ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ในหลวง เสด็จวัดหาดใหญ่ใน

เริ่มโดย แอ๊ด เพ็ญศรี ถวิลตระกูล, 21:27 น. 19 ม.ค 60

แอ๊ด เพ็ญศรี ถวิลตระกูล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และราชินี  เสด็จบรรจุพระสารีริกธาตุส่วนเศียร  ณ วัดหาดใหญ่ใน เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2519