gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม เกาะติดสถานการณ์น้ำ-ฟ้า-ลม-ฝน ปี 61  (อ่าน 4388 ครั้ง)

หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม เกาะติดสถานการณ์น้ำ-ฟ้า-ลม-ฝน ปี 61

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

เปิดเวทีหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ประเมินสถานการณ์ปี61 ฝนมาเร็ว-หมดเร็ว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และสำนักวิจัยและพัฒนา จัดเสวนา หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 9 เร่งระดมหารือผู้เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม

(5 ต.ค.61) ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานเสวนา หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 9 มีรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน โโยมีภาคส่วนต่างๆ ร่วมงาน อาทิ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สำนักชลประทานที่ 16 สงขลา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8  เทศบาลนครหาดใหญ่ และผู้สนใจร่วมงานจำนวนมาก

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง...สู้ภัยน้ำท่วม” มาตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2554 ที่ต่างพร้อมใจและผนึกกำลังกัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อยากให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดสงขลา มีความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมรวมถึงภัยพิบัติอื่น ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม การขยายผลของแผนปฏิบัติการหรือแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ที่เป็น model แล้ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการขยายแนวความคิดนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไปด้วย

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ กล่าวว่า “ตอนนี้เราเริ่มเตรียมการต่างๆ ไว้พอสมควร มีการหารือกับฝ่ายต่าง ๆ ที่จะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด การเสวนาเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น มาครั้งนี้เราจะร่วมถกกันในหัวข้อการรับมือน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปทั่วโลก

ประเทศไทยก็เป็นพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ เช่น การเกิดภัยแล้ง น้ำท่วม ดินถล่ม โดยในเมืองหาดใหญ่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และอาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรว่าเราต้องเตรียมการตั้งรับหากเกิดสถานการณ์ขึ้น ซึ่งก็คงไม่มีใครอยากจะให้เกิด

โดยในวันนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่มีผลต่อการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดสงขลา โดย ดร.วินัย เชวน์วิวัฒน์ จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจจากนางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ที่ระบุว่าในปีนี้พื้นที่ภาคใต้มีฝนมาค่อนข้างเร็วโดยเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม และคาดว่าจะหมดในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือต้นธันวาคมเท่านั้น แต่ทั้งนี้เป็นแค่เพียงการคาดการณ์จากภาวะปัจจุบัน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ประกอบในอนาคตด้วย (ฟังรายละเอียดจากคลิปประกอบข่าว)   


ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำและรับมืออุทกภัย

จังหวัดสงขลา ผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยงข้องร่วมหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือด้านอุทกภัย ช่วง ต.ค.-ธ.ค. 61 นี้

(8 ต.ค. 61)ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยน้ำท่วมช่วงฤดูฝน โดยมีนายธีระเทพ เทพสุริยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงระบบชลประทาน และนายเชาวลิตร นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

โดยที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์และแนวโน้มของปริมาณน้ำ (น้ำฝน-น้ำท่า) การเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมถึงลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก การเตรียมความพร้อมของหน่วยต่างๆ ในการรองรับสถานการณ์อุทกภัย โดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงในอำเภอต่างๆของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยอำเภอหาดใหญ่และพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ได้แก่ อำเภอกระแสสินธุ์ ระโนด สทิงพระและสิงหนคร พร้อมทั้งการแจ้งเตือนประชาชน การให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย ตลอดจนการเตรียมพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ การอพยพและอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นต้นไป

 

 ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว /ภาพ    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

เทศบาลนครหาดใหญ่ แนะนำวิธีเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายงานพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก วันที่ 18 ตุลาคม 2561พยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เวลา  07.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา  07.00 น. วันพรุ่งนี้
 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหรือฝนฟ้าคะนอง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ  ลมตะวันตกกำลังอ่อน พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และภาคใต้
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ในระหว่างบ่ายถึงค่ำ ทางตอนล่างของภาค  ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.  ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

จังหวัดสงขลา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ในระหว่างบ่ายถึงค่ำ ส่วนมากบริเวณอำเภอเมือง จะนะ เทพา หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง สะเดา และนาทวี  ลมตะวันตก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. (02.30 UTC)

....ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....อ.เบตง จ.ยะลา รวมถึงในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย....มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น........เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเร็วประมาณ 20 กม./ชม.

....ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อน-ปานกลางปกคลุมบริเวณ....ในทะเลอ่าวไทย ในทะเลอันดามัน และบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซีย....มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่เพิ่มขึ้น........เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความเร็วประมาณ 20 กม./ชม.

ติดตามข่าวพยาการณ์อากาศได้ที่ https://www.facebook.com/SongkhlaMetCenter
ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

เข้าสู่ช่วงฝนหนัก ผู้ว่าฯ กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือและช่วยเหลือประชาชน

จังหวัดสงขลา เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เพื่อให้การช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติได้ทันท่วงที

(18 ต.ค. 61) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา , นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา , นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก, โครงการชลประทานสงขลา, สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8, ศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลา หน่วยงานสังกัดกลาโหมและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้จัดการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2561 เป็นการเบื้องต้นด้วยการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา พ.ศ 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ด้านอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม จังหวัดสงขลา และมีคำสั่งให้จัดคณะทำงานในส่วนต่างๆในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มปี 2561

นอกจากนี้ได้แจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เตรียมความพร้อมตามแผนและสามารถรับมือได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์นั้น รวมถึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำจังหวัดสงขลา เพื่อการตรวจสอบติดตามภาวะของน้ำไว้ด้วย ซึ่งจังหวัดสงขลามีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเขตร้อน พัดผ่าน ซึ่งมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม

และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม มีผลให้จังหวัดสงขลาเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม อาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง พัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อน เป็นเหตุให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เป็นบริเวณกว้าง อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

ฉบับที่1 มาแล้ว ประกาศเตือนระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน 19-21 ต.ค.

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ ๑ (๘๔/๒๕๖๑) เรื่อง หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง
ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

ชลประทานพร้อมรับหน้าฝน ชะลอการก่อสร้างที่กระทบต่อการระบายน้ำคลองภูมินาถดำริ

เดือนตุลาคม ถึงมกราคม ถือเป็นช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยของพื้นที่ภาคใต้ คลองภูมินาถดำริ หรือคลองร.1 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายคลองเพื่อรองรับการระบายน้ำและเก็บกักน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ ทางกรมชลประทาน ได้ให้ผู้รับรับเหมาะชะลอการก่อสร้างที่กระทบต่อการระบาย้ำออกไปก่อน เพื่อเปิดให้น้ำไหลจากคลองอู่ตะเภาที่บ้านหน้าควนลัง ได้ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้ผู้รับเหมาเนินการในส่วนงานก่อสร้างที่ไม่กระบต่อการระบายน้ำไปก่อน รวมถึงการระดมเครื่องจักรกลไปขุดคลอกคูคลองสายต่างๆ เพื่อให้น้ำระบายเร็วขึ้น

หน้าฝนปีนี้ชาวหาดใหญ่ยังอุ่นใจได้เหมือนเดิมครับ
ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

ยังคงประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ส่วสงขลามีฝนฟ้าคะนอง 60%

ประกาศเตือนภัย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 4 (87/2561) เรื่อง หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง

ส่วนพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา  13.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา  13.00 น. วันพรุ่งนี้ พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง   บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 
 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ  พายุดีเปรสชันปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันนี้ (20 ตุลาคม 2561) และเคลื่อนลงทะเลอันดามันในระยะต่อไป ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ในช่วงวันที่ 20-21 ตุลาคม 2561 บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง รายละเอียดตามประกาศประกาศศูนย์ฯ
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก   มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณตอนบนของภาค ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม./ชม.  ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

จังหวัดสงขลา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง หาดใหญ่ จะนะ เทพา คลองหอยโข่ง และสะเดา ลมแปรปรวน ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร  บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.
ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com

ออฟไลน์ ต้อม_รัตภูมิ

  • คนอกตัญญูถึงยืนที่สูงก็ไม่สง่า
  • ประวัติการขาย
  • สมาชิกกลุ่มดาว 10-1
  • *
  • แหลงใต้ไม่ชับ
    • http://www.songkhlamedia.com/media/
ฝนตกหนักทำให้น้ำระบายไม่ทันที่แยกคลองหวะ-บ้านพรุ และอีกหลายจุดของหาดใหญ่

(24 ต.ค.61) เมื่อช่วงบ่ายถึงเย็นของวันนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งมีฝนตกลงมาติดต่อกันประมาณ 3-4 ชั่วโมง ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขัง น้ำระบายไม่ทันส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะที่บริเวณแยกคลองหวะ ฝั่งทางไปสะเดา ตั้งแต่สี่แยกมาจนเกือบถึงหน้าโรงงานหาดทิพย์ น้ำท่วมขัวผิวจราจรทางซ้ายและไหล่ทางรถไม่สามารถสัญจรได้ ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดและรถติดสะสมเป็นจำนวนมากซึ่งพื้นที่ตรงนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจดที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ซึ่งท่วมแค่ฝั่งเดียวเพราะไม่มีท่อระบายน้ำไปอีกฝั่งทำให้น้ำไหลได้ช้า

ชาวบ้านที่สัญจรถนนสายนี้ต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า ปัญหาน้ำท่วมขังตรงนี้น่าจะแก้ไขไม่ยากมากเพียงแค่ทำท่อระบายน้ำให้ไหลไปอีกฝั่งก็จะสามารถลดปัญหาน้ำท่วมขังลงได้แล้ว เส้นทางสายนี้เป็นถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข4 ที่มีรถหลายหมื่นคันต่อวัน ประตูสู่มาเลเซีย ถนนการค้าและท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศแต่ทำไมปัญหาถึงยังไม่ได้รับการแก้ไขสักที

ส่วนที่ถนนคลองยาเหนือ เขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ มีนำท่วมขังบริเวณถนนช่วงใกล้คลองยา ซึ่งเป็นน้ำที่ล้นมาจากคลองท่วมขังผิวจราจรประมาณ 20-40 เซนติเมตร ส่งผลให้รถสัญจรได้ค่อนข้างลำบาก เช่นเดียวกับอีกหลายพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มก็มีปัญหาน้ำรอระบายหลายจุดเช่นกัน แต่ในช่วงค่ำฝนเริ่มซาและแล้งแล้วในหลายจุด ทำให้เกือบทุกพื้นที่กลับสู่ภาวะปกติแล้ว

ด้านการพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา  19.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา  19.00 น. วันพรุ่งนี้ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหนักถึงหนักมาก บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ  หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างแล้ว ส่งผลให้บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีฝนตกหนัก
ถึงหนักมากบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทย บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงเวลาดังกล่าว  และขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

จังหวัดสงขลา มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูง 2-3 เมตร คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 29 °ซ. คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.

และในวันที่ 27 ตุลาคม กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศอย่างเป็นทางการ ส่วนพื้นที่ภาคใต้เตรียมต้อนรับฤดูฝนอย่างเป็นทางการกันได้เลยครับ
------------------
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
นมพัทลุงหาดใหญ่ โทร 0844074167
สั่งสินค้าออนไลน์ www.facebook.com/nomptlhatyai

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

ยังคงประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจนถึงวันที่ 26 ต.ค.61

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ออกประกาศเตือนฉบับที่ 9 (101/2561) หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เปิดเผยว่า ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ออกประกาศเตือนฉบับที่ 9 (101/2561) เรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนกลาง ส่งผลให้บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุงและสงขลามีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก สำหรับในอ่าวไทยที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงดังกล่าว

และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิดและติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.songkhla.tmd.go.th ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา หรือ หมายเลขโทรศัพท์สอบถามสภาพอากาศ 074-311-760 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

เกาะติดนำฟ้าลมฝน อุตุฯ เตือนระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่จนถึง 10 พ.ย.

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกาศเตือนฉบับที่ 4 (109/2561) ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ขอให้ประชาชน ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสม น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เปิดเผยว่า ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ออกประกาศเตือนฉบับที่ ที่ 4 (109/2561) เรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยร่องมรสุมกกำลังแรงพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ ทะเลจีนใต้ตอนล่าง มีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลต่อลักษณะอากาศของภาคใต้ฝั่ง ตะวันออก ดังนี้ ช่วงวันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีฝนหนักถึงหนักม่กบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ช่วงวันที่ 8-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีฝนหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตอนล่าง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

สำหรับในอ่าวไทยในช่วงวันที่ 7-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง พร้อมทั้งติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิดและติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.songkhla.tmd.go.th/ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา หรือ หมายเลขโทรศัพท์สอบถามสภาพอากาศ 074-311-760 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

อุตุฯ ยังคงเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ 8-10 พ.ย.61

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ออกประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 13 (118/2561) เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เวลา  13.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา  13.00 น. วันพรุ่งนี้ พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง  บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง
 
ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ  หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยตอนกลาง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อย คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามันในระยะต่อไป ทำให้ในช่วงวันที่ 8-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนหนักถึงหนักมาก บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสม น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก

สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 รายละเอียดตาม[ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 13 (118/2561)]
             
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก   มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

จังหวัดสงขลา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม.  คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 31 °ซ. คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.
ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

เตือนภัย เฝ้าระวังคลื่นลมแรง-ฝนตกหนักภาคใต้ฝั่งตะวันออก 12-17 ธ.ค.

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 1 (141/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีฝนตกหนักบางพื้นที่ คลื่นลมแรงชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังช่วง 12-17 ธันวาคม

รายงานพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่เวลา  13.00 น. วันนี้ (12 ธ.ค.61)  จนถึงเวลา  13.00 น. วันพรุ่งนี้ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก  ส่วนอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ  บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ในช่วงวันที่ 12-17 ธ.ค. 2561 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรง  [ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 1 (141/2561)]
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรขึ้นไป : มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา : มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่  และมีฝนหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

จังหวัดสงขลา มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนอง  ร้อยละ 60 ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่ง บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ อำเภอเมือง จะนะ เทพา สะเดา นาทวี และสะบ้าย้อย ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 30 °ซ. คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.
ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

อุตุฯ ยังคงเตือนคลื่นลมแรงในอ่าวไทย และฝนตกหนักในหลายพื้นที่ 15-16 ธ.ค.

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 6 (146/2561) เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย และพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา  13.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา  13.00 น. วันพรุ่งนี้
 
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง  บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนในหลายพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 15-16 ธ.ค. 2561

ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญ  บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมา ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ในช่วงวันที่ 15-16 ธ.ค. 2561 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรง  [ประกาศศูนย์ฯ ฉบับที่ 6 (146/2561)]
 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก  ตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรขึ้นไป : อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ 
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมา : มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร  บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

จังหวัดสงขลา มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 31 °ซ. คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.
ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]