gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช  (อ่าน 34118 ครั้ง)

รู้จักว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกฤษฎา บุญราช

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

ชื่อ      นายกฤษฎา  บุญราช วันเดือนปีเกิด        กรกฎาคม ๒๕๐๐

       
การศึกษา 
 - ปริญญาตรี  ๒ ปริญญาตรี   ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๒๒ และนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๔๖
         
 - ปริญญาโท  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๗
 
ประกาศนียบัตร
 - การบริหารการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม  (The Managing Development Participation) จากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม  โดยททนสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย (Chevening  Scholarship) พ.ศ. ๒๕๔๔
 - การบริหารจัดการความมั่นคง  (Stability, Security, Transition  and Reconstruction) ณ สถาบัน Asia-Pacific  Canter  for  Security  Studies  (APCSS)  รัฐฮาวาย โดยทุนสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 - การบริหารงานภาครัฐและท้องถิ่น (Senior Executives  in  State  and  Local  Government)  จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  (Kennedy  School of  Government,  Harvard  University)  สหรัฐอเมริกา โดยทุน ก.พ.  พ.ศ. ๒๕๕๒

ประวัติการทำงาน
 - พ.ศ. ๒๕๒๒ เริ่มรับราชการที่ศูนย์รับผู้อพยพ อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 - พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๔  เลขานุการปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายความมั่นคง  (นายเจริญจิตต์  ณ  สงขลา)
 - พ.ศ.  ๒๕๓๗-๒๕๔๖   นายอำเภอดอยเต่า  นายอำเภอแม่อาย นายอำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่,  นายอำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  และนายอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 - พ.ศ.  ๒๕๔๗-๒๕๔๙            ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
 - พ.ศ.  ๒๕๔๙-๒๕๕๒            รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ผลงานทางวิชาการ   
๑.  เอกสารผลงานทางวิชาการเสนอต่อสำนักงาน ก.พ  ปี ๒๕๔๗  เรื่อง  การใช้ มาตรการถอนสัญชาติบุคคลในการแก้ไขปัญหากายาเสพติด
๒. ผู้แถลงปิดคดีโดยเอกสารและวาจาในศาลปกครองสูงสุด  ตามคดีแดงที่ อ.๒๙๙/๒๕๔๗  ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐ  ออกคำสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายรางวัลการทำงานดีเด่น

๑. รางวัลนายอำเภอดีเด่น  (นายอำเภอแหวนเพชร)  ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  ในปี  ๒๕๔๒
๒. โล่เกียรติคุณ  ในฐานะข้าราชการที่มีผลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดจากหน่วยปราบปรามยาเสพติด  (DEA)  สหรัฐอเมริกา  ประจำประเทศไทย ปี  ๒๕๔๒
๓. รางวัลพลเมืองคนกล้า ของสถาบันสัญญา  ธรรมศักดิ์  เพื่อประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๒
๔. โล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจำปี  ๒๕๕๒

ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215

สายชล

  • บุคคลทั่วไป
             ท่านมาอยู่สงขลา  ท่านช่วยแสดงฝีมือปราบของเถื่อนๆ
ให้หมดไปซักทีเถอะ โต๊ะบอลเถื่อน หวยเถื่อน น้ำมันเถื่อน  ท่านทำ3อย่างนี้ให้หมดไป
สงขลาเจริญกว่านี้แน่  ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

ออฟไลน์ nangnol

ยกมือสนันสนุสอีกหนึ่งเสียง ขอเป็นแรงเชียรแรงใจคับท่าน

ออฟไลน์ xhatyai

ท่านชอบดูบอลมั้ยคับ? ส-ดีใจ  สนับสนุนเรื่องกีฬาด้วย นะคับ    ส.สู้ๆ ส.สู้ๆ

ออฟไลน์ tayphone

             ท่านมาอยู่สงขลา  ท่านช่วยแสดงฝีมือปราบของเถื่อนๆ
ให้หมดไปซักทีเถอะ โต๊ะบอลเถื่อน หวยเถื่อน น้ำมันเถื่อน  ท่านทำ3อย่างนี้ให้หมดไป
สงขลาเจริญกว่านี้แน่  ขอเป็นกำลังใจให้ครับ


ถ้าให้ดี เพิ่ม ปราบยาเสพติด ด้วยยิ่งดี

แถวบ้านผม เยอะ โดนจับไป ออกมาก็ทำอีก มีทั้ง ขาย เสพ

คนเมืองสงขลา

  • บุคคลทั่วไป
หวังไว้นะครับว่า...จะดีกว่าคนเดิม...

ออฟไลน์ anuphong

ท่านเป็นคนจังหวัดอะไรครับ ขออนุญาติสอบถาม

อย่าหวัง จะได้ไม่ผิดหวัง

  • บุคคลทั่วไป
      เมืองนี้แปลก คนดีๆมักจะโดนย้ายไปเร็ว คนไม่ดีก็ขึ้นได้เร็ว ไม่ได้ว่าท่านเก่าดีท่านใหม่ไม่ดีนะครับ กล่าวรวมๆ

     ขอฝากเรื่องใต้โต๊ะการขออาวูธปืนหน่อยละกันครับ คนดีมีอาชีพสุจริต ต้องการปืนถูกกฎหมาย ซื้อปืนถูกกฎหมายราคาเป็นแสน ต้องเสียใต้โต๊ะ 5000-15000บาทอีก ค่าใบพกอีก15000-20000บาท ผมรอมาหลายนายแล้ว เปลี่ยนกี่นายก็เหมือนเดิม

ขอเป็นกำลังใจให้ท่านเป็น ข้าของราชการจริงๆนะครับ

ขอลัดคิว ฝากท่านเรื่อง ยาเสพติดกับโจรก่อนนะครับ เยอะมากครับท่าน

ปลาเค็ม น้อย

  • บุคคลทั่วไป
 ส.ยกน้ิวให้ ท่านคับมายูใต้แล้วโชว์ผลงานหน่อยนะ สู้ สู้

หมูสนามจริง สิงห์สนามซ้อม

  • บุคคลทั่วไป
             ท่านมาอยู่สงขลา  ท่านช่วยแสดงฝีมือปราบของเถื่อนๆ
ให้หมดไปซักทีเถอะ โต๊ะบอลเถื่อน หวยเถื่อน น้ำมันเถื่อน  ท่านทำ3อย่างนี้ให้หมดไป
สงขลาเจริญกว่านี้แน่  ขอเป็นกำลังใจให้ครับ
ส.ยกน้ิวให้

ออฟไลน์ รู้ไว้

เรื่องการขอใบอนุญาติมี(ป.4) และพกพาภายในจังหวัด(ป.12) นั้นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆขึ้นอยู่กับคนกลางคนเดียวเท่านั้น ""ท่านผู้ว่าฯบางท่านไม่รู้ด้วยซ้ำไป""
    !!เงินไม่ค่อยมีหาเช้ากินค่ำจะทำไปทำไม? เอาไว้เมื่อไหร่มีเงินพอ...ก่อนดีมั้ยจะได้เอาไว้ปกป้องตนเองและทรัพย์สิน!!!

ออฟไลน์ รู้ไว้

คนดีๆ อยู่ได้ไม่นาน ทำไม!!!!!!!

ออฟไลน์ รู้ไว้

อยากให้ท่านใจดีิให้เหมือนท่านผู้ว่าวิญญู ทองสกุล ท่านเป็นคนดีมากแถมยังใจดีอีกด้วย ยินดีด้วยค่ะ

ออฟไลน์ choub

ยินดีด้วยครับ
ประชาธิปไตยที่แท้จริง ต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่
มองโลก และ เพื่อน พี่น้อง ในแง่ดีแล้ว...ชีวิตมีสุข

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]