ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ส่องสนามการเมือง เลือกตั้งครั้งใหม่สส.เขตภาคใต้เหลือ 50 หายไป 3 ที่นั่ง

เริ่มโดย ฅนสองเล, 14:57 น. 17 ก.ย 61

ฅนสองเล

ส่องสนามการเมือง เลือกตั้งครั้งใหม่สส.เขตภาคใต้เหลือ 50 หายไป 3 ที่นั่ง

การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ สส.เขตลดจากเดิม 375 เหลือ 350 เขต ทำให้จำนวนสส.ของหลายจังหวัดลงลง หรือเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนจำนวนประชากร ข้อมูลประชากรไทย ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวน 66.18 ล้านคน จำนวนประชากรต่อสส. 1 คนเท่ากับ 189,110 คน ภาคใต้จากเดิมมี สส.53 เขต แต่ในการเลือกตั้งรอบใหม่จะเหลือเพียง 50 เขตเท่านั้น

จังหวัดสงขลา มีจำนวนประชากร 1,424,230 คน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.5312 คนและได้รับการปัดขึ้นเป็น 8 คนเท่าเดิม ส่วนที่น่าสนใจคือจังหวัดจังหวัดที่ลดลง ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช จากเดิมมี 9 คนลดลงเหลือ  8 คน จังหวัดตรังจาก 4 เหลือ 3 กระบี่จาก 3 เหลือ 2 ซึ่งเป็นการบ้านของเจ้าของพื้นที่เก่าที่ต้องมีการคัดเลือกผู้สมัครออกเพื่อมาอยู่ในระบบบัญชีรายชื่อแทนซึ่งเที่ยวนี้มีถึง 150 ที่นั่ง   

สำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้ง กกต.ย้ำชัดว่าจะพยายามยึดตามกรอบเดิมให้มากที่สุด โดยเน้นให้เขตครอบคลุมทั้งอำเภอให้ได้มากที่สุด แล้วค่อยแบ่งมาเป็นหน่วยตำบลสำหรับอำเภอขนาดใหญ่ โดยต้องให้จำนวนประชากรในแต่ละเขตแตกต่างกันไม่เกิน 10% เมื่อรัฐบาลปลดล๊อกก็เป็นหน้าที่ กกต.จังหวัดที่ต้องจัดทำแผนการแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยต้องรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนในพื้นที่มาประกอบด้วย

สำหรับจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งเดิม 8 เขต ดังนี้
- เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสงขลา
- เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลเมืองคลองแห และตำบลคลองอู่ตะเภา)
- เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะเทศบาลตำบลคูเต่า ตำบลฉลุง ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลท่าข้าม เทศบาลตำบลน้ำน้อย เทศบาลเมืองควนลัง ตำบลทุ่งตำเสา และเทศบาลเมืองคอหงส์) และอำเภอนาหม่อม
- เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบด้วย อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร (เฉพาะตำบลม่วงงาม ตำบลบางเขียด เทศบาลตำบลชะแล้ ตำบลวัดขนุน และตำบลรำแดง)
- เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอบางกล่ำ และอำเภอสิงหนคร (เฉพาะตำบลปากรอ ตำบลป่าขาด ตำบลทำนบ ตำบลชิงโค และเทศบาลเมืองสิงหนคร) 
- เขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตำบลพะตง เทศบาลตำบลพะตง เทศบาลตำบลบ้านไร่ และเทศบาลเมืองบ้านพรุ) อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอสะเดา (ยกเว้นตำบลสำนักแต้วและเทศบาลตำบลสำนักขาม)
- เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอสะเดา (เฉพาะตำบลสำนักแต้วและเทศบาลตำบลสำนักขาม)
- เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วย อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา

ถ้าดูจากเขตเลือกตั้งเดิมจะเห็นว่าหาดใหญ่ ถูกแบ่งย่อยไปถึง 3 เขตเลือกตั้ง และสะเดา สิงหนคร ถูกแบ่งเป็น 2 เขต ในการแบ่งเขตรอบใหม่ก็ต้องดูจำนวนประชากรของจังหวัดสงขลาในแต่ละอำเภอ แต่ละตำบลมาประกอบด้วย ในส่วนของพรรคการเมืองก็เริ่มประชุมพรรค เลือกหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรค รวมถึงการสรรหาผู้สมัครเลือกตั้งในแต่ละเขต ที่ต้องให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือไพรมารี่โหวตด้วย

การเมืองระดับชาติเริ่มนับถอยหลังสู่สนามเลือกตั้ง และมีข้อมูลว่านััการเมืองระดับท้องถิ่นหลายคนทั้งอดีตนายก สจ.ต่างได้รับการทาบทามจากหลายพรรคเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้ง เพราะเที่ยวนี้การเลือกตั้งจะมีแค่บัตรเดียวทั้งเลือสส.เขตและบัญชีรายชื่อ ฉะนั้นการคัดเลือกผู้สมัครที่มีดีกรีทางการเมืองที่ดี่แม้ไม่ชนะในระดับเขต แต่จะช่วยเพิ่มเสียงให้กับระบบัญชีรายชื่อได้อีกทาง

หลังจากนี้ทีมงานจะทยอยนำเสนอข้อมูลว่าที่ผู้สมัครของแต่ละพรรคในแต่ละเขตเลือกตั้งให้ได้ติดตามกันต่อไป

ต้อม รัตภูมิ รายงาน