gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: หน้าที่พระสงฆ์  (อ่าน 3219 ครั้ง)

หน้าที่พระสงฆ์

มหาเทือง

  • บุคคลทั่วไป
Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 15:17 น. วันที่ 31 ส.ค.59 »
เราไม่มีหน้าที่ทุกข์
แต่เรามีหน้าที่...รู้จักทุกข์

ประเทือง

  • บุคคลทั่วไป
Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 15:45 น. วันที่ 31 ส.ค.59 »
รักษาใจตนเองให้ดี คือ หน้าที่ที่สำคัญที่สุด ของพระสงฆ์ทั้งบวชใหม่และมหาเถรทั้งหลาย...

ออฟไลน์ เณรเทือง

Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 15:59 น. วันที่ 31 ส.ค.59 »
นิมนต์ท่านพระครูเทืองมาตอบด้วยสิครับ

ออฟไลน์ เณรเทือง

Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 16:42 น. วันที่ 31 ส.ค.59 »
รักษาใจตนเองให้ดี คือ หน้าที่ที่สำคัญที่สุด ของพระสงฆ์ทั้งบวชใหม่และมหาเถรทั้งหลาย...
เราก็ไม่สามารถมองเห็นได้ว่าพระองค์ไหนบ้างทำหน้าที่นี้ได้ /ผิดครับ

ครูเทือง

  • บุคคลทั่วไป
Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 09:56 น. วันที่ 01 ก.ย.59 »
ธรรมะ คือ หน้าที่

ออฟไลน์ เณรเทือง

Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 10:04 น. วันที่ 01 ก.ย.59 »
ธรรมะ คือ หน้าที่
ผิดครับ

ออฟไลน์ เณรเทือง

Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 11:53 น. วันที่ 01 ก.ย.59 »
1.เพราะพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่นี้ พระสงฆ์จึงต้องรักษาศีล
2.เพราะพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่นี้ พระสงฆ์จึงต้องรักษาเสขิยวัตร
3.เพราะพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่นี้ พระสงฆ์จึงต้องจาริกไป
4.เพราะพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่นี้ พระสงฆ์จึงต้องทบทวนปาติโมกข์
5.เพราะพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่นี้ พระสงฆ์จึงต้องไม่เคยทำอนันตริกรรม
6.เพราะพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่นี้ พระสงฆ์จึงต้องไม่เคยทำคุรุกาบัติ
7.เพราะพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่นี้ พระสงฆ์จึงต้องรักษาความบริสุทธิ์แห่งสงฆ์โดยไม่อยู่ร่วมกับสงฆ์อาบัติ
8.เพราะพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่นี้ พระสงฆ์จึงต้องกระทำตนเป็นแบบอย่าง

คนที่อยากรู้

  • บุคคลทั่วไป
Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 19:48 น. วันที่ 01 ก.ย.59 »
ใครรู้ตอบหน่อยครับ

อิ้กคิวซัง

  • บุคคลทั่วไป
Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 08:41 น. วันที่ 02 ก.ย.59 »
ที่เณรเทืองตอบมาเป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้
แล้วจะรู้ได้อย่างไร ว่าพระรูปไหน ทำได้บ้าง?
สรุปได้ว่า ผิดครับ

ออฟไลน์ เณรเทือง

Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 08:52 น. วันที่ 02 ก.ย.59 »
ที่เณรเทืองตอบมาเป็นนามธรรม จับต้องไม่ได้
แล้วจะรู้ได้อย่างไร ว่าพระรูปไหน ทำได้บ้าง?
สรุปได้ว่า ผิดครับ
ผมยังไม่ได้เฉลยเลยในหน้าที่ทีว่านั้น เพียงแต่บอกใบ้ว่าเพราะพระต้องทำหน้าที่ที่ว่านั้นพระจึงต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง
ยังถามอยู่นะครับว่าหน้าที่ของพระสงฆ์คืออะไร..?

Somkid D.

  • บุคคลทั่วไป
Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 22:04 น. วันที่ 03 ก.ย.59 »
“ธมฺมจารี สุขํ เสติ ผู้ประพฤติธรรม ย่อมอยู่เป็นสุข” ขุ.ธ.๒๕/๒๓/๓๗

“ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม บุคคลใดหวังความสุข หวังความเป็นใหญ่ หวังความก้าวหน้า ต้องประพฤติธรรม”

อ า นิ ส ง ส์ ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ ธ ร ร ม

๑. เป็นมหากุศล

๒. เป็นผู้ไม่ประมาท

๓. เป็นผู้รักษาสัทธรรม

๔. เป็นผู้นำพระพุทธศาสนาให้เจริญ

๕. เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้า

๖. ไม่ก่อเวรก่อภัยกับใครๆ

๗. เป็นผู้ให้อภัยแก่สรรพสัตว์

๘. เป็นผู้ดำเนินตามปฏิปทาของนักปราชญ์

๙. สร้างความเจริญความสงบสุขแก่ตนเองและส่วนรวม


ออฟไลน์ เณรเทือง

Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 14:00 น. วันที่ 04 ก.ย.59 »
สรุปคือตอบว่า หน้าที่พระสงฆ์คือ ประพฤติธรรม  คำตอบยังไม่ถูกครับ

ออฟไลน์ topworld

Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 20:06 น. วันที่ 06 ก.ย.59 »
แสดงคำของ พระศาสดา ประพฤติ ปฎิบัติ ในวินัยปิฎก 
 ความรู้มีแค่นี้นะครับ ผิดถูกประการได น้อมรับครับ

ออฟไลน์ เณรเทือง

Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 09:05 น. วันที่ 07 ก.ย.59 »
แสดงว่าคำถามมีปัญหาจริงๆ ต้องขอโทษด้วยครับ งั้นขออนุญาตตั้งคำถามใหม่ครับ
"หน้าที่สำคัญที่สุดของพระสงฆ์ที่มีการแสดงออกทางสังคมคือ.............."

ดร.แจก

  • บุคคลทั่วไป
Re: หน้าที่พระสงฆ์
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 16:12 น. วันที่ 07 ก.ย.59 »
แสดงพระธรรมเทศนา...

ความรู้ในโลกนี้มี 3 ระดับ หนึ่งเขาเรียกว่ารู้จักรู้จำ สองเขาเรียกว่ารู้จริง สามเขาเรียกว่ารู้แจ้ง, คนที่รู้จักรู้จำมากๆ สามารถเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เก่งแต่ไม่สามารถสอนใครได้ ส่วนคนที่มีความรู้จริงนอกจากเรียนเก่งแล้วยังสามารถถ่ายทอดได้ด้วย ผู้ที่รู้จริงจึงสามารถเป็นครูที่ดีได้ ซึ่งดูเหมือนว่าในโลกมีคนสองประเภทนี้เยอะเหลือเกิน ทั้งนักเรียนที่เก่งและครูที่ดี แต่ตายแล้วก็ยังไม่พ้นจากวัฏสงสาร ยังเป็นทุกข์อยู่ร่ำไป

ส่วนความรู้ระดับที่สามคือรู้แจ้ง เป็นความรู้ที่เลยมันสมองขึ้นไปแต่ใช้ใจสัมผัส, ป.4ก็บรรลุได้ อนุบาลก็ไปถึง ความรู้ที่เรียกว่ารู้แจ้งนี่แหละเป็นสัมโพธิญาณ ในการนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์”

พระมหานพชัย กิตฺติวรเมธี

- - - -

ขอเชิญฟังการปรารถธรรม โดย พระมหานพชัย กิตฺติวรเมธี วัดดุสิดารามวรวิหาร กิจกรรม "ธรรมะในสวน ตักบาตรเดือนเกิด" เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๙
รายละเอียดกิจกรรมอ่านได้ที่ http://bit.ly/1LHfp1o

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]