gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: จุฬา...ขยับ แล้ว มอ.หาดใหญ่?  (อ่าน 22228 ครั้ง)

จุฬา...ขยับ แล้ว มอ.หาดใหญ่?

Leang Yong

 • บุคคลทั่วไป
Re: จุฬา...ขยับ แล้ว มอ.หาดใหญ่?
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 08:38 น. วันที่ 08 ต.ค.59 »
คนไทยหายใจเข้าออกเป็นบุญ นึกถึงการทำบุญอยู่เสมอ ขาดบุญไม่ได้ แต่มักไม่เข้าใจความหมายของ "บุญ" อย่างเช่นเวลาพูดว่า "ทำบุญทำทาน" เรามักเข้าใจว่า ทำบุญ คือ ถวายข้าวของแก่พระสงฆ์ ส่วนทำทาน คือ ให้ข้าวของแก่คนยากคนจน และยังเข้าใจจำกัดแต่เพียงว่าต้องทำกับพระสงฆ์เท่านั้นจึงจะเป็นบุญ

บุญ แปลว่า เครื่องชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด หรือ คุณสมบัติที่ทำให้บริสุทธิ์

คำว่า ทาน แปลว่า การให้ การสละ การเผื่อแผ่แบ่งปัน จะมอบของให้ใคร หรือจะถวายของให้ใครก็เป็นบุญทั้งนั้น จะต่างกันก็เพียงว่าได้บุญมากบุญน้อยเท่านั้นเอง

ฉะนั้น เวลาพูดว่า ไปทำบุญทำทาน จึงหมายความว่าไปชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยการแบ่งปันสิ่งของ (ทานมัย) ซึ่งเป็นการแบ่งปันให้ใครก็ได้ และการทำบุญก็ไม่ได้มีความหมายแคบๆ แต่เพียงแค่การให้ทานบริจาคสิ่งของ แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

#ทำบุญอย่างมีความหมาย

บุญ มาจากศัพท์ภาษาบาลีว่า "ปุญญะ" แปลว่า เครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ บุญเป็นเครื่องจำกัดสิ่งเศร้าหมองที่เรียกว่า กิเลส ดังนั้นการทำบุญ(ทานมัย) จึงเป็นการช่วยลดละเลิกความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความมีใจคับแคบ ตระหนี่ถี่เหนียว หวงแหน ยึดติดลุ่มหลงในวัตถุสิ่งของ อันเป็นสาเหตุหนึ่งของความทุกข์ให้ออกไปจากใจ ทำให้ใจเป็นอิสระ พร้อมจะก้าวต่อไปในคุณความดีอย่างอื่น หรือเปิดช่องให้นำเอาคุณสมบัติอันดีงามอื่นๆ มาใส่เพิ่มเติมแก่ชีวิต เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น...

หลวงพ่อพุทธทาสพูดถึงวิธีทำบุญ ๓ แบบ ว่า เปรียบเหมือนกับคน ๓ คน เอาน้ำ ๓ ประเภทมาอาบชำระล้างตัว คือ

๑) บุคคลทำบุญเหมือนเอาน้ำโคลนมาอาบ คือ คนที่ทำบุญด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เบียดเบียนสัตว์ ฆ่าวัว ฆ่าควาย ฆ่าเป็ด ฆ่าไก่ และเอาเนื้อสัตว์เหล่านั้นมาจัดงานบุญเลี้ยงกัน รวมทั้งมีเลี้ยงสุรายาเมาด้วย จนบางครั้งเกิดการทะเลาะวิวาททำร้ายกัน เหล่านี้เป็นการทำบุญด้วยการทำบาป เหมือนกับเอาน้ำโคลนมาชำระตัว จะสะอาดได้อย่างไร

๒) บุคคลทำบุญเหมือนเอาน้ำเจือด้วยแป้งหอมมาอาบ คือ คนที่ทำบุญด้วยอุปาทาน ยึดมั่นถือมั่นในบุญเป็นอย่างมาก เมาสวรรค์ เมาวิมาน เป็นการทำบุญด้วยกิเลสหรือความยึดติดอย่างรุนแรง ทำแล้วหวังผลเช่นนั้นเช่นนี้ เหมือนเอาน้ำที่เป็นเครื่องหอมมาอาบชำระกาย จะสะอาดได้อย่างไร

๓) บุคคลทำบุญเหมือนเอาน้ำสะอาดมาอาบคือ คนที่ทำบุญด้วยใจสงบร่มเย็น ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้น ว่าเป็นตัวเราของเรา (อาจจะมีบ้างเหมือนกัน แต่ไม่ได้เป็นเหตุจริงจังให้จิตฟุ้งซ่าน สั่นไหว หรือยึดติดเป็นอุปาทาน) เหมือนคนเอาน้ำสะอาดมาอาบ ย่อมสะอาดกว่าบุคคล ๒ ประเภทแรก

เราทำบุญแล้วเป็นแบบไหน หรือ จะเป็นแบบไหน ต้องเลือกพิจารณาดูให้ดี ๆ

ที่มา หนังสือฉลาดทำบุญ... ส.สู้ๆ

Mon redlabel

 • บุคคลทั่วไป
Re: จุฬา...ขยับ แล้ว มอ.หาดใหญ่?
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 18:57 น. วันที่ 16 พ.ย.59 »
[วิธีปฏิบัติในเรื่องเงินและทองที่มีผู้ถวาย]

ถ้าใคร ๆ นำเอาทองและเงินมากล่าวว่า    ข้าพเจ้าถวายทองและเงินนี้แก่สงฆ์,  ท่านทั้งหลายจงสร้างอาราม  วิหาร  เจดีย์ หรือหอฉันเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม,   
จะรับทองและเงินแม้นี้ไม่ควร.   
ในมหาปัจจรีท่านกล่าวไว้ว่า  ด้วยว่าเป็นทุกกฏแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งผู้รับเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น.   ก็ถ้าเมื่อภิกษุปฎิเสธว่า    ภิกษุทั้งหลายจะรับทองและเงินนี้    ไม่สมควร. 
 เขากล่าวว่า   ทองและเงินจักอยู่ในมือของพวกช่างไม้ หรือพวกกรรมกร,   ท่านทั้งหลายจงรับทราบการงานที่เขาทำดี   และไม่ดีอย่างเดียวดังนี้แล้ว  มอบไว้ในมือพวกช่างไม้  หรือพวกกรรมกรเหล่านั้นจึงหลีกไป, จะรับก็ควร,   
ถ้าแม้น    เขากล่าวว่า   ทองและเงินจักอยู่ในมือของพวกคนของผมเอง,       หรือว่าจักอยู่ในมือของผมเอง,       ท่านพึงส่งข่าวไปเพื่อประโยชน์แก่บุคคลผู้ที่เราจะต้องให้ทองและเงินเขาอย่างเดียว,    แม้อย่างนี้ก็ควร.
ก็ถ้าว่าพวกเขาไม่ระบุสงฆ์  คณะ   หรือบุคคล   กล่าวว่า   ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายเงิน   และทองนี้แก่เจดีย์,  ถวายแก่วิหาร,  ถวายเพื่อนวกรรมดังนี้   จะปฏิเสธไม่สมควร. พึงบอกแก่พวกกัปปิยการกว่า  ชนพวกนี้กล่าวคำนี้.   
แต่เมื่อเขากล่าวว่า  ท่านทั้งหลายจงรับเก็บไว้เพื่อประโยชน์แก่เจดีย์เป็นต้นเถิด   พึงปฏิเสธว่า   การที่พวกเรารับไว้ไม่สมควร.
แต่ถ้าคนบางคนนำเอาเงิน    และทองมามากกล่าวว่า     ข้าพเจ้าขอถวายเงินและทองนี้แก่สงฆ์,     ท่านทั้งหลายจงบริโภคปัจจัย  ๔  เถิด,    ถ้าสงฆ์รับเงินและทองนั้น    เป็นอาบัติทั้งเพราะรับ   ทั้งเพราะบริโภค. 
ถ้าบรรดาภิกษุเหล่านั้น    ภิกษุรูปหนึ่งปฏิเสธว่า  สิ่งนี้ไม่ควร.   และอุบาสกกล่าวว่า   ถ้าไม่ควรจักเป็นของผมเสียเอง   ดังนี้แล้วไป,   ภิกษุนั้นอันภิกษุบางรูปไม่พึงกล่าวคำอะไร  ๆ ว่า    เธอทำอันตรายลาภของสงฆ์,    เพราะภิกษุใดโจทเธอ,   ภิกษุนั่นเองเป็นผู้มีอาบัติติดตัว.  แต่เธอรูปเดียวกระทำภิกษุเป็นอันมากไม่ให้เป็นอาบัติ.     ก็ถ้าว่า     เมื่อภิกษุทั้งหลายปฏิเสธว่าไม่ควร  เขากล่าวว่า   จักอยู่ในมือของพวกกัปปิยการก   หรือจักอยู่ในมือของพวกคนของผม  หรือในมือของผม,  ท่านทั้งหลาย    จงบริโภคปัจจัยอย่างเดียวเท่านั้น   ดังนี้,   สมควรอยู่.
อนึ่ง    เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่จตุปัจจัย     พึงน้อมไปเพื่อปัจจัยที่ต้องการ.     เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่จีวร    พึงน้อมไปในจีวรเท่านั้น.
ถ้าว่าไม่มีความต้องการจีวรนั้น,   สงฆ์ลำบากด้วยปัจจัยมีบิณฑบาตเป็นต้นพึงอปโลกน์เพื่อความเห็นดีแห่งสงฆ์แล้วน้อมไป      แม้เพื่อประโยชน์แก่บิณฑบาตเป็นต้น.     
แม้ในอกัปปิยวัตถุที่เขาถวาย      เพื่อประโยชน์แก่บิณฑบาตและคิลานปัจจัย   ก็นัยนี้.
อนึ่ง   อกัปปิยวัตถุที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่เสนาสนะ    พึงน้อมไปในเสนาสนะเท่านั้น   เพราะเสนาสนะเป็นครุภัณฑ์. 
ก็ถ้าว่า    เมื่อพวกภิกษุละทิ้งเสนาสนะไป   เสนาสนะจะเสียหาย,   ในกาลเช่นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลาย        แม้จำหน่ายเสนาสนะแล้วบริโภค(ปัจจัย)  ได้.เพราะฉะนั้น  เพื่อรักษาเสนาสนะไว้    ภิกษุอย่ากระทำให้ขาดมูลค่าพึงบริโภคพอยังอัตภาพให้เป็นไป.  และมิใช่แต่เงินทองอย่างเดียวเท่านั้น,แม้อกัปปิยวัตถุอื่นมีนาและสวนเป็นต้น   อันภิกษุไม่ควรรับ. http://www.tripitaka91.com/91book/book03/851_900.htm#863... ส.หลก

Pokémon Go

 • บุคคลทั่วไป
Re: จุฬา...ขยับ แล้ว มอ.หาดใหญ่?
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 09:26 น. วันที่ 18 พ.ย.59 »
.


Redmond Go

 • บุคคลทั่วไป
Re: จุฬา...ขยับ แล้ว มอ.หาดใหญ่?
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 16:51 น. วันที่ 19 พ.ย.59 »
.


Leang Redarmy

 • บุคคลทั่วไป
Re: จุฬา...ขยับ แล้ว มอ.หาดใหญ่?
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 10:15 น. วันที่ 24 พ.ย.59 »
คมจัดและชัดเจน... ส.หลก


Demon Go

 • บุคคลทั่วไป
Re: จุฬา...ขยับ แล้ว มอ.หาดใหญ่?
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 15:50 น. วันที่ 27 พ.ย.59 »
.


Ready to go

 • บุคคลทั่วไป
Re: จุฬา...ขยับ แล้ว มอ.หาดใหญ่?
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 14:47 น. วันที่ 30 พ.ย.59 »
.
Ready to reform

 • บุคคลทั่วไป
Re: จุฬา...ขยับ แล้ว มอ.หาดใหญ่?
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 09:11 น. วันที่ 02 ธ.ค.59 »
.


ธรรมาภิบาล.

 • บุคคลทั่วไป
Re: จุฬา...ขยับ แล้ว มอ.หาดใหญ่?
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 10:13 น. วันที่ 02 ธ.ค.59 »
.


โลกบาลธรรม

 • บุคคลทั่วไป
Re: จุฬา...ขยับ แล้ว มอ.หาดใหญ่?
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 10:16 น. วันที่ 02 ธ.ค.59 »
สรุปนิพพาน

 • บุคคลทั่วไป
Re: จุฬา...ขยับ แล้ว มอ.หาดใหญ่?
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 10:25 น. วันที่ 03 ธ.ค.59 »
Research understanding and development.  ส.สู้ๆO'Leang

 • บุคคลทั่วไป
Re: จุฬา...ขยับ แล้ว มอ.หาดใหญ่?
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 20:28 น. วันที่ 12 ธ.ค.59 »
.
ลิง อกาลิโก

 • บุคคลทั่วไป
Re: จุฬา...ขยับ แล้ว มอ.หาดใหญ่?
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 14:32 น. วันที่ 16 ธ.ค.59 »
สวดธัมมจักรกัปปวตนสูตร แล้วได้อะไร?
ถ้าไม่รู้ว่า บำเพ็ญบุญกุศล
เพื่อให้ช่วยระงับดับกิเลส ก็เป็นอันบำเพ็ญเสียเปล่า ได้ชื่อว่า
เป็นคนหลงโลก หลงทาง แห่งพระนิพพาน
การที่จะถึงพระนิพพาน ต้องละกิเลสเสีย
ให้สิ้น ถ้ายังละมิได้ ก็ไม่ถึงพระนิพพาน
ถึงจะรู้มากสักเท่าใดก็ตาม ถ้ายังละกิเลสไม่ได้
ก็รู้เสียเปล่าๆ  เราตถาคตตั้งศาสนา ไม่ได้หวัง
ให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง บำเพ็ญหาประโยชน์อย่างอื่น
ตั้งไว้เพื่อประสงค์จะให้บุคคล บำเพ็ญภาวนา
เพื่อให้ระงับดับกิเลสตัณหาเท่านั้น ... ส.สู้ๆ

พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย

ถ้าผมกล่าวผิดก็กราบขอโทด

 • บุคคลทั่วไป
Re: จุฬา...ขยับ แล้ว มอ.หาดใหญ่?
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 15:20 น. วันที่ 17 ธ.ค.59 »
ผมไม่เป็นศิษย์ธรรมกาย แต่มีมุมมองดังนี้
1.คนส่วนใหญ่ของธรรมกายรวมกลุ่มปฎิบัติธรรม = คนส่วนใหญ่อีกมากมายไม่เคยเข้าวัดปฎิบัติธรรม
2.คนธรรมกายส่วนใหญ่พูดสุภาพมีจังหวะจะโคน = คนอีกมากมายพูดจาหยาบคาย
3.คนธรรมกายมีธรรมมะแนวทางทางที่ผิด         = คนอีกมากมายไร้มนุษยธรรม
4.คนธรรมกายงมงายในเจ้าสำนัก                  = คนอีกมากมายงมงายในเจ้าสำนักเข้าทรง
5.พระสงฆ์ธรรมกายสอนผิดต้องกำจัด             = หลายสำนักก็สอนเรื่องแก้กรรม
6.วัดธรรมกายระดมคนไหว้พระบรมพุทธเจ้า       = หลายวัดก็มีสวดไหว้พระราหูคนมากมาย
7.ธรรมกายสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่โต                = หลายวัดมีพระพิฆเนศร์ใหญ่ที่สุดในโลก

KeepLing

 • บุคคลทั่วไป
Re: จุฬา...ขยับ แล้ว มอ.หาดใหญ่?
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 20:17 น. วันที่ 19 ธ.ค.59 »
กว่า 7,000 สาขาในประเทศไทย
และอีกกว่า 200 สาขาในต่างประเทศ
สาวกมากมายหลายสิบล้าน
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
น่าจะเป็นคำตอบทั้งหมด


 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]