ข่าวสารและสาระ > ใต้ร่มพระบารมี

101 ปีวันพระราชทานธงชาติไทย กองทัพอากาศประพันธ์เพลงธงไตรรงค์ ธำรงไทย

(1/1)

ทีมงานบ้านเรา:
 101 ปีวันพระราชทานธงชาติไทย กองทัพอากาศประพันธ์เพลงธงไตรรงค์ ธำรงไทย 

เพลง "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" ประพันธ์คำร้องและทำนองโดยกองทัพอากาศ ซึ่งจะมีการเปิดตัวบทเพลง "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" อย่างเป็นทางการในวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 28 กันยายน 2561 ในโอกสครบรอบ 101 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย เพลง "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" ประพันธ์โดยกองทัพอากาศ
ผู้ประพันธ์คำร้อง และขับร้อง : เรืออากาศโท หญิง จินตนา  เนขุนทด
ผู้ประพันธ์ุทำนอง : จ่าอากาศเอก ปริวรรต  ปาลพันธุ์

สำหรับวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460

สำนักนายกรัฐมนตรี จึงเสนอให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นปีแรก เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และถือเป็นประเทศที่ 54 ของโลกที่มีวันธงชาติ โดยการกำหนดวันธงชาติของต่างประเทศ ล้วนอิงกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และการสร้างชาติของแต่ละประเทศ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version