ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

จุฬา...ขยับ แล้ว มอ.หาดใหญ่?

เริ่มโดย Mr.No, 06:00 น. 20 มิ.ย 59

Mr.No

[attach=1]

ม.อ หาดใหญ่  ว่าไงจ๊ะ
..ขอเป็นแค่ "มนุษย์" ที่อาศัยโลกใบนี้สำหรับ เกิด.แก่.เจ็บ.ตาย อย่างนอบน้อมและคารวะ.

Popolism

กลุ่มทุนในประเทศไทย

คนเมืองสง

สวัสดีครับท่าน Mr.No ไม่เจอมานาน ....ไม่เจอมานาน .....คิดถึงคิดถึง

Mr.No

อ้างจาก: คนเมืองสง เมื่อ 08:30 น.  01 ก.ค 59
สวัสดีครับท่าน Mr.No ไม่เจอมานาน ....ไม่เจอมานาน .....คิดถึงคิดถึง

โอ.. สวัสดีเช่นกันขอรับท่านคนเมืองสง  ไม่ได้คุยกันนานเลย...
..ขอเป็นแค่ "มนุษย์" ที่อาศัยโลกใบนี้สำหรับ เกิด.แก่.เจ็บ.ตาย อย่างนอบน้อมและคารวะ.

คนเมืองสง

บิ๊กตู่จะลุยจับธัมมชโยแล้วด้วย ม.44 ใครค้านมั่งครับ

Anonymous.

คำว่าสิ่งเสพติด ในคนเล็งถึงสิ่งเสพติดทางวัตถุ เช่น เฮโรอีน เป็นต้น แต่ในภาษาธรรมนั้น สิ่งเสพติดคือความเอร็ดอร่อยทางกิเลส  คนติดความเอร็ดอร่อยทางกิเลสมีโทษร้ายกว่ายิ่งกว่าสิ่งเสพติดในทางวัตถุเป็นไหนๆ  แม้แต่สิ่งที่เรียกว่าบุญก็เถอะ ถ้าถึงขนาดเมาและติดแล้ว ก็เป็นสิ่งเสพติดยิ่งกว่าสิ่งใดๆ มีผลร้ายและทำลายเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ขอให้รู้จักสิ่งเสพติดที่น่ากลัวกว่าที่เรากำลังกลัวกันอยู่

พุทธทาสภิกขุ  ส.สู้ๆ

เหลียงเก่งพร

นายกตู่เตรียมงัด ม.44 บอกว่าจับแน่ชาตินี้ครับ

องอาจ Kongchak

DSI ร่วมด้วยช่วยกัน  ส.ยกน้ิวให้

อัยยะ เพชรทองแดง

ตักบาตรแบบชาวพุทธแท้ ควรเป็นอย่างไร?

ทองเหลียง

ร่วมด้วยช่วยกัน  ส.สู้ๆ

คนเมืองสง


กบแดง

พระราชดำรัส และ คติเตือนใจฝากให้คิด

Natthaphong

ญว.หาดใหญ่ การไฟฟ้า การประปา เทศบาล ว่าไงจ๊ะ?  ส.สู้ๆ

Nares.

หมอ พยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ล่ะว่าไง?

โทมะชะยำ

ชาวหาดใหญ่ก็หาไหว้ธรรมกลายกันต่อไป เพื่อมุ่งสู่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา อันประกอบด้วยมหาแท่นเทวีรัตนบัลลังก์ มีม่านประกอบจากรัตนชาติแปดชนิด มีมหารัตนชาตินามว่านกยูงทองเป็นประทาน เมื่อมองออกนอกหน้าต่างนั้นจะเห็นน้ำตกรัตนชาติเป็นสายๆๆไหลพรั่งพรูลงสู่เบื้องล่างอย่างไม่มีวันหมด รวย รวย รวย 

ม.112

รวมบทความที่พระเถระและพระอริยสงฆ์ กล่าวถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"พระองค์ทรงมีกระแสจิตแรงมาก ฉันเองยังสู้ท่านไม่ได้ เรื่องปรารถนาพุทธภูมินี่ พระองค์ (ในหลวง) ปรารถนามานาน แต่เวลานี้บารมีเป็น "ปรมัตถบารมี" เหลืออีก ๕ ชาติ และที่พระองค์ปฏิบัติมามันเลยแล้ว ไม่ใช่ไม่สำเร็จ พุทธภูมินี่ต้องบำเพ็ญกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์เป็น "วิริยาธิกะ" ต้องบำเพ็ญถึง ๑๖ อสงไขยกำไรแสนกัป นี่เกิน ๑๖ อสงไขยแล้ว "แสนกัป" อาจยังไม่ครบ จึงต้องเกิดอีก ๕ ชาติ"
หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

"นี้รูปพระเจ้าแผนดิน เก็บดีๆ แด้นั้น เอาไว้ในห้องพระ กราบไหว้บูชา พระพุทธเจ้านะนั้น"
พระครูภาวนาภิรัต วิ. (หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ)
วัดป่าอาจารย์ตื้อ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

"ก็มีแต่คนไม่ฉลาดเท่านั้นแหละ ถึงไม่รู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้มีดีอะไร"
พระอาจารย์วัน อุตฺตโม (พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร) วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม (วัดถ้ำพวง) อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
พระอุปัฏฐากหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ทำหน้าที่ยาวนานที่สุด

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ได้กล่าวรับรองไว้ด้วยองค์เองทีเดียวว่า
"ครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม เคยเป็นช้างนาฬาคิริง ส่วนในหลวงองค์ปัจจุบันเป็นช้างป่าเลไลยก์นะ...!!!" (ช้างป่าเลไลยก์คือพระโพธิสัตว์)
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

"วันหนึ่งข้างหน้า ในหลวงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งของโลก ในหลวงเป็นพระโพธิสัตว์ ปรารถนาพุทธภูมิ"
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

"หากไม่มีในหลวง พระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้"
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

"พระองค์มัวแต่เป็นห่วงคนอื่น แต่ไม่ทรงห่วงพระองค์เองบ้างเลย..."
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

"ในหลวงพระองค์นี้ ท่านเป็นพระโพธิสัตว์น๊ะ..."
ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต

"...การดูหมิ่นในหลวง ก็คือโค่นชาติบ้านเมือง เพราะนี่คือหัวใจของชาติ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย...โลกอยู่ได้ด้วยของดี คนดี ไม่ใช่อยู่ได้ด้วยของชั่ว คนชั่ว... ในหลวงเป็นคนดีมากที่สุด เราหาได้ที่ไหนในเมืองไทยเรานี้ พระองค์เสด็จนู้นเสด็จนี้ เราก็เห็นไม่ใช่เหรอ ไม่ได้หยุดเลย เหมือนกังหัน เพราะความห่วงชาติบ้านเมือง รักประชาราษฎร เพราะเป็นลูกของท่าน เราจะหาใครได้อย่างในหลวง ทำไมไปตำหนิในหลวงได้ลงคอ คนคนนั้น (ผู้ดูหมิ่นในหลวง) เป็นคนประเภทใดพิจารณาดูเถิด
...พึงบูชาคุณของคนดี เคารพ เลื่อมใส ยินดี...จะไปตำหนิในจิตเช่นนั้นแล้ว แสดงว่าคนนั้นเป็นคนที่ทำลายโลกได้อย่างร้ายแรงมาก เป็นคนเลวมาก อย่าถือเป็นคติตัวอย่าง ไม่ดี..."
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด (วัดเกสรศีลคุณ) อ.เมือง จ.อุดรธานี

ในหลวง กับ พ่อท่านคล้าย จนฺทสุวณฺโณ
กิตติศัพท์ทางคุณงามความดีของพ่อท่านคล้าย
ทรงทราบถึงในหลวงรัชกาลปัจจุบัน ทรงมีความสนพระทัยและศรัทธา จึงทรงพระกรุณาให้นิมนต์พ่อท่านคล้าย
เข้ารับพระราชทานภัทรกิจในพระราชวังสวนจิตรลดา

เมื่อพ่อท่านคล้ายกลับวัดลูกศิษย์ลูกหา ต่างพากันไปกราบที่บนกุฏิ เพื่อให้ท่านเล่าให้ฟัง ท่านลำดับเหตุการณ์ ตั้งแต่เจ้าพนักงานนำท่านเข้าไปนั่งรอภายในห้องต้อนรับ

ขณะที่รอในหลวงเสด็จออกท่านว่า"หัวใจมันเต้นแรงเหมือนนั่งอยู่ปากถ้ำพระยาราชสีย์ยังไงยังงั้น"

เมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกก้มกราบ ทำให้อิ่มใจพอง คับอก ชื่นชมในพระบารมี ช่างงดงามเป็นสง่าน่าเกรงขามยิ่งนัก

ในหลวงทรงสนทนาไต่ถาม โดยมีพระปลัดสุพจน์คอยชี้แจงถวายระหว่างสำเนียงปักษ์ใต้กับภาษากลาง

จนในที่สุดในหลวงทรงก้มพระเศียรเข้าใกล้พ่อท่านคล้ายด้วยพระราชประสงค์ให้ท่านรดน้ำมนต์ พรมพระเศียรให้พร ด้วยทรงพระราชศรัทธาเคารพ

ถึงตรงนี้พ่อท่านคล้ายพูดว่า "กูขนพองไปหมด พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงกฤดาภินิหาร ครองบ้านครองเมือง จะมาก้มให้พระป่าสามัญลูบพระเศียรได้ ท่านเป็นเทวดาของปวงชน"

ท่านเลยทูลว่า "มหาบพิตรได้ทรงโปรดยื่นพระหัตถ์มาเถิด"

ในหลวงทรงเงยพระพักตร์ยิ้ม และ ทรงยื่นพระหัตถ์ทั้งสองให้พ่อท่านคล้ายจับขึ้นเสมออก อธิษฐานพระชัยมนต์คาถาถวาย แล้วรดน้ำมนต์ใส่ฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์เอง พร้อมถวายพระพรตลอดเวลา

ในหลวงทรงอิ่มเอิบปลาบปลื้มพระราชหฤทัยและทรงปวารณาทรงรับอุปัฏฐากเป็นส่วนพระองค์

ครั้นลูกศิษย์ถามท่านว่า "พ่อท่านถวายของดีอะไรหรือเปล่า"
ท่านตอบว่า "ไม่ให้เทวดาผู้เป็นยอดคนแล้ว จะให้ใครเล่า"

และ กล่าวอีกว่า "ในหลวงพ่อองค์นี้ ทรงบุญญาภินิหาร ทรงทศพิธราชธรรมบริบูรณ์"

อ่านแล้วส่งต่อ เป็น ธรรมทานฯ สาธุ

สายบุญ

เข้าพรรษา ละบาป บำเพ็ญบุญ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส ด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
ลด ละ เลิก อบายมุขกันเถิด พี่น้องชาวไทย  ส.ยกน้ิวให้

ขรก.

ความหมายของข้าราชการ ?

Leadership

***พระพุทธเจ้าเสด็จเปิดโลกแล้ว
     ธรรมเปิดโลกได้เปิด..และตื่นแล้ว
     พระพุทธเจ้าเสด็จเปิดโลก..เปิดแสงธรรม
     เปิดบารมี..เปิดความจริง..เปิดให้สรรพสัตว์และ
     เหล่าวิญญาณทั้งหลายได้แก้ไขกรรมในอดีต

     การเดินทางร่วมสร้างบุญบารมีเพื่อส่วนรวม..กับผู้นำบุญที่คิด
     การณ์ใหญ่..แบบสุดตัวเพื่อหวังผลสำเร็จที่เป็นจริงนั้น
     เปรียบให้เห็นชัด..เหมือนผู้นำบุญเป็นนักขับรถที่รู้ทางลัด
     สามารถขับรถขึ้นสู่ยอดเขามหัศจรรย์..ด้วยเวลาอันรวดเร็ว
     โดยความเร็วสูง..แต่เส้นทางนั้นคตเคี้ยวหลายตลบ..ผู้ที่นั่งตาม
     ไปด้วยอาจเมารถอ๊วกแตกหรือกระเด็นออกจากตัวรถได้
     ถ้าไม่ระวังตนให้ดี

     การโยกตัวตามแรงเหวี่ยงของรถพอประมาณ..จะช่วยให้ปรับ
     สมดุลย์จิต..และสมดุลย์ในร่างกายได้..การปล่อยตัวตามแรง
     เหวี่ยงมากเกินไป..ก็อาจสลัดออกจากรถได้..การฝืนตัวตามแรง
     เหวี่ยงมากเกินไป..ก็อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

     การเตรียมตัวให้พร้อมโดยด้วยรู้ว่า..คนที่เราตามร่วมบุญบารมีนั้น
     เขาทำเพื่อวัตถุประสงค์สิ่งใด..เมื่อรู้วัตถุประสงค์แล้วก็ต้องรู้ด้วย
     ว่าเส้นทางเดินนั้นยากหรือง่ายเพียงไร

     เมื่อเชื่อมั่นผู้นำแล้ว..ก็จงขึ้นรถและเพลิดเพลินกับบรรยากาศข้าง
     ทางและรักษาสมดุลย์กายและจิตให้ดี..เมื่อถึงเวลาที่รถจะต้อง
     เลี้ยวอย่างกระทันหัน

     ทำไมถึงต้องขับรถเร็ว..ให้เกิดความเสี่ยงอันตรายทั้งที่รู้ทางวิ่ง
     อยู่แล้ว

     ตอบ..ก็เพื่อให้หลบพ้นมือปืนที่ซุ่มยิงระหว่างทางที่คอยสอยพวก
     ที่ประมาท..ชักช้าไม่ระวังตนนั้นเอง

     งานใหญ่..ประโยชน์ใหญ่..งานสร้างฐานที่มั่นคงและชัดเจน
     พวกนักเลงย่อมอยากลองของเป็นธรรมดา

     ใจไม่ถึง..จิตเรื่องมาก..เสียสละน้อย
     คือจุดอ่อนที่ต้องกำจัดออกไป

         ข้อธรรมะจากท่านอาจารย์นารยาณะ  พุทธะ
                         
                     **************************

     มีหลายท่านเคยบอกต้อยว่าข้อธรรมะของท่านอาจารย์นารายาณะ
     พุทธะ..บางครั้งอาจจะฟังเข้าใจไม่หมด..ซึ่งเรื่องนี้ท่านอาจารย์
     ได้บอกว่าเป็นปัญญาทางธรรมที่จะต้องใช้ปัญญาต่อยอดในการ
     ฟังหรือบางครั้งก็เป็นข้อสอบทางปัญญาค่ะ

     สำหรับเรื่องที่ท่านอาจารย์ได้โพสต์ธรรมะโพสต์นี้ต้อยขออนุญาติ
     ขยายความโดยใช้ความคิดเห็นส่วนตัวนะค่ะผิดถูกต้องขอขมา
     ด้วยค่ะ

     เส้นทางที่ท่านอาจารย์กำลังเป็นผู้นำบุญ..นำพาเราท่านทั้งหลาย
     ให้สวดมนต์ไหว้พระ..สร้างความดีถวายพระพุทธเจ้าและสนอง
     งานรับใช้พระพุทธเจ้าทุกรูปแบบ..ก็เพื่อที่จะนำบุญทั้งหลายเหล่า
     นี้เพื่อไปแก้ไขกรรมของส่วนรวม..โดยเฉพาะเรื่องภัยพิบัติ
     ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะมีแต่บารมีของพระพุทธเจ้า
     เท่านัั้นที่จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิสัตว์โลกทั้งหลายได้

     และเส้นทางที่จะเดินนั้นเป็นเส้นทางทางลัด..ซึ่งเป็นปัจจัตตังจะรู้
     ได้เฉพาะคน..ซึ่งเปรียบเสมือนได้รับดาบอาญาสิทธิ์ที่จะมาทำหน้า
      ที่ ณ. ตรงนี้..แต่เส้นทางนี้ผู้ที่จะก้าวเดินตามจะต้องมีพลังกาย
     พลังจิตที่เข้มแข็ง..เพราะเป็นเส้นทางลัดเหมือนขึ้นบนรถซึ่งจะ
     ต้องขับด้วยความเร็วสูง..สิ่งที่ทุกท่านจะต้องเจอคือแรงเหวี่ยง
     ของกระแสกรรมโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรของตัวเราเอง
     ซึ่งจะต้องตามมาขัดขวางทุกวิถีทางทุกรูปแบบ..โดยเฉพาะมาร
     ในดวงจิตของเราจะสรรหาสิ่งที่เราชอบใจกว่าเพื่อให้เรากระเด็น
     ลงจากรถไปหาสิ่งที่เราชอบเราพอใจ

    และสิ่งที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากมารทั้งหลายเหล่าได้ก็จะต้อง
    สวดมนต์เกาะพระพุุทธเจ้าไว้..เพราะถ้าถึงเวลาที่ประตูกรรมเปิด
    ให้เจ้ากรรมนายเวรมาทวงเราก็อาศัยบารมีพระพุทธเจ้าไปรับ
    ไปยันไว้ได้ค่ะ

     แต่บางอย่างเราก็ไม่สามารถหมุนแบบ 360  องค์ศา..บางครั้งก็
     ต้องยอมชดใช้ไปบ้างอย่างรู้เท่าทัน..ผจญหน้ากับกรรมบางอย่าง
     โดยที่เราไม่ทุกข์..แล้วเราก็จะเพลิดเพลินกับเส้นทางเดินนี้ค่ะ
     เพราะเมื่อเราถึงจุดหมายในแต่ละจุด..แล้วเราจะได้รับของขวัญ
      จากฟัาเสมอ

     เพราะมารไม่กลัวพวกที่มีองค์..มารไม่กลัวพวกที่นั่งเห็นนั่น
     เห็นนี้..หลงในอิทธฤทธิ์ในบารมีของตน..แต่มารกลัวพวกที่
     จิตเข้าหาพระพุทธเจ้า..เข้าถึงพระพุทธเจ้า..เพราะมารพ่ายแพ้
     พระพุทธเจ้าด้วยธรรมะ (ความจริง) นั้นเอง

    ขอให้ทุกท่านช่วยกันสวดมนต์พระคาถาธัมมจักฯ..พระคาถาแห่งความสัจจริง..ความจริงจะขจัดความเท็จทั้งปวงและพระคาถาธรรม
ทั้งหลายตามที่ท่านศรัทธาตามเวลาที่แจ้งไปกันต่อไปนะ... ส.สู้ๆ

ขงเบ้ง เมืองไทย

ตามนั้นครับ

ช่วงๆ ประสาน หลินฮุ่ย


สายแดง นปช.

สรุปได้ว่า