางคู่เกิดแน่ๆ

นายไข่นุ้ย

DO YOU KNOW ME? I AM A CAT 28 YEARS. AND YOU?    แมวแท้สู (แมวยิ้ม)

หม่องวิน มอไซ

สถานีรายทาง 6 สถานี ในเส้นทางช่วงชุมทางหาดใหญ่-สงขลา ตามโครงการรถไฟทางคู่สุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลาครับ (แผนเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง)


ที่มา: http://goo.gl/7EPLnj หน้า http://www.surat-hatyai-songkhlarailway.com/images/phocadownload/doc/summary/group-1/stage-37.pdf

หม่องวิน มอไซ

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา

เผยแพร่เมื่อ: 15 ธันวาคม 2558

ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พีบี เอเชีย จำกัด บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท แสปน จำกัด และ บริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา นั้น

ในการนี้ การรถไฟฯ ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อนำเสนอ:
- แนวเส้นทางโครงการ
- ที่ตั้งสถานี
- แบบเบื้องต้น
- ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
- มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ

รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายเพื่อบูรณาการความคิดร่วมกัน ซึ่งที่ปรึกษาสามารถนำมาพิจารณาประกอบการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม และร่วมกันให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยกำหนดให้มีการประชุมฯ ดังนี้

กลุ่มที่ 1  วันจันทร์ที่ 11  มกราคม  2559  เวลา 08.30-12.00น.
ณ ห้องแก้วสมุย คอนเวนชั่น 1 ชั้น 2 โรงแรมแก้วสมุย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิกดูแผนที่

กลุ่มที่ 2  วันอังคารที่ 12  มกราคม  2559  เวลา 08.30-12.00น.
ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คลิกดูแผนที่

กลุ่มที่ 3  วันพุธที่ 13  มกราคม  2559  เวลา 08.30-12.00น.
ณ ห้องเพชรสุกานต์ ๑ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

คลิกดูแผนที่

กลุ่มที่ 4  วันพฤหัสบดีที่ 14  มกราคม  2559  เวลา 08.30-12.00น.
ณ ห้องฟลอร่า 1 โรงแรม ฟลอร่า เมย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

คลิกดูแผนที่

กลุ่มที่ 5 วันศุกร์ที่ 15  มกราคม  2559  เวลา 08.30-12.00น.
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 3 โรงแรมบี พี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คลิกดูแผนที่

กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

ซัมเบ้ Note 7 Jr.

มองระยะยาวคิดว่าน่าจะเน้นการขนส่งสินค้าเชื่อมกันระหว่างจังหวัดน่าจะคุ้มทุน การโดยสารน่าจะมีในระดับที่พอเพียงกับการเดินทางหรือไม่ก็การท่องเที่ยวซึ่งรถโดยสารก็มีอยู่แล้วนะครับ ในอนาคตหากมีการสร้างทางรถไฟไประนองหรือฝั่งตะวันตกผมคิดว่าน่าจะมีแต่โกยเงินเข้าประเทศเราได้นะครับ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ซัมเบ้ Note 7 Jr.

ถ้าขนส่งทางถนนสะดวกกว่าก็เป็นอีกประเด็น การทำรถไฟทางคู่สายสุราษฎร์มาหาดใหญ่น่าจะเป็นการรองรับการขนส่งทางรถไฟในอนาคตทั้งทางโดยสารกับสินค้านะครับ หากนับปริมาณ ณ วันนี้ก็ไม่คุ้ม แต่ในอนาคตการขนส่งสินค้าจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกก็จะมีผลในทางบวกแน่นอน รวมทั้งจากชายแดนที่ปาดังเบซาร์ ก็มีสินค้าหนักอยู่แล้วก็จะขนส่งได้สะดวกขึ้น มีปริมาณมากขึ้น ทางรถไฟก็ต้องแข่งขันกับทางถนนเป็นธรรมดาอยู่แล้ว หากทางรถไฟสร้างไปถึงท่านุ่นแล้วเสร็จก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นครับ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ซัมเบ้ Note 7 Jr.

ต้องรอดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไร จะกำไรหรือขาดทุน คุ้มไม่คุ้มผมคิดว่าการพัฒนามันก็ต้องมี
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป