ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ 143 ทุน

เริ่มโดย หาดใหญ่ใหม่, 10:51 น. 23 ก.ย 58

หาดใหญ่ใหม่

มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการในพื้นที่ จ.สงขลา ทุนละ 5, 000 บาท จำนวน 143 ทุน เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

[attach=1]
(22 ก.ย.58) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 1  ชั้น 5   ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายธำรงค์   เจริญกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการอื่น ๆ ใน จังหวัดสงขลา จำนวน 143 ทุน  ทุนละ 5, 000 บาท โดยมีผู้ปกครอง และเด็กพิการ เข้ารับประทานทุนการศึกษา จากพระรูปของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
               
โดยว่าที่ พันตรีสันทัด  สัตยายุทธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจน ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 143 ทุน

ในโอกาสเข้ารับประทานทุนการศึกษา จ.ส.อ. มานะ  เพ็ชรแก้ว  ผู้ประสานงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา และมูลนิธิคุณพุ่ม ในนามผู้แทนผู้ปกครอง ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ที่ทรงเห็นความจำเป็น และความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุข
               
สำหรับการพัฒนาศักยภาพผู้พิการนั้น แต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า ซึ่งทำให้ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การได้รับประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการแบ่งเบาภาระต่างๆ ที่ ผู้ปกครองต้องดูแลได้ระดับหนึ่ง ในนามผู้ปกครองผู้เข้ารับประทานทุน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสัญญาจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง ตามประสงค์ของทูลกระหม่อม และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไป.................


ภาพ/ประชา  โชคผ่อง
ข่าว/จิรพัฒน์  วงศ์กระจ่าง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
หาดใหญ่ใหม่ www.facebook.com/hatyaimai
เมืองหลวงภาคใต้ หลากหลายเรื่องราว บอกเล่าแบ่งปัน