สังคมออนไลน์ > รถไควสายสงขลา

อาคารศูนย์เรียนรู้สถานีรถไฟสงขลา ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

(1/2) > >>

ทีมงานบ้านเรา:
สถานีรถไฟสงขลาซึ่งทางกรมศิลปฯได้ขึ้นเป็นโบราณสถาน

ทน.สงขลา ได้รับมอบมาดูแลและบูรณะตัวอาคารและรื้อปรับปรุงสันราง เพื่อทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนรถไฟ จะเป็นที่ท่องเทียวอีกแห่งหนึ่งของ จว.สงขลา ตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้ว

ภาพ-ข่าว จากนายกเทศมนตรีนครสงขลา 26 พ.ย.58

Mr.No:

  อะไรก็ดีแหละ.... ติก็ตรงที่ ป้าย สงขลา    ทำไมต้อง   "ัหัวหิน!"

coldman:
รับมอบไปแล้วเทศบาลช่วยส่งคนไปดูแลด้วยนะครับ

P-Power:
น่าจะมีหัวรถจักร วางเป็นโมเดลเหมือนหาดใหญ่นะครับ

aam:
เอาหัวจักร รถไฟมาด้วยนะครับ  ลูกผมชอบ มีแต่ราง 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version