ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง "พระมหาธาตุเจดีย์ศรีรัตภูมิ" วัดห้วยหลาด

เริ่มโดย ทีมงานบ้านเรา, 16:05 น. 10 เม.ย 62

ทีมงานบ้านเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดห้วยหลาด อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง "พระมหาธาตุเจดีย์ศรีรัตภูมิ" เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ขอเชิญนักบุญทุกท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ศรีรัตภูมิได้ โดยการร่วมเป็นเจ้าภาพถวายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นเจ้าภาพก่อสร้างงานเป็นรายการๆ หรือร่วมทำบุญสมทบทุนการก่อสร้างตามกำลังทรัพย์
รายการงานก่อสร้างเป็นงานๆ และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง รายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

เป็นเจ้าภาพงานก่อสร้างเป็นงานๆ
๑.สร้างซุ้มหน้าต่าง มีจำนวน ๒๖ ซุ้ม ๆ ละ ๔๐,๐๐๐ บาท
๒.สร้างซุ้มประตู มีจำนวน ๖ ซุ้มๆ ละ ๔๕,๐๐๐ บาท
๓.สร้างบัวหัวเสา มีจำนวน ๖๖๘ ต้นๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
๔.สร้างคันทวย มีจำนวน ๒๒ ตัวๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท
๕.สร้างใบระกาหัวนาคหางหงส์ มีจำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๖.สร้างช่อฟ้าตัวเล็ก มีจำนวน ๔ ตัวๆ ๑๐,๐๐๐ บาท
๗.สร้างใบระกาตัวนาคหางหงส์ มีจำนวน ๘ ชุดๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๘.สร้างตัวนาคสันตะเข้ มีจำนวน ๔ ชุดๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๙.สร้างกนกลวดลายหน้าจั่ว ตารางเมตรละ ๓,๐๐๐ บาท
๑๐.สร้างฐานพระเล็ก มีจำนวน ๓ ฐานๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๑๑.สร้างฐานพระประธานขนาดใหญ่ มีจำนวน ๒ ฐาน ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

เป็นเจ้าภาพจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
๑๒. กระเบื้องมุงหลังคาสุโขทัย มีจำนวน ๒๕,๐๐๐ แผ่น ๆละ ๒๐ บาท
๑๓.พื้นหินแกรนนิต ๙๔๕ ตารางเมตรๆ ละ ๑,๘๐๐ บาท
๑๔.สร้างบัวเอวขัน มี ๘๐ เมตรๆ ๒,๕๐๐ บาท
๑๕.อิฐแดงก่อผนัง จำนวน ๔๐,๐๐๐ ก้อนๆ ละ ๓ บาท
๑๖.เหล็ก ๒๕ มิลลิเมตร เส้นละ ๙๕๐ บาท
๑๗.เหล็ก ๒๐ มิลลิเมตร เส้นละ ๗๘๐๐ บาท
๑๘.เหล็ก ๑๖ มิลลิเมตร เส้นละ ๔๒๐ บาท
๑๙.เหล็ก ๑๒ มิลลิเมตร เส้นละ ๒๕๐ บาท
๒๐.เหล็ก ๙ มิลลิเมตร เส้นละ ๑๒๕ บาท
๒๑.เหลวดผูก ขดละ ๑๐๐ บาท
๒๒.ตะปู ลังละ ๕๐๐ บาท
๒๓.หิน% คิวละ ๖๕๐ บาท
๒๔.ทรายหยาบ คิวๆ ละ ๖๐๐ บาท
๒๕.ทรายละเอียด คิวๆ ละ ๖๐๐ บาท
๒๖.ปูนซีเมนต์ตราช้าง กระสอบละ ๑๖๐ บาท
๒๗.ปูนซีเมนต์ตราเสือ กระสอบละ ๑๕๐ บาท
๒๘.อื่นๆ

ทั้งนี้ สามารถติดต่อจองเป็นเจ้าภาพ หรือร่วมทำบุญจัดซื้อวัสดุสำหรับการก่อสร้างได้ที่ พระปลัดวรวิท ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดห้วยหลาด โทร 09-5085-0102

โดยสามารถสมทบทุนปัจจัยในการก่อสร้าง และเป็นเจ้าภาพได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขารัตภูมิ ชือวัญชี วัดห้วยหลาด (ร่วมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ศรีรัตภูมิ) เลขที่บัญชี 678-0-68945-9

ทั้งนี้ นักบุญผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรเป็นหลักฐานการรับเงินทำบุญ ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ได้ตามกฎหมาย โดยจะต้องแจ้งชื่อนามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อให้ทางวัดห้วยหลาด เพื่อออกใบอนุโมทนาบัตรให้ได้อย่างถูกต้อง
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
- ฮอนด้าพิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ www.phithan.co.th/hondaphithan
- ปาล์มสปริงส์ & ซิตี้รีสอร์ท บ้านและคอนโดคุณภาพจากเครืองศุภาลัย www.hatyainakarin.com
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215