สังคมออนไลน์ > รถไควสายสงขลา

จะทำให้สงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวสมบูลย์แบบถ้าไม่ผลักดันการเชื่อมเมืองก็ไร้ประโยชน

(1/2) > >>

ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ:
ต้องผลักดันการเชื่อมเมืองท่องเที่ยว 2เมืองนี้เข้าด้วยกัน โดยการทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างง่ายๆ
เช่น ทำรถไฟฟ้า หรือ โมโนเรล เพราะระยะทางแค่ 25 กม ผลประโยชน์เกิดขึ้นมากมาย
ทั้งการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ 2ข้างทาง ภาษีอากรที่จะเข้ารัฐอีกมหาศาลตลอดไป

ทำหาดใหญ่ให้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง night life
ทำสงขลาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายทะเลสวยงาม เกาะยอ เกาะแก่ง สถานที่มีวัฒนธรรมโบราณ

เสริมจุดขายให้หาดใหญ่ เพราะขณะนี้มีแต่ทรุดลงเพราะไม่มีจุดขาย สังเกตุได้จากมีประกาศลดราคาค่าห้อง ขายโรงแรม
ทำ อ.เมืองให้เจริญจากการท่องเที่ยว เพราะการประมงไม่ดี
 
5แยก:
http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1495432184

ขอนแก่นไปก่อนแล้ว

PittJunior:
จังหวัดสงขลาถือว่าเป็นจังที่มีนักท่องเที่ยวเยอะมาก เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ

สสสสสส:
ทำโมโนเรลเชื่อมเมืองหญ-สขไปตามถนนกาญจนวนิช ทำให้เกิดความรู้สึกว่าสะดวกกว่า เร็วกว่านั่งรถตู้
ไม่ใช่รถไฟรางคู่เลียนแบบรถไฟสมัยก่อนที่ต้องเลิกเพราะคนหันมาใช้รถเมล์ ไม่ต้องเสียาวลาเดินทางไปสถานีรถไฟ ไปรอรถไฟที่ออกเป็นเวลา


ดูรถไฟฟ้าในกท สร้างความเจริญ สร้างมูลค่าทางศก ขึ้นมามากมายมหาศาล รัฐเก็บภาษีได้เพิ่มอีกมหาศาล

โมโนเรล:
น่าทำโมโนเรล ส.ยกน้ิวให้ เบื่อรถตู้
และคนที่ใช้รถส่วนตัวจะมาใช้กันมาก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

Go to full version