ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

โครงการ"โรบินสัน แต้ม 82 ฝันให้ 82 โรงเรียน"

เริ่มโดย puyugi, 09:47 น. 29 ธ.ค 53

puyugi

   บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำักัด (มหาชน) จัดทำโครงการ "โรบินสัน แต้ม 82 ฝัน ให้ 82 โรงเรียน" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน 82 โรงเรียน ทั่วประเทศไทยในฐานะบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งจะช่วยสานฝันให้กับนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนของตนเอง
   พิธีมอบทุนโครงการ "โรบินสัน แต้ม 82 ฝันให้ 82 โรงเรียน" ในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 บริเวณ ชั้น 1 (อีเวนฮอลล์) เวลา 13.00 น.-15.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันหาดใหญ่
หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ