ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

รวมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ของวัดในสงขลาและใกล้เคียง

เริ่มโดย ทีมงานบ้านเรา, 13:28 น. 03 ต.ค 61

Katrina

#กฐินเดาะ ฯ

        การทอดกฐินถ้าไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยแล้วกฐินก็เดาะตั้งแต่เริ่มขอเป็นเจ้าภาพกฐิน!! (กฐินเดาะคือกฐินที่ทำไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินัย เดาะนี้คือการรื้อกฐินหรือการทำไม่ได้ ทำไม่ถูกวิธี หมดทางแก้ ท่านเรียกว่า "เดาะ" เพราะฉะนั้นถ้าทำไม่ถูกก็เดาะเสียตั้งแต่ต้นทีเดียว

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดชนะสงคราม) เช่น พระในวัดนั้นไปขอกฐินจากญาติโยมให้มาทอด มีการกำหนดกองกฐินว่าเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้ เป็นต้น พระคุณเจ้าผู้รับผ้ากฐิน เจ้าภาพกฐิน และสาธุชนที่ร่วมบุญ จะไม่ได้รับอานิสงส์กฐินอย่างเต็มที่
เพราะบุญกฐินนี้ใหญ่นักทำให้ดีได้รับอานิสงส์มากปีนี้หากได้รับซองกฐินที่ทอดเป็นกองๆ กำหนดว่ากองละเท่านั้นเท่านี้ หรือฎีกาแจ้งว่าทอดกฐินเพื่อการก่อสร้างต่างๆ ให้แล้วเสร็จเป็นต้น ก็ทำบุญช่วยวัดไปได้ตามศรัทธาแต่ให้ทราบว่าอานิสงส์ที่ได้นั้นไม่เต็มที่เพราะเป็นกฐินเดาะ เนื่องจากเจตนามุ่งหาปัจจัยให้ได้มากๆ เป็นโลภะ
         #พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ว่ากฐินคือผ้าผืนเดียว
จุดมุ่งหมายของกฐินคือเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ไม่ใช่เพื่อใช้โอกาสนี้เป็นทางรวบรวมปัจจัย

ดังนั้นชาวพุทธก็ต้องช่วยกันรักษาพระธรรมวินัยนี้ด้วย โดยทำความเข้าใจเรื่องกฐินให้ถูกต้อง และเผยแผ่กันต่อๆ ไป เพื่อจะได้ค่อยๆ แก้ไขแนะนำกันให้ทำให้ถูกต้องจากหมู่น้อยไปสู่หมู่มาก เป็นการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาไว้ ว่ากฐินคืออะไร วัตถุประสงค์มีมาอย่างไรตั้งแต่สมัยพุทธกาล จึงไม่ควรให้ความสำคัญเรื่องปัจจัยที่จะถวายเป็นบริวารกฐิน (แม้จะถวายหลังทอดผ้ากฐิน แต่ก็ผิดตั้งแต่ใบฎีกาแล้ว) มากกว่าองค์กฐินคือผ้ากฐิน เพราะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นประจำว่า ผ้ากฐินที่ถวายนั้นถวายแล้วพระคุณเจ้าใช้ไม่ได้ ผิดสี ผิดขนาด ตัดเย็บผิดพระธรรมวินัย แต่เจ้าภาพคงจะไม่มีความรู้เรื่องนี้จึงไม่ได้ให้ความสนใจ กลับมุ่งเน้นหาปัจจัยและเจ้าภาพสายกฐินเพื่อรวบรวมเงินมากกว่า ด้วยคิดว่ายิ่งหาปัจจัยได้มากอานิสงส์ยิ่งมาก ซึ่งไม่ได้เป็นดังนั้น !!!

(จากพระธรรมเทศนา พระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตฺโต)


srivichaistudio

#รับทำสปอตโฆษณา | #อัดเสียงราคาถูก | #รับพากย์เสียง | #เสียงหญิงและชาย | #รับอัดเสียงโฆษณาวิทยุ | #รถแห่ทุกรูปแบบ #รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ | #สปอตรถแห่ | #สปอตหาเสียงเลือกตั้ง | #สปอตขายสินค้า | #รับทําสปอตโฆษณาวิทยุ | #สปอตหาเสียง | #รับผลิตสปอตโฆษณาวิทยุ | #อัดเสียงขายของ | #อัดสปอตตลาดนัด | #อัดเสียงโฆษณาทุกชนิด | #สปอตเลือกตั้ง | #สปอตงานวัด | #สปอตลอยกระทง | #สปอตทอดผ้าป่าสามัคคี | #สปอตสงกรานต์