สังคมออนไลน์ > รถไควสายสงขลา

โรงแรมรถไฟหาดใหญ่ ช่วงปี 2500

(1/1)

ทีมงานบ้านเรา:
โรงแรมรถไฟหาดใหญ่ ช่วงปี 2500 กรมรถไฟแผ่นดิน ได้สร้าง Railway Rest House ขึ้นที่บริเวณด้านหลังสถานีหาดใหญ่ ที่ตำบลโคกเสม็ดชุน เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารพร้อมๆ กับสถานีรถไฟเมื่อปี พ.ศ.2461ที่มา เพจสถานีรถไฟสงขลา

Gasdatid:
เก่ามากๆ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version