สังคมออนไลน์ > รถไควสายสงขลา

รูปแบบรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่-สงขลา ที่จะเริ่มก่อสร้างปี 2561

(1/3) > >>

หม่องวิน มอไซ:
รูปแบบรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางหาดใหญ่-สงขลา จะสร้างตามแนวทางรถไฟเดิมที่ยกเลิกการเดินรถไป 40 ปีแล้ว

โดยจะเริ่มลงมือก่อสร้างปีหน้า (2561) ช่วงที่ผ่านเขตเมือง ทางรถไฟและอาคารสถานีจะเป็นแบบยกระดับ ส่วนที่เหลือจะเป็นทางรถไฟระดับดิน ใช้เขตทางด้านละ 10-15 เมตรนับจากแนวกึ่งกลางทางรถไฟเดิม (รวม 20-30 เมตร)

รอเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการปลายปีนี้ครับ เมื่อ ครม.อนุมัติโครงการแล้ว จึงจะเริ่มดำเนินการในส่วนของการประกวดราคา การโยกย้ายบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างในเขตก่อสร้างทางรถไฟต่อไป
สำหรับสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย จากการประชุมเมื่อเดือน มิ.ย. 59 อ่านได้ที่นี่ครับ ไฟล์ใหญ่ แต่เนื้อหาน่าสนใจ คลายข้อสงสัยได้เยอะครับ >>> https://goo.gl/6ccEWP

ที่มา: https://www.facebook.com/songkhlastation/videos/1112236845543160

หม่องวิน มอไซ:
ข่าวเมื่อเดือนมีนาคม 2560 ครับ จาก พอช.
----
พอช. และหน่วยงานในจ.สงขลาร่วมเปิดบ้านมั่นคงเมืองใหม่เขารูปช้าง
07/03/2017

วันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบ้านมั่นคงเมืองใหม่เขารูปช้าง จัดให้มีการเปิดอาคารสำนักงานบ้านมั่นคงเมืองใหม่เขารูปช้าง ในเขตเทศบาลตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา มีประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือพอช.คุณสมพร ใช้บางยาง พร้อมกรรมการสหกรณ์ฯสมาชิกในโครงการฯ ผู้แทนหน่วยงานสนับสนุน อาทิ พอช. พมจ.จังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลเขารูปช้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ทำงานบ้านมั่นคงในภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 80 คน

นางสาวนภัสสร ศรีวับ เหรัญญิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองใหม่ฯ กล่าวว่า โครงการบ้านมั่นคงเมืองใหม่เขารูปช้าง รองรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงสันรางรถไฟ จึงรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ปัจจุบันมีผู้รับประโยชนจำนวน 147 ครัวเรือน เป็นการสร้างชุมชนในที่ดินใหม่ บนพื้นที่ 14 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือพอช.เมื่อปี 2557 เป็นงบอุดหนุนเพื่อการพัฒนาสาธารณูปโภคและการบริหารจัดการ 11.78 ล้านบาท และสินเชื่อเพื่อการสร้างบ้านและที่อยู่อาศัย 43.89 ล้านบาท

ปัจจุบันมีความคืบหน้าทั้งเรื่องการสร้างบ้านและการพัฒนาสาธารณูปโภค โดยมีการออกแบบบ้าน 2 แบบคือบ้านแฝดจำนวน 108 หลัง (ห้อง) และบ้านแถว 39 หลัง (ห้อง) บ้านแถวค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเฉลี่ยห้องละประมาณ 278,000 กว่าบาท ส่วนบ้านแฝดค่าใช้จ่ายประมาณห้องละ 215,361-263,800 กว่าบาท สมาชิกต้องรับภาระในการผ่อนบ้าน ผ่อนดิน และเงินออม เฉลี่ยเดือนละ 3,100 บาท เป็นเวลา 15 ปี (พอช.ทำสัญญาสินเชื่อกับสหกรณ์ฯ ดอกเบี้ยร้อยละ 4 บาท/เดือน สหกรณ์บวกดอกเบี้ยเพิ่มกับสมาชิก เพื่อการบริหารจัดการ) ปัจจุบันมีบ้านที่กำลังก่อสร้างใกล้เสร็จจำนวน 26 หลัง รวมทั้งอาคารสำนักงานของชุมชน และการทำถนนในโครงการฯ

ทั้งนี้ในเทศบาลตำบลเขารูปช้าง พอช.ได้สนับสนุนโครงการบ้านมั่นคงรวม 8 โครงการ ผู้รับประโยชน์ 896 ครัวเรือน ส่วนในภาพรวมของจังหวัดสงขลา มีโครงการบ้านมั่นคงที่ดำเนินได้จริงรวม 28 โครงการ 33 ชุมชน 4,002 ครัวเรือน
อุดมศรี ศิริลักษณาพร รายงาน

http://www.codi.or.th/index.php/public-relations/news/15364-2017-03-07-12-00-43

หม่องวิน มอไซ:
สรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา

ผลกระทบ
- การเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณที่มีการปรับโค้ง และบริเวณจุดตัดทางรถไฟ (8 แห่ง)เพื่อใช้ก่อสร้างและความปลอดภัย
- การรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และพืชผลที่อยู่ในเขตทางที่จะก่อสร้างโครงการ (ผู้เช่า/ไม่เช่า)

มาตรการลดผลกระทบ
- สำรวจและรังวัดพื้นที่ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่ต้องเวนคืนและโยกย้ายโดยละเอียดอีกครั้ง ก่อนดำเนินการ
- จัดตั้งคณะกรรมการชดเชยทรัพย์สินฯ ที่มีตัวแทนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกำหนดค่าชดเชยที่เหมาะสม
- เสนอให้ รฟท.จ่ายค่ารื้อย้ายและจัดสรรที่ว่างในเขตทางรถไฟ ให้กับผู้ที่ถูกโยกย้ายได้อาศัย และเช่าที่ดินอย่างถูกต้องกับ รฟท.
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย. 60)

ที่มา: https://www.facebook.com/songkhlastation/videos/1113428768757301/

 

หม่องวิน มอไซ:
สร้างบ้านบนรางรถไฟ หาดใหญ่-สงขลา
Thai PBS News Published on Jul 6, 2017

6 ก.ค. l จับตาสถานการณ์
หลายฝ่ายกังวลกรณีการจับจองพื้นที่ทำประโยชน์คร่อมบนทางรถไฟสายเก่า และพื้นที่ข้างเคียงกว่า 3,000 หลัง หากการรถไฟฯ ยังไม่เร่งผลักดัน ก็จะส่งผลกระทบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สาย หาดใหญ่-สงขลา ในอนาคตได้

หม่องวิน มอไซ:
ชาวบ้านรุกที่สร้างบ้านคร่อมรางรถไฟ หาดใหญ่-สงขลา
ThaiPBS 10:57 |  6 กรกฎาคม 2560 | 


 
ชุมชนรุกที่สร้างบ้านคร่อมบนรางรถไฟระหว่าง อ.หาดใหญ่ และอ.เมือง ชาวสงขลาชี้หากการรถไฟฯ ยังไม่เร่งผลักดัน อาจกระทบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายหาดใหญ่-สงขลา

วันนี้ ( 6 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บ้านจำนวนหลายสิบหลังที่สร้างบนรางรถไฟสายหาดใหญ่-สงขลา บริเวณชุมชนโรงปูน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กลายเป็นจุดสนใจของชาวบ้านและผู้สัญจรไปมา หลังการรถไฟแห่งประเทศไทย ไม่ยอมผลักดันออกจากพื้นที่ทั้งที่ผิดกฏหมาย

ชาวบ้านซึ่งบุกรุก บอกว่า ได้ก่อสร้างบริเวณนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนกว่า 300 ครัวเรือน แต่การรถไฟฯไม่ดำเนินการไล่ที่ ทำให้หลายคนต่างพากันจับจองที่ดิน สร้างบ้านบนรางและริมทางรถไฟฯ จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่

สำหรับทางรถไฟสายหาดใหญ่-สงขลา หรือ เส้นทางสายเก่า มีความยาวเกือบ 30 กิโลเมตร การรถไฟฯหยุดบริการเมื่อปี 2521 ปัจจุบันตลอดเส้นทางนี้ มีนายทุนและชาวบ้าน ได้รุกที่สร้างบ้านมากกว่า 3,000 หลัง จนแทบไม่มีพื้นที่ว่างหลงเหลือ และมองไม่ออกว่าเคยเป็นเส้นทางรถไฟในอดีต

ขณะที่ ชาวสงขลาและหน่วยงานหลายภาคส่วนกังวลว่าหากการรถไฟฯยังไม่เร่งผลักดันผู้บุกรุกออกจากที่ดินรถไฟฯ อาจส่งผลกระทบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายหาดใหญ่-สงขลา ในอนาคตได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version