ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

รูปแบบรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่-สงขลา ที่จะเริ่มก่อสร้างปี 2561

เริ่มโดย หม่องวิน มอไซ, 07:33 น. 05 ก.ค 60

หม่องวิน มอไซ

รูปแบบรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่-สงขลา จะสร้างตามแนวทางรถไฟเดิมที่ยกเลิกการเดินรถไป 40 ปีแล้ว

โดยจะเริ่มลงมือก่อสร้างปีหน้า (2561) ช่วงที่ผ่านเขตเมือง ทางรถไฟและอาคารสถานีจะเป็นแบบยกระดับ ส่วนที่เหลือจะเป็นทางรถไฟระดับดิน ใช้เขตทางด้านละ 10-15 เมตรนับจากแนวกึ่งกลางทางรถไฟเดิม (รวม 20-30 เมตร)

รอเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการปลายปีนี้ครับ เมื่อ ครม.อนุมัติโครงการแล้ว จึงจะเริ่มดำเนินการในส่วนของการประกวดราคา การโยกย้ายบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างในเขตก่อสร้างทางรถไฟต่อไป
สำหรับสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย จากการประชุมเมื่อเดือน มิ.ย. 59 อ่านได้ที่นี่ครับ ไฟล์ใหญ่ แต่เนื้อหาน่าสนใจ คลายข้อสงสัยได้เยอะครับ >>> https://goo.gl/6ccEWP

ที่มา: https://www.facebook.com/songkhlastation/videos/1112236845543160

https://www.youtube.com/watch?v=570s_ElpOps

หม่องวิน มอไซ

ข่าวเมื่อเดือนมีนาคม 2560 ครับ จาก พอช.
----
พอช. และหน่วยงานในจ.สงขลาร่วมเปิดบ้านมั่นคงเมืองใหม่เขารูปช้าง
07/03/2017

วันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองใหม่เขารูปช้าง จัดให้มีการเปิดอาคารสำนักงานบ้านมั่นคงเมืองใหม่เขารูปช้าง ในเขตเทศบาลตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา มีประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือพอช.คุณสมพร ใช้บางยาง พร้อมกรรมการสหกรณ์ฯสมาชิกในโครงการฯ ผู้แทนหน่วยงานสนับสนุน อาทิ พอช. พมจ.จังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลเขารูปช้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ทำงานบ้านมั่นคงในภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 80 คน

นางสาวนภัสสร ศรีวับ เหรัญญิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองใหม่ฯ กล่าวว่า โครงการบ้านมั่นคงเมืองใหม่เขารูปช้าง รองรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงสันรางรถไฟ จึงรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ปัจจุบันมีผู้รับประโยชนจำนวน 147 ครัวเรือน เป็นการสร้างชุมชนในที่ดินใหม่ บนพื้นที่ 14 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือพอช.เมื่อปี 2557 เป็นงบอุดหนุนเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการ 11.78 ล้านบาท และสินเชื่อเพื่อการสร้างบ้านและที่อยู่อาศัย 43.89 ล้านบาท

ปัจจุบันมีความคืบหน้าทั้งเรื่องการสร้างบ้านและการพัฒนาสาธารณูปโภค โดยมีการออกแบบบ้าน 2 แบบคือบ้านแฝดจำนวน 108 หลัง (ห้อง) และบ้านแถว 39 หลัง (ห้อง) บ้านแถวค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเฉลี่ยห้องละประมาณ 278,000 กว่าบาท ส่วนบ้านแฝดค่าใช้จ่ายประมาณห้องละ 215,361-263,800 กว่าบาท สมาชิกต้องรับภาระในการผ่อนบ้าน ผ่อนดิน และเงินออม เฉลี่ยเดือนละ 3,100 บาท เป็นเวลา 15 ปี (พอช.ทำสัญญาสินเชื่อกับสหกรณ์ฯ ดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาท/เดือน สหกรณ์บวกดอกเบี้ยเพิ่มกับสมาชิก เพื่อการบริหารจัดการ) ปัจจุบันมีบ้านที่กำลังก่อสร้างใกล้เสร็จจำนวน 26 หลัง รวมทั้งอาคารสำนักงานของชุมชน และการทำถนนในโครงการฯ

ทั้งนี้ในเทศบาลตำบลเขารูปช้าง พอช.ได้สนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงรวม 8 โครงการ ผู้รับประโยชน์ 896 ครัวเรือน ส่วนในภาพรวมของจังหวัดสงขลา มีโครงการบ้านมั่นคงที่ดำเนินได้จริงรวม 28 โครงการ 33 ชุมชน 4,002 ครัวเรือน
อุดมศรี ศิริลักษณาพร รายงาน

http://www.codi.or.th/index.php/public-relations/news/15364-2017-03-07-12-00-43

หม่องวิน มอไซ

สรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา

ผลกระทบ
- การเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณที่มีการปรับโค้ง และบริเวณจุดตัดทางรถไฟ (8 แห่ง)เพื่อใช้ก่อสร้างและความปลอดภัย
- การรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และพืชผลที่อยู่ในเขตทางที่จะก่อสร้างโครงการ (ผู้เช่า/ไม่เช่า)

มาตรการลดผลกระทบ
- สำรวจและรังวัดพื้นที่ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่ต้องเวนคืนและโยกย้ายโดยละเอียดอีกครั้ง ก่อนดำเนินการ
- จัดตั้งคณะกรรมการชดเชยทรัพย์สินฯ ที่มีตัวแทนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกำหนดค่าชดเชยที่เหมาะสม
- เสนอให้ รฟท.จ่ายค่ารื้อย้ายและจัดสรรที่ว่างในเขตทางรถไฟ ให้กับผู้ที่ถูกโยกย้ายได้อาศัย และเช่าที่ดินอย่างถูกต้องกับ รฟท.
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย. 60)

ที่มา: https://www.facebook.com/songkhlastation/videos/1113428768757301/


https://www.youtube.com/watch?v=_BDXj6c-EQw

หม่องวิน มอไซ

สร้างบ้านบนรางรถไฟ หาดใหญ่-สงขลา
Thai PBS News Published on Jul 6, 2017

6 ก.ค. l จับตาสถานการณ์
หลายฝ่ายกังวลกรณีการจับจองพื้นที่ทำประโยชน์คร่อมบนทางรถไฟสายเก่า และพื้นที่ข้างเคียงกว่า 3,000 หลัง หากการรถไฟฯ ยังไม่เร่งผลักดัน ก็จะส่งผลกระทบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สาย หาดใหญ่-สงขลา ในอนาคตได้

https://www.youtube.com/watch?v=QkaDL3sm7W0

หม่องวิน มอไซ

ชาวบ้านรุกที่สร้างบ้านคร่อมรางรถไฟ หาดใหญ่-สงขลา
ThaiPBS 10:57 |  6 กรกฎาคม 2560 | ชุมชนรุกที่สร้างบ้านคร่อมบนรางรถไฟระหว่าง อ.หาดใหญ่ และอ.เมือง ชาวสงขลาชี้หากการรถไฟฯ ยังไม่เร่งผลักดัน อาจกระทบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายหาดใหญ่-สงขลา

วันนี้ ( 6 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บ้านจำนวนหลายสิบหลังที่สร้างบนรางรถไฟสายหาดใหญ่-สงขลา บริเวณชุมชนโรงปูน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กลายเป็นจุดสนใจของชาวบ้านและผู้สัญจรไปมา หลังการรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ยอมผลักดันออกจากพื้นที่ทั้งที่ผิดกฏหมาย

ชาวบ้านซึ่งบุกรุก บอกว่า ได้ก่อสร้างบริเวณนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนกว่า 300 ครัวเรือน แต่การรถไฟฯไม่ดำเนินการไล่ที่ ทำให้หลายคนต่างพากันจับจองที่ดิน สร้างบ้านบนรางและริมทางรถไฟฯ จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่

สำหรับทางรถไฟสายหาดใหญ่-สงขลา หรือ เส้นทางสายเก่า มีความยาวเกือบ 30 กิโลเมตร การรถไฟฯหยุดบริการเมื่อปี 2521 ปัจจุบันตลอดเส้นทางนี้ มีนายทุนและชาวบ้าน ได้รุกที่สร้างบ้านมากกว่า 3,000 หลัง จนแทบไม่มีพื้นที่ว่างหลงเหลือ และมองไม่ออกว่าเคยเป็นเส้นทางรถไฟในอดีต

ขณะที่ ชาวสงขลาและหน่วยงานหลายภาคส่วนกังวลว่าหากการรถไฟฯยังไม่เร่งผลักดันผู้บุกรุกออกจากที่ดินรถไฟฯ อาจส่งผลกระทบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายหาดใหญ่-สงขลา ในอนาคตได้

หม่องวิน มอไซ

กรณีมีผู้บุกรุกสร้างบ้านบนพื้นที่ของการรถไฟฯ เส้นทางหาดใหญ่-สงขลา ผู้บุกรุกได้ออกมาเรียกร้องให้จ่ายค่าเวนคืน หากต้องการให้ย้ายออก
ThaiPBS 7 ก.ค. 60 11.36 น.

https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/videos/10159112452540085/

https://www.youtube.com/watch?v=hfixKs2ivFY

พลเมืองดี

กรณีมีผู้บุกรุกสร้างบ้านบนพื้นที่ของการรถไฟฯ เส้นทางหาดใหญ่-สงขลา ผู้บุกรุกได้ออกมาเรียกร้องให้จ่ายค่าเวนคืน หากต้องการให้ย้ายออก ตลกดี บุกรุกผิดกฏหมาย แต่พออยู่นาน ให้ออกก็ต้องจ่ายค่าเวนคืน อีกหน่อยก็จะมีผู้บุกรุกที่ดินกันไม่หยุดหย่อน
ท่านนายกน่าจะมาใช้ม.44 ในงานนี้นะคับ

mix99

ผมเป็นคนนึงที่ออกมาพูดเสมอๆในเวปนี้  จนท.การรถไฟ บอกว่าได้แจ้งว่าบุกรุกเสมอๆ  นี่ก็โกหกประจำ  ขุดรางรถไฟออกเอาดินพอกทางอกอ มันขุดทิ้งถ่ายรูปลงกิมหยง หมู หมา กาไก่ไม่เคยสนใจ พอเป็นเรื่องออกมาบอกว่าทำแล้ว ขอเอกสารดูหน่อยแจ้งความไว้เป็นหลักฐานหรือยัง ว่าไอ้พวกเฮงซวยบุกรุกที่ ที่ ร.๕ ได้พระราชทานให้พวก รฟท.ได้ทำกินแต่ไม่เคยดูแล ปากพล่ามๆไปเรื่อยๆ  กินเงินเลี้ยงปากท้องครอบครัวไปวันๆ  พวกเลวๆก็ฉุบที่หลวงยังมาตีหน้าขอค่าเวนคืน  บ้าไหมล่ะพวกแอบอ้างใช้ประโยชน์มากี่สิบปีจะขอเงิน  ทุเรศน้ำหน้าตัวเองกันมั่งไหม เอาคำอะไรออกจากปาก ฮุบที่ กินที่ ใช้ประโยชน์แล้วจะมาขอค่าเลวๆที่ทำมาบ้ากันหมดไหมพี่น้อง  ไอ้พวกนี่ขู่ราชการโดยเอากฎหมู่มาเสนอหน้า  โจรขอค่าใช้พื้นที่  บ้ากันทั้งประเทศ วังน้ำเขียว ที่ สปก.ยังโดนรื้อทุบ จับเข้าคุก  ไอ้นี่สร้างบนรางหลักฐานเห็นๆ มากกว่า สปก. ม.44 กุดหัวพวกเหิมเกริมขู่ราชการบังอาจเอาที่ ที่ ร.๕ มอบให้ชาวไทยได้สร้างความเจริญ อ้างมาขอเงินทู่เรศที่สุดครับฟังคำพูดรับไม่ได้จริงๆครัล

หม่องวิน มอไซ

ประมูลทางคู่5สาย9หมื่นล. เปิดชิงหัวหิน-ประจวบฯ27ก.ค.นี้คาดปลาย60ไฟเขียวสร้างอีก9เส้น
ไทยโพสต์ Thursday, July 20, 2017 - 00:00

รฟท.ลุยประมูลทางคู่ 5 เส้นทาง มูลค่ากว่า 92,031 ล้านบาท คาดลงนามสัญญาให้ครบภายในเดือน พ.ย.นี้ เอกชน 13 ราย ลุ้นชิงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ 27 ก.ค.60 ส่วนอีก 9 เส้นทางใหม่ เตรียมเสนอซูเปอร์บอร์ดภายในไตรมาส 4 คาดชง ครม.ได้ปลายปี 60

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง รวมระยะทาง 668 กิโลเมตร มูลค่ากว่า 92,031 ล้านบาท ว่า รฟท.ได้ดำเนินการขายซองประกวดราคาไปหมดแล้ว จะเร่งประมูลให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือน ก.ย.นี้ และลงนามสัญญาให้ครบ 5 เส้นทางภายในเดือน พ.ย.60 โดยในวันที่ 27 ก.ค.นี้ จะเปิดให้เสนอราคารถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กม.ที่มีราคากลาง 7,305 ล้านบาทนั้น ซึ่งล่าสุดมีเอกชน 13 รายที่ผ่านคุณสมบัติ

หลังจากนั้น จะเร่งดำเนินการในเส้นทางอื่นๆ อาทิ เส้นทางช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กม. วงเงิน 16,234 ล้านบาท และช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กม. วงเงิน 28,505 ล้านบาท และช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ ระยะทาง 116 กม. วงเงิน 23,921 ล้านบาท

นายอานนท์กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่อีก 9 เส้นทาง ระยะทาง 2,217 กม.มูลค่ารวม 3.98 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการลงทุนของ รฟท. ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน (Action Plan) ปี 2560 ซึ่งซูเปอร์บอร์ดสั่งให้ รฟท.กลับมาทบทวนใหม่นั้น ขณะนี้มีความชัดเจนเกือบทั้งหมดแล้ว เหลือแค่เพียงเส้นทางช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 75 กม. และเส้นทางช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ระยะทาง 217 กม. ที่ต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม รฟท.จะเร่งเสนอซูเปอร์บอร์ด และกระทรวงคมนาคมภายในไตรมาส 4 เพื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการภายในปลายปี 60 นี้ ซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่ได้วางไว้ จากนั้นคาดว่าจะสามารถทยอยขายซองประกวดราคา และเปิดประมูลโครงการได้ในช่วงต้นปี 61

ทั้งนี้ โครงการทางคู่ 9 เส้นทางประกอบด้วย ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 326 วงเงิน 76,978.82 ล้านบาท, ช่วงบ้านไผ่-นครพนม ระยะทาง 355 วงเงิน 60,351.91 ล้านบาท, ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 167 กิโลเมตร วงเงิน 23,384.91 ล้านบาท, ช่วงสุราษฎร์ธานี-สงขลา ระยะทาง 339 กิโลเมตร วงเงิน 51,823.83 ล้านบาท

ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 75 กิโลเมตร วงเงิน 7,941.80 ล้านบาท, ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย ระยะทาง 285 กิโลเมตร วงเงิน 56,066.25 ล้านบาท, ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ระยะทาง 217 กิโลเมตร วงเงิน 59,924.24 ล้านบาท, ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 174 กิโลเมตร วงเงิน 26,065.75 ล้านบาท, ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี ระยะทาง 309 กิโลเมตร วงเงิน 35,839.74 ล้านบาท.

หม่องวิน มอไซ

อาคารสถานีรถไฟสงขลาแห่งใหม่ ที่จะเริ่มก่อสร้างปี 2561 นี้ จะสร้างบริเวณทิศใต้ของอาคารสถานีรถไฟเดิม หลังวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตามภาพนี้ครับ

ภาพบนเป็นภาพถ่ายทางอากาศในปี 2517 ยังเห็นแนวทางรถไฟอย่างชัดเจน ส่วนภาพล่างเป็นภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2560

ความคืบหน้าของโครงการ ตอนนี้รอกระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา เมื่ออนุมัติแล้วก็เปิดประกวดราคาหาผู้รับเหมาและลงมือก่อสร้างในปี 2561 แล้วเสร็จในปี 2564

หมายเหตุ แนวเขตอาคารสถานีรถไฟสงขลาใหม่ กำหนดขึ้นพอเป็นแนวให้เห็นภาพเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่ขอบเขตที่จะยึดถืออ้างอิงตามกฎหมายแต่อย่างใด
ที่มา : https://www.facebook.com/songkhlastation/photos/a.104296389670549.4567.104281206338734/1133709923395852


หม่องวิน มอไซ

รถไฟทางคู่สุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา ที่จะเริ่มก่อสร้างปีหน้า (2561) นี้ จะสร้างอาคารสถานีสงขลาใหม่ที่หลังวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
โดยในเขตเทศบาลนครสงขลาจะสร้างแบบยกระดับ ตามแนวทางรถไฟเดิม
ช่วงที่ผ่านหน้าโรงแรมกรีนเวิลด์ จะสร้างตามแนวเกาะกลางถนน สังเกตจะเห็นยังมีแนวทางรถไฟเดิมอย่างชัดเจนครับ

:arrow: https://www.facebook.com/songkhlastation/photos/a.104296389670549.4567.104281206338734/1136051649828346


หม่องวิน มอไซ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตาม ติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทที่ปรึกษาโครงการได้เลยครับ
http://www.surat-hatyai-songkhlarailway.com/

หม่องวิน มอไซ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้รับความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 ครับ

ประกาศในระบบเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 64 แต่ยังไม่ได้ลงไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์

>> https://eia.onep.go.th/projectdetail.php?id=15430

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา (ภายใต้งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

เลขที่อ้างอิงโครงการ   15430
ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา (ภายใต้งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ชื่อโครงการเดิม (ถ้ามี)   -
ประเภทรายงาน   ตามประกาศ ทส. EIA
เลขที่หนังสือเห็นชอบ ที่   ทส 1010.4/15380
วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ   23 ก.ย. 2564
ประเภทโครงการ   คมนาคม
ที่ตั้งโครงการ   
- ที่อยู่ - ซอย - ถนน - ตำบล - อำเภอ - จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ -
โทรศัพท์   -
โทรสาร   -
อีเมล   -
เว็บไซต์   -
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน   
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

เจ้าของโครงการ   
การรถไฟแห่งประเทศไทย

เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี)   -
สถานะของโครงการ   อื่นๆ
หน่วยงานอนุญาต   -
หมายเหตุ   -