ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

อนุโมทนาบุญงานทอดกฐินสำนักสงฆ์บ้านเขาล้อม จ.นครศรีธรรมราช (มีคลิป)

เริ่มโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์, 10:30 น. 17 ต.ค 60

ทีมงานประชาสัมพันธ์

อนุโมทนาบุญงานทอดกฐินสำนักสงฆ์บ้านเขาล้อม จ.นครศรีธรรมราช (มีคลิป)

[attach=1]

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผู้มีจิตศรัทธา จ.นครศรีธรรมราช และคณะพุทธบริษัทจากหาดใหญ่ ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช 2560  ณ สำนักสงฆ์บ้านเขาล้อม หมู่ที่ 7 เทศบาลพรหมคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช มียอดกฐินรวมจำนวน 778,327 บาท

https://youtu.be/PByIC_quLQs

สำหรับกิจกรรมทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์บ้านเขาล้อมในครั้งนี้ ได้รับแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนหลังไหลเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและประเพณีอันดีงามที่พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้สำนักสงฆ์บ้านเขาล้อมยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่พุทธศาสนิกชนเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งการทอดกฐินในครั้งนี้ก็จะรองรับการจัดกิจกรรมงานบุญ และผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้ามา ณ สำนักสงฆ์บ้านเขาล้อมแห่งนี้ต่อไป