ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

วิทยาลัยรัตภูมิร่วมโครงการ “ออกปาก เกี่ยวข้าว วางว่าว เป่าปี่ซัง”

เริ่มโดย 0Piievv0, 16:24 น. 29 ก.พ 59

0Piievv0

มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ นำโดย อ.สถาพร ขุนเพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ในโครงการ "ออกปาก เกี่ยวข้าว วางว่าว เป่าปี่ซัง" เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำนาเกี่ยวข้าวพื้นบ้านของชุมชน และเป็นการถ่ายทอดวิถีชีวิตแบบชนบท