ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

การแข่งขันมหกรรมกีฬาIMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่12

เริ่มโดย ฅนสองเล, 15:55 น. 15 พ.ย 53

ฅนสองเล

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญทุกท่านร่วมชมและเชียร์ พร้อมให้กำลังใจทัพนักกีฬาจาก 3 ชาติ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย) ในการแข่งขันมหกรรมกีฬา IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 12 "Healthy Universities for All" ระหว่างวันที่ 22-29 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 12   ภายใต้หัวข้อหลัก "Healthy  Universities for All"ในระหว่างวันที่ 22-29  พฤศจิกายน 2553  ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

สถาบันที่เป็นสมาชิกและเข้าร่วมในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ ประกอบด้วย  11 มหาวิทยาลัย ได้แก่

ประเทศไทย 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU) ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดการแข่งขัน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV)

ประเทศมาเลเซีย  4 มหาวิทยาลัย คือ Universiti Utara Malaysia (UUM)  Universiti Sains Malaysia (USM) Universiti Teknologi MARA (UiTM)  Universiti Malaysia Perlis (UNIMAP)

ประเทศอินโดนีเซีย 4 มหาวิทยาลัย คือ Universitas Sumatera Utara (USU)  Universitas Negeri Medan (UNIMED) Universitas Muhammdyah Sumatera Utara (UMSU)  Institut Teknologi Medan (ITM)

มีนักศึกษา และผู้บริหารสถาบันการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ในกิจกรรมหลัก 3 ประเภท ได้แก่ 

1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล (ชาย)  วอลเลย์บอล (หญิง)  เทนนิส (ชาย)  เทนนิส (หญิง)  แบดมินตัน (ชาย)  แบดมินตัน (หญิง)  และฟุตซอล (ชาย)   

2.กิจกรรมการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งมีหัวข้อหลักคือ ความยั่งยืนของศิลปวัฒนธรรมอาเซี่ยน (Sustaining the Authentic Asian Dance and Music) 

3.กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการกลุ่มผู้นำนักศึกษา  ภายใต้หัวข้อ ผู้นำกับจิตสำนึกความเป็นมนุษย์ (Humanizing Leadership Mind) และผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านกิจการนักศึกษา ของสถาบันสมาชิก หรือ (DVC Forum) ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาผู้นำในอนาคต (Developing Future Leader)