gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: เชฟรอน มอบหนังสือดีปี 7 พร้อมส่งเสริมการศึกษาด้วยโครงการ Chevron Enjoy Science  (อ่าน 551 ครั้ง)

เชฟรอน มอบหนังสือดีปี 7 พร้อมส่งเสริมการศึกษาด้วยโครงการ Chevron Enjoy Science

ออฟไลน์ ฅนสงขลา


ศูนย์ข่าวบ้านเรา.-เชฟรอน เดินหน้าโครงการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในจังหวัดสงขลา ด้วย 2 โครงการใหญ่ “มอบหนังสือ มอบปัญญา” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” โดยความร่วมมือของสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

(17 ก.ย. 58) ณ โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีชฯ อ.เมือง จ.สงขลา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมรับสัมปทานปิโตรเลียม สานต่อโครงการ “มอบหนังสือ มอบปัญญา” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมอบหนังสือและสื่อการศึกษาดิจิตัล พร้อมชั้นวางให้กับ 16 โรงเรียนในจังหวัดสงขลา โดยมีนางสาววลัยรัตน์ ตันติเศรณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีในงาน นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ เชฟรอน ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบชุดหนังสือและชั้นวางให้กับโรงเรียนต่างๆ

โครงการ “มอบหนังสือ มอบปัญญา” เป็นโครงการด้านการศึกษาที่บริษัทเชฟรอนฯ และบริษัทผู้ร่วมรับสัมปทานปิโตรเลียม ได้แก่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น จำกัด และ บริษัท พลังโสภณ จำกัด ได้ริเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2552 โดยในปี 2558 นี้ เป็นปีแรกที่ได้มีการเพิ่มสื่อการศึกษาดิจิตัล Universal Curriculum ที่จะช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบใหม่ให้กับเยาวชน เพื่อพัฒนาและสร้าง “พลังคน” ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

พร้อมกันนี้ทางบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ลงนามบันทึกความร่วมมือภายใต้ โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อแสดงเจตน์จำนงร่วมกันในการยกระดับการเรียนการสอนด้าน STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) ในจังหวัดสงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วย นางหทัยรัตน์ อติชาติ และนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้


อ.ปิยะบุตร ,นางนางหทัยรัตน์ และ รศ.ดร.สุนทร ลงนามความร่วมมือ

นางหทัยรัตน์ อติชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ในจังหวัดสงขลา ว่า ทางโครงการได้มีการพัฒนาความร่วมมือขึ้นอีกขั้น โดยได้รับเกียรติจากจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ยินดีจะให้ความร่วมมือในการเป็นศูนย์กลางเพื่อถ่ายทอดทักษะและแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งในการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครู การอบรมและพัฒนาศักยภาพของคุณครูในจังหวัด และการพัฒนาทางด้านวิจัยทางการศึกษา ให้กับคณะครูและผู้บริหารของภาคี 70 โรงเรียนของโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยเรามุ่งหวังให้เกิดความเชื่อมโยง เป็นเครือข่ายที่สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้าน STEM จากโครงการฯ ไปพัฒนาเยาวชนได้ตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

โดยก่อนหน้านี้ โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสงขลาและโรงเรียนต่างๆ และได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการจากโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมถึงอบรมทักษะการสอนแบบ inquiry-based learning หรือ การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้แก่คุณครู จากทั้งหมด 70 โรงเรียน โดยทางโครงการฯ จะมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียน

ด้าน นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวในฐานะผู้บริหารโครงการว่า “สถาบันคีนันแห่งเอเซียมีความเชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรมการศึกษามากว่า 10 ปี และได้เชื่อมโยงองค์ความรู้และวีธีการเรียนการสอนแบบใหม่ ที่ได้รับการพิสูจน์จากนานาชาติแล้ว ว่าส่งผลดีต่อการเรียนรู้ในระยะยาวของเยาวชน โดยนำมาปรับใช้ในประเทศไทย

สำหรับโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” นี้ คีนันได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจาก Teachers College มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครู พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในระดับภูมิภาคในระยะยาว นอกจากนี้ จะร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพครูและหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังจะร่วมมือกันในการพัฒนาความร่วมมือ ในการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างความตระหนักด้าน STEM แก่นักเรียนและชุมชนในสงขลา และในภาคใต้ต่อไป

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา เป็นหนึ่งในสามจังหวัดนำร่องในปีแรกของโครงการ ”Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” โดยเป็นความร่วมมือของ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันคีนันแห่งเอเซีย และ 7 องค์กรภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบาย “รัฐร่วมเอกชน” ของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาการศึกษากลุ่มวิชา STEM ทั้งในการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ หรืออาชีวศึกษา อันจะเป็นพื้นฐานช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน โดยประมาณการว่าภายในระยะเวลา 5 ปีของโครงการฯ จะสามารถยกระดับการศึกษาด้านสะเต็มให้โรงเรียน กว่า 600 แห่งทั่วประเทศ พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้ได้ 10,000 คน และจะมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ทั้งสิ้นกว่า 500,000 คน
ฅนสงขลา เสวนาการเมือง
www.facebook.com/songkhla191

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]