ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ "การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้"

เริ่มโดย ISTS, 10:18 น. 28 ม.ค 59

ISTS

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง "การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้" และร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ "พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น อดีต ปัจจุบันและอนาคต"                                     
โดยศาสตราจารย์พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม ระหว่างวันที่ ๔- ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม บ้านซูซูกิ   
สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำรองที่นั่งฟรี หมายเลข ๐๗๔-๕๙๑๖๑๑-๘