gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: ตำรวจสิงคโปร์จับตัวสองผู้ต้องหากรณีธุรกิจเครือแชร์ลูกโซ่เหรียญ Onecoin  (อ่าน 5237 ครั้ง)

ตำรวจสิงคโปร์จับตัวสองผู้ต้องหากรณีธุรกิจเครือแชร์ลูกโซ่เหรียญ Onecoin

ไอ้โป้ง

 • บุคคลทั่วไป
ใครที่ตกเป็นเหยื่อของพวกอัพไลน์พ่อทีมแม่ทีมขบวนการแชร์ลูกโซ่วันคอยน์ OneCoin โครตโง่เลย สงสัยแดกหญ้าเป็นอาหารหลัก ต่างประเทศเขาปราบปรามอย่างหนัก เหล่าสาวกเหยื่อๆ ทั้งหลายก็ยังนิ่งนอนใจ ไม่เรียกร้องแจ้งกล่าวโทษพ่อทีม(ผู้ชักชวน) ชาติหน้าละฮะกว่าจะได้เงินคืน แต่!..ตัวเหล่าอัพไลน์ทั้งหลายตัวดันอยู่ดีกินดีมีบ้านมีรถใช้แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลย จึงขอขอบคุณท่านๆ ที่เป็นเหยื่อให้โดนสูบเงิน และไม่เข้าแจ้งความกล่าวโทษ ซาบซึ้งใจยิ่งนัก บุญคุณนี้จะไม่มีวันลืมเลยครับ/คะ แล้วทางเราจะหานำเสนอสิ่งดีๆ(แก่กรู) มาหลอกสูบเงินท่านๆและญาติมิตรคุณกันอีกนะครับ/คะ
https://siamblockchain.com/2019/04/11/singapore-police-secure-first-convictions-against-onecoin-mlm-scheme-agents/?utm_source=line&utm_medium=notificatoin&utm_campaign=newsread

อี่ป้าง

 • บุคคลทั่วไป
ขอขอบคุณเว็บเพจนี้ที่นำเสนอแต่ด้านความเป็นจริงเสมอมา ส.อ่านหลังสือ
https://www.facebook.com/ceilingstocks/?epa=SEARCH_BOX

ขุนช้าง

 • บุคคลทั่วไป
ไอ่ ชิ๊บ ห๊าย... อัพไลน์หัวล้านเอ้ย!

ขุนแผน(กบแดง)

 • บุคคลทั่วไป
 นมตฺถุ. รตนตยสฺส ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย "***

มิตรปฏิรูป. คือ มิตรเทียม ๔ จำพวก

๑, คนปลอกลอก.  ๓, คนหัวประจบ

   ๒,คนดีแต่พูด.  ๔, คนชัดชวนในทางฉิบหาย

มิตร ๔ จำพวกนี้  ไม่ใช่มิตร  เป็นแค่คนเทียมมิตร มิตรไม่ควรคบ ฯ

    คำว่า มิตร แปลว่าเพื่อน คือผู้มีเหยื่อใยดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ถ้าเป็นมิตตปฏิรูปท่านหมายถึงมิตรเทียม ๔ คนจำพวกข้างต้นนั้น มิใช่มิตร จึงไม่ควรคบหาสมาคมด้วย

   ๑, คน(มิตร)ปลอกลอก มีลักษณะ ๔
๑), คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว
   ๒), เสียให้น้อย คิดเอาให้ได้มาก
๓), เมื่อมีภัยแก่ตัว จึงรับทำกิจเพื่อน
   ๔), คบคนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตัวฯ

๒, คน(มิตร)ดีแต่พูด  มีลักษณะ ๔

   ๑),เก็บเอาของที่ล่วงแล้วมาปราศัย
๒), อ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศัย
   ๓), สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้
๔), ออกปากพึ่งมิได้

๓,คน(มิตร)หัวประจบ มีลักษณะ ๔

๑), จะทำชั่วก็คลอยตาม
    ๒),จะทำดีก็คล้อยตาม
๓), ต่อหน้าว่าสรรเสริญ
   ๔),ลับหลังนินทา ฯ

๔,คน(มิตร)ชักชวนในทางฉิบหาย มีลักษณะ ๔
   ๑), ชักชวนดื่มน้ำเมา
๒), ชักชวนเที่ยวกลางคืน
   ๓), ชักชวนให้มัวเมาในการเล่น
๔),ชักชวนแนะนำให้เล่นการพนัน ฯ

มิตรแท้ ๔ จำพวก

๑), มิตรมีอุปการะ 
    ๒), มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
๓), มิตรแนะปรัโยชน์
    ๔), มิตรมีความรักใคร่

มิตร ๔ จำพวกนี้ เป็นมิตรแท้ ควรคบหาสมาคมด้วย

๑, มิตรมีอปุการะ มีลักษณะ ๔
๑), ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว
   ๒), ป้องกันมรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว
๓),เมื่อเพื่อนมีภัย เป็นที่พึ่งพำนักของเพื่อนได้
   ๔), เมื่อมีธุระ  ช่วยกันออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่
เพื่อนออกปากขอ ฯ

๒, มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มีลักษณะ ๔
   ๑), ขยายความลับของตนแก่เพื่อน
๒), ปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่งพราย
    ๓), ไม่ละทิ้งเพื่อนยามเพื่อนวิบัต
๔),แม้ชีวิตตนก็สละแทนได้

๓, มิตรแนะประโยชน์ มีลักษณะ ๔
   ๑), ห้ามเพื่อนมิให้หลงผิดทำความชั่ว
๒),แนะนำให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมความดี
   ๓),ให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
๔),บอกแนะนำทางสวรรค์ให้

๔, มิตรมีความรักใคร่  มีลักษณะ ๔
๑),เพื่อนรับความทุกข์. รับความทุกข์ด้วย
   ๒), เพื่อนรับความสุข รับความสุขด้วย
๓),โต้เถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อน
   ๔), รับรองคนที่สรรเสริญเพื่อน ฯ

" ข้อพึงสังเกตุ :  ลักษณะมิตรเทียม  จะแสวงหาแต่ผลประโยชน์จากเราทุกวิธีวิถีถางที่มีโอกาสในการปลอกลอกพูดอ้างเหตุผลมาให้มีแต่สิ่งที่ดีๆ. ประจบประแจงให้คล้อยตาม  และชักชวนในทางอบายมุข ฯ

   ลักษณะมิตรแท้. มีลักษณะตรงกันข้าม มีแต่จะช่วยเหลือเพื่อน เพื่นสุข สุขด้วย เพื่อนทุดข์ ทุกข์ด้วย เพื่อนอด อดด้วย ไม่ละทิ้งไม่หนีในเพื่อนยามวิบัติ  สามารถเสี่ยงชีวิตแทนได้ ห้ามคอยให้สติตักเตือนเพื่อนในทางที่ชั่ว. แนะนำแต่ทางเกิดประโยชน์และยกย่อมเพื่อทุกวิถีทาง ฯ "

  " ธมฺเม โหนฺตุ สคารวา ขอชนทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเคาระในพระธรรม ,
จิรํ ติฏฐตุ  สทฺธมฺโม โลกสฺมึ ขอพระสัทธรรมจงดำรงมั่นในโลกตลอดกาลนาน "

(แล้วคนใกล้ตัวเป็นมิตรทุกวันนี้ที่คลุกคลีจัดเข้าในมิตรประเภทไหนกันละ)... ส.หลก

บักห่าขุนแผนกบแดง

 • บุคคลทั่วไป
ก.ล.ต. ไทยออกมาประกาศเตือนให้ระวังแชร์ลูกโซ่ OneCoin อีกครั้ง หลังมีการจับกุมในสิงคโปร์
https://siamblockchain.com/2019/04/12/thai-sec-warns-against-onecoin-again-after-arrest-in-singapore/?utm_source=line&utm_medium=notificatoin&utm_campaign=newsread


ขุนวิน​ บ้านไร่

 • บุคคลทั่วไป
เมื่อไหร่ที่พระศรีอารย์จะลงมาตรัสรู้

#พระมาลัยพบพระศรีอารย์(ขณะนี้ทรงเป็นเทวดาอยู่ชั้นดุสิต)

"แล้วพระองค์จะลงไปตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรเล่า มหาบพิตร?"

"อีกไม่นานหรอก พระคุณเจ้า เมื่อครบถ้วน5,000ปี สิ้นศาสนาของพระพุทธโคดมแล้ว ตอนนั้น พวกสัตว์ทั้งหลายจะมืดมัว ไม่รู้จักทำบุญกุศลจริต มีแต่จะกระทำกรรมอันบาปหนา หยาบช้า ไม่รู้จักละอายต่อบาป แม่กับลูกจะอยู่กินด้วยกันเป็นสามีภรรยา พี่สาวกับน้องชาย พี่ชายกับน้องสาว ทั้งพี่ป้าน้าอา ลุงหลาน จะสมสู่อยู่กินกันเป็นสามีภรรยากัน ทั้งความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะหนาขึ้นมาก อายุของสัตว์ก็จะน้อยลง ตราบจนเหลือ 10 ปี. เด็กเกิดได้ 5 ปี ก็จะแต่งงานกันแล้ว และตอนนั้น มนุษย์ทั้งหลายเห็นเข้า ก็จะเข้าใจว่าเป็นเนื้อปลา จับอะไรได้เป็นต้นว่าท่อนไม้ผุ ก็จะกลับกลายเป็นอาวุธหอกดาบไป แล้วจะไล่ทิ่มแทงกันล้มตายเป็นอันมาก พ้นที่จะประมาณได้ ฝ่ายพวกคนที่มีสติปัญญานั้น รู้ว่าถึงวันนั้นคืนนั้น จะเกิดมิคสัญญี ฆ่าปันกันและวุ่นวายหนักหนา คนที่ดีมีวิชา ก็จะไปซ่อนเร้นอยู่ตามซอยห้วยซอกเขา

#ครั้นมนุษย์พวกบ้าดีเดือดทั้งหลาย
ฆ่าฟันกันตายหมดแล้ว คนพวกนั้น
ก็จะพากันออกจากที่ซ่อน ครั้นมาพบปะกันเข้า ก็จะพากันสวมกอดซึ่งกันและกัน ต่างหันหน้าเข้าปรึกษากันว่า ความฉิบหายที่เกิดแก่พวกเราในครั้งนี้ ก็เพราะผู้คนประมาท ก่อแต่บาปกรรมอันหยาบช้า แต่นี้ไปเบื้องหน้า เราจงอุตส่าห์กระทำความดี เว้นเสียจากฆ่าสัตว์ ประหัตประหารกันและกัน ลักขโมยของกัน ผิดผัวผิดเมียกัน พูดเท็จ และดื่มสุราเมรัย งดเว้นเสียจากการพูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อ เว้นจากความโลภ ความโกรธ ความเห็นผิด จากทำนองคลองธรรม เมื่อคนมีสติปัญญาปรึกษากันดังนั้นแล้ว ก็ตั้งหน้าบำเพ็ญบุญกุศล มีให้ทานรักษาศีลเป็นต้น คนพวกนั้น ครั้นมีลูก ลูกมีอายุได้ 3 ปี ต่อมามีหลาน ก็จะมีอายุมากขึ้นไป 5 ปี และเจริญขึ้นโดยลำดับ ตราบเท่าอายุของมนุษย์ เจริญขึ้นได้อสงไขยหนึ่งแล้ว

ความแก่และความตาย ก็มิได้บังเกิดมี คราวนั้น #คนทั้งหลายก็กลับประมาทอีก เมื่อเกิดความประมาทขึ้น อายุของพวกเขา ก็เสื่อมถอยลงมา เหลือเพียงแปดหมื่นปี ตอนนั้น ฝนจะตกทุกๆ 15 วัน และส่วนมาก มักจะตกตอนใกล้รุ่ง ทำให้มนุษย์มีความชุ่มชื่นเจริญใน และพื้นดินอุดมสมบูรณ์ แม่น้ำลำคลองมีกระแสน้ำไหลขึ้นข้างหนึ่ง ไหลลงข้างหนึ่ง เต็มเปี่ยมเพียบฝั่งไม่พร่อง ไม่ล้น อยู่อย่างนั้นเสมอ ดอกไม้ต่างชนิด ผลิดอกบานสะพรั่งตลอดกาล บ้านเรือนจะปลูกอยู่ใกล้ๆ กัน พอไก่บินถึง ปราศจากโจรผู้ร้าย บริบูรณ์ด้วยน้ำ และข้าวปลาอาหาร ผัวเมียจะไม่รู้จักทะเลาะวิวาทกัน ผู้ชายไม่ต้องทำไร่นาค้าขาย ผู้หญิงก็ไม่ต้องทอหูกปั่นฝ้าย ผ้าที่จะนุ่งห่ม ก็ล้วนแต่เป็นของทิพย์ อำมาตย์ข้าราชการ จะตั้งอยู่สุจริตธรรม ไม่เบียดเบียนอาณาประชาราษฎรให้เดือดร้อน พระมหากษัตริย์ ก็จะไม่มีกริ้วโกรธ ถือลงโทษพระราชอาญา มีพระทัยรักใคร่กรุณาแก่ประชาชน

#พวกสัตว์ที่เป็นศัตรูกันทั้งหลาย เช่น กากับนกเค้า แมวกับหนู งูกับพังพอน หมีกับไม้สาค้อ ก็จะแผ่เผื่อเมตตาจิตต่อกัน เลิกเป็นคู่เวรคู่กรรมกันต่อไป เครื่องใช้ไม้สอย มีสมบูรณ์ทุกอย่าง แผ่นดินก็จะราบเรียบเป็นหน้ากลอง ไม่มีหลักตอเสี้ยนหนาม คนทั้งหลายมีรูปร่างสวยงามเหมือนกันหมด ไม่มีคนใบ้ คนบ้า หูหนวก ตาบอด ง่อย เปลี้ย เสียขา เลย ทุกคนปราศจากโรคภัยเบียดเบียน เห็นกันเข้าก็มีไมตรีรักใคร่กัน ในครั้นนั้น ชายจะมีภรรยารักคนเดียว สตรีก็จะมีสามีคนเดียว ไม่มีการล่วงประเวณีกัน และคนในยุคนั้น จะมีความผาสุกสมบูรณ์มาก ไม่ต้องทำมาหากิน ใช้สอยแต่เครื่องทิพย์ มีกิจอยู่แต่นั่งนอนฟังเสียงอันเป็นทิพย์ ไพเราะยิ่งหนักหนา ทุกคนล้วนมีสมบัติเหมือนกันหมด ไม่มีคนกำพร้าอนาถา ไม่มีคนเข็ญใจไร้ทรัพย์ จะได้วิวาทแก่งแย่งชิงเอาบ้านเรือนไร่นาของกันและกันนั้น ไม่มีเลย และยุคนั้น พืชข้าวกล้าเพียงเม็ดเดียว ถ้าตกลงพื้นดิน แล้วก็งอกขึ้นเป็นต้นเป็นลำปล้อง หน่อ และเป็นกอใหญ่ๆ ออกไปได้ร้อยเท่าพันทวี ทั้งหมดที่เป็นดังนี้ ก็เพราะข้าพเจ้า ได้สั่งสมบารมีไว้มาก

#ในศาสนาของข้าพเจ้า ไม่มีคนบ้าใบ้ เพราะข้าพเจ้าไม่เคยพูดเท็จล่อลวงคนอื่น
-ไม่มีคนตาบอด เพราะข้าพเจ้ามองสมณะผู้มีศีลและยาจกทั้งหลาย ด้วยนัยน์ตาที่เต็มไปด้วยความรักใคร่สงสาร
-ไม่มีคนง่อยเปลี้ย เพราะในเวลาทำบุญให้ทาน ข้าพเจ้าจะยืดตัวตรงเสมอ
-ไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะข้าพเจ้าเคยถวายยาเป็นทาน
-ไม่มีมารผจญ เพราะข้าพเจ้า ไม่เคยทำให้สัตว์ตกใจ
-ในศาสนาของข้าพเจ้าจะมีแต่คนรูปร่างงดงาม เพราะข้าพเจ้าให้สิ่งของที่รัก เป็นทานแก่สมณพราหมณ์ และยาจกวณิพกเสมอ
-คนในศาสนาของข้าพเจ้า ได้ไปสวรรค์ทุกคน เพราะข้าพเจ้าเคยให้ช้างม้า ราชรถ ยวดยานพาหนะเป็นทาน
-ในศาสนาของข้าพเจ้า แผ่นดินราบเรียบเสมอ เพราะข้าพเจ้าแผ่เมตตาจิต ไปยังสัตว์ทั้งหลายเสมอ
-คนในศาสนาของข้าพเจ้ามั่นคงสมบูรณ์ด้วยความสุข เพราะข้าพเจ้าให้ทานแก่ขอทาน ด้วยทรัพย์สิ่งของเงินทอง ตามที่เขาปรารถนาโดยทั่วถึง

ข้าแต่พระคุณเจ้า #ข้าพเจ้าบำเพ็ญบารมีมาช้านนาน
ถึง 16 อสงไขยแสนกัปป์ บารมี 30 ทัศ นั้น ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาอย่างพร้อมมูลแล้ว ข้าพเจ้าจะลงไปเกิดในโลกมนุษย์ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เพื่อโปรดสัตว์ทั้งหลาย โดยจะเกิดในตระกูลพราหมณ์ มหาศาลบริบูรณ์ด้วยสมบัติ

พระบิดานั้น ทรงพระนามว่า สุพรหมพราหมณ์ เป็นปุโรหิต ของ พระเจ้าสังขจักรพัตราธิราช
พระชนนี นามว่า นางพราหมณ์วดีพราหมณี
อัครสาวกเบื้องขวา นามว่า พระอโสกเถระ
อัครสาวกเบื้องซ้าย นามว่า พระสุพรหมเถระ
อัครสาวิกาเบื้องขวา นามว่า ปทุมาเถรี
อัครสาวิกาเบื้องซ้าย นามว่า สุมนาเถรี
อุบาสกพุทธอุปัฎฐาก 2 คน นามว่า สุทัตตคหบดี และ สังฆหบดี
อุบาสิกาพุทธอุปัฏฐาก 2 คน นามว่า ยสปวดี และ สังฆอุบาสิกา

ไม้ที่ตรัสรู้ คือ ไม้กากะทิง ขนาดลำต้น จากพื้นไปถึงคาคบ 120 ศอก จากคาคบ ขึ้นไปถึงยอด 120 ศอก มีกิ่งใหญ่ 4 กิ่ง ทอดออกไปในทิศทั้ง 4 ทอดออกไปในทิศทั้ง 4 ยาวได้กิ่งละ 120 ศอก รวม 480 ศอก มีดอกเท่ากงจักรถ แต่ละดอกนั้น มีเกสรได้ทะนานหนึ่ง มีกลิ่นหอมฟุ้งขจรไปไกลถึง 500 โยชน์
#ตอนที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าจะมี พระกายสูงได้ 88 ศอก จากพื้นพระบาท ถึง พระชานุ 22 ศอก จากพระชานุ ถึง พระนาภี 22 ศอก จากพระนาภี ถึง รากขวัญ 22 ศอก จากพระรากขวัญ ถึง พระอุณหิส 22 ศอก พระชนมายุได้ 8 หมื่นปี...  ส.หลก

กบแดง​ หนูเสน

 • บุคคลทั่วไป
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิฐานต่อท่าน พระนางทุงษะเทวี นางสงกรานต์  จงช่วยขจัดปัดเป่าให้บุคคลที่มีจิตใจอันเกษมประกอบด้วย กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่เป็นกุศลฯขอทุกท่านทั้งหลายนี้ พึ่งได้รับแสงสว่างทางปัญญาพึ่งเข้าใจความทุกข์ว่าสร้างความสุขได้ พึ่งเข้าใจในสุขเป็นเหตุสร้างทุกข์ได้ ขอให้หลุดพ้นจากพันธนาการที่เป็นอกุศลทั้งปวง ขอให้มีแต่กัลยานมิตรที่ดีตลอดไป อิติ? ระนางทุงษะเทวี”ต่อไปทุกคนชีวิตจะรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่ง ปลอดภัย ไร้อุปสรรค!!ขอให้มีโชคลาภ เงินทองไหลมาไม่ขาดสายร่มเย็นเป็นสุขด้วยจิตใจอธิฐานใว้ดีแล้ว
 ……………………………………………
#วันอาทิตย์สฤษดิ์ศรีมณีรัตน์  นางกษัตริย์เทวัญชั้นกลางหาว 
ทรงแต่งเครื่องเรืองรัตน์ประภัสพราว  วับแวววาวพราวสิ้นทั้งอินทรีย์
ทรงพระนามงามจรุงว่าทุงษะ  จอมกัญญะยอดฟ้ามารศรี 
เสด็จเวียนแห่รอบขอบโลกี   เสียงดนตรีแตรสังข์อลังกรณ์
เสด็จมาบนหลังสุบรรณราช   ยุรยาตรเยื้องยุดดุจไกรสร
ปัทมราชงามเด่นเป็นอาภรณ์   ทรงเขจรจากฟ้านภาบน
หัตถเบื้องขวาทรงจักรอันศักดิ์สิทธิ์  เทวฤทธิ์เลิศฟ้าเวหาหน
ซ้ายทรงสังข์ศาสตรามหามงคล  ทั่วมลฑลทรงเดชพระเมตตา
ทัดพระกรรณด้วยดอกทับทิมทิพย์  กลีบวาววิบดั่งแก้วแพรวเวหา 
เสด็จแห่เชิญเศียรพระบิดา   เวียนวนมาได้รอบขอบจักรวาล
ให้มนุษย์อยู่ดีและมีสุข    นิราศทุกข์โรคามหาศาล 
ประเพณีสืบสรรวันสงกรานต์   เป็นตำนานกาลเก่าเขาเล่ากัน

“นางทุงษะเทวี” นางสงกรานต์ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ในปีนี้ วันอาทิตย์ เป็นวันมหาสงกรานต์  ดังนั้นแล้ว นางสงกรานต์จึงมีนามว่า “ทุงษะเทวี”  ตามตำราโบราณกล่าวว่า ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม อาภรณ์แก้วปัทมราช(พลอยสีแดงหรือทับทิม)  ภักษาหารอุทุมพร (ผลมะเดื่อ) พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้ายทรงสังข์ เสด็จมาบนหลังพญาสุบรรณ (ครุฑ) เป็นพาหนะของนางสงกรานต์

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปี ๒๕๖๒ นี้ พฤหัสบดี เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก ๕๐๐ ห่า ตกในเขาจักรวาล ๒๐๐ ห่า ตกในป่าหิมพานต์ ๑๕๐ ห่า ตกในมหาสมุทร ๑๐๐ ห่า ตกในโลกมนุษย์ ๕๐ ห่า

เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ ปฐวี (ธาตุดิน) น้ำอุดมสมบูรณ์ดี

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีกุน นาคราชให้น้ำ ๕ ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีงาม กลางปีน้อย แต่ปลายปีมากแล ฯ

เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล ๑ ส่วน เสีย ๕ ส่วน บ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมากแล ฯ

ตามคำทำนาย กล่าวไว้ว่า หากวันอาทิตย์เป็นวันมหาสงกรานต์ ปีนั้นพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่สู้จะงอกงามนัก ถ้าวันอาทิตย์เป็นวันเนา ข้าวจะตายฝอย คนต่างด้าวจะเข้าเมืองมาก ท้าวพระยาจะร้อนใจ ถ้าวันอาทิตย์เป็นวันเถลิงศก  พระมหากษัตริย์จะมีพระบรมเดชานุภาพ ปราบศัตรูได้ทั่วทุกทิศ
 
แรงบันดาลใจในการแต่งกาย  นางทุงษะเทวีทรงเครื่องอย่างนางกษัตริย์สมัยสุโขทัยตอนปลายและอยุธยาตอนต้น  ได้แรงบันดาลใจจากเทวรูป และพระพุทธรูปทรงเครื่อง ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและวัดพระพุทธไสยาสน์(วัดพระนอน)จังหวัดเพชรบุรี   ทรงศิราภรณ์ทองคำ เรียกว่า เทริด (อ่านว่า เซิด) เครื่องประดับคล้ายมงกุฏยอดเตี้ย มีประจำยาม๔ ทิศ  ด้านหลังมีช้องไว้สำหรับเกล้ามวยผม สวมมหาสังวาลย์  ทับด้วยกรองคอ และทับทรวงตามลำดับ  ประดับพาหุรัดที่ต้นแขน  สวมกำไลมือ กำไลเท้า แหวนมือ แหวนเท้า คาดปั้นเหน่งวิจิตรอลังการ  โดยออกแบบให้นั่งท่าชันเข่า  เท้าด้านหนึ่งห้อยลง มีลักษณะคล้ายเทวรูป และจิตรกรรม ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร  พระโพธิสัตว์กวนอิมฝ่ายจีนและทิเบต ซึ่งเป็นการผสานความงามของศิลปะ ตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ผลงาน...  ส.หลก

ขุนวิน​ หนูสังข์

 • บุคคลทั่วไป
๐ ว่าด้วยเรื่อง .. เวลา ๐
.
เวลาได้มา คือ เวลาแห่งความไม่ประมาท
เวลาเสียไป คือ เวลาแห่งการเรียนรู้สัจจะ

เวลาถูกชม คือ เวลาแห่งการฆ่าความหลงตนเอง
เวลาถูกด่า คือ เวลาแห่งการมองมุมต่าง

เวลาสำเร็จ คือ เวลาแห่งความปล่อยวาง
เวลาล้มเหลว คือ เวลาแห่งการลุกขึ้นสู้

เวลาร่ำรวย คือ เวลาแห่งการเสียสละ
เวลายากจน คือ เวลาแห่งการฝึกปรือความเพียร

เวลาอยากได้ คือ เวลาแห่งการเห็นกิเลส
เวลาเบื่อหน่าย คือ เวลาแห่งการเห็นความจริง

เวลาอยู่ท่ามกลางผู้คน คือ เวลาแห่งการรับฟัง
เวลาอยู่ลำพัง คือ เวลาแห่งการวิเคราะห์ตนเอง

เวลารื่นเริง คือ เวลาแห่งการสำรวม
เวลาเงียบงัน คือ เวลาแห่งความเบิกบานยินดี

เวลาได้ยศ คือ เวลาแห่งการวางตนให้ต่ำ
เวลาเสื่อมยศ คือ เวลาแห่งการยกใจให้สูง

เวลาสุข คือ เวลาแห่งการเพ่งสังเกต
เวลาทุกข์ คือ เวลาแห่งการบ่มเพาะปัญญา

เวลาทำงาน คือ เวลาแห่งการขัดเกลากิเลส
เวลาพักผ่อน คือ เวลาแห่งการทำความสงบ

เวลามีชีวิต คือ เวลาแห่งการเตรียมตัวตาย
เวลาตาย คือ เวลาแห่งการมีชีวิตใหม่

เวลามีเวลา คือ เวลาที่ต้องใช้เวลาให้เป็นประโยชน์
เวลาหมดเวลา คือ เวลาที่ไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไป...  ส.สู้ๆ

กบนุ้ยแดง​ บ้านไร่

 • บุคคลทั่วไป
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธรรมะกับอธรรมนั้น ให้ผลไม่เสมอกัน ธรรมะให้ผลเป็นความสุขความเจริญ อธรรมนั้นให้ผลเป็นความทุกข์ ความเดือดร้อน แต่บุคคลที่ไม่ได้รับการศึกษา ไม่เข้าใจถึงผลแตกต่างของสองสิ่งนี้ ก็มัวเมาอยู่ในความสุข ประเภทที่เกิดขึ้นจากความไม่เป็นธรรม เช่น ความสุขด้วยความเพลิดเพลิน ด้วยการดื่มการกินการเล่น การเฮฮาสนุกสนานด้วยประการต่างๆ เขาเข้าใจว่า นั่นเป็นยอดของชีวิต เป็นความสุขที่เขาปรารถนา

คนประเภทนั้นเป็นคนที่หลงผิด ชีวิตก็ตกต่ำลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งต้องสูญเสียสิ่งที่มีค่าของตนไป น่าสงสารน่าเห็นใจบุคคลประเภทอย่างนี้ เป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะต้องช่วยกัน เพื่อจูงคนเหล่านั้น ให้พบกับสิ่งที่เป็นความหมายอันแท้จริงของชีวิต ถ้าเราจะสามารถไปจูงเขาเหล่านั้น ให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในทางที่ถูกที่ชอบ ให้ดำเนินชีวิตในชีวิตใน ทางที่ตรงตามคำสอนในทางพระศาสนา การกระทำของเรานั้น เรียกว่าเป็นมหากุศล เป็นกิจที่ควรแก่การสรรเสริญ เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำกันบ่อยๆ

เรื่องการชักจูงช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้เข้าทางธรรมะเป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกัน เรามีเพื่อนมีมิตร ถ้าเรารักเขาเราก็ต้องชักจูงเขา เข้าสู่แนวแห่งธรรมะ ถ้าเราไม่ชักจูงเพื่อนฝูงมิตรสหายเข้าสูธรรมะ ความเป็นเพื่อน มันก็ไม่มีราคาอะไร ความเป็นเพื่อนเป็นมิตรนั้น จะมีค่าตรงที่คอยแนะนำ ชักจูงเข้าหาทางดีทางชอบ เพื่อนคนใด มาแนะนำชักจูงเราให้เดินไปในทางหายนะ นั่นมิใช่เพื่อนแท้ของเรา เป็นพญามารที่ปลอมเข้ามาในสภาพของเพื่อน มาเพื่อจะทำลายเรา ให้เสียหายตกต่ำ เราควรจะหลีกจากคนเช่นนั้นให้ห่างไกล ไม่ควรเข้าใกล้เป็นอันขาด แต่ว่าเพื่อคนใด ที่คอยชี้คอยแนะ คอยบอกทางถูกทางชอบให้แก่เรา เป็นคนที่เรียกว่า คอยเตือนอยู่ตลอดเวลา เราควรดีใจ ที่ได้พบเพื่อนเช่นนั้น เพราะเพื่อนเช่นนั้นเป็นเพื่อนแท้ของเรา เป็นเพื่อนที่คอยให้สติให้ปัญญาแก่เรา เราควรจะคบเพื่อนคนนั้นไว้ให้ยืดยาวต่อไป การคบคนเช่นนั้นเป็นประโยชน์ฝ่ายเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยเป็นอันขาด...  ส.หลกเตือนสมช.OC

 • บุคคลทั่วไป
*พึงระวัง! เหล่าอัพไลน์ขบวนการแชร์ลูกโซ่วันคอยน์ จะมาหลอกลวงอีกรูปแบบใหม่ ด้วยการนำเสนอให้คุณๆ เอาเงินจริงไปซื้อแต้มพอร์ย Poin เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนซื้อของในร้านที่เข้าร่วม ธุรกิจนี้มีชื่อว่า "BarterSmart" ซึ่งไม่ผ่านจาก ก.ล.ต. และ ธปท.เด้อท่านๆ  ส.อ่านหลังสือ *มันจะคล้ายๆ กับตลาด DealShaKer ของขบวนการแชร์ลูกโซ่วันคอยน์ OneCoin เลย ที่เหรียญแต้ม Poin เอาขายที่ไหนไม่ได้ แค่เอามาหมุนเวียนจ่ายกันเองในวงการแคบๆ นี้เอง
ดังนั้นให้ไปดู กรณีศึกษาเคสนี้เลย>>> https://www.facebook.com/HKS2017/videos/527397714456794/ข้อมูลเสริมเพิ่มเติม>>> https://siamblockchain.com/2019/01/24/barter-smart-will-ico/

วินกบหมู(แดง)

 • บุคคลทั่วไป
เหตุแห่ง..การวิวาท บาดหมาง แย่งชิง
มาจาก"ความอยาก" ที่ไม่รู้จัก"พอ"

"สิ่งที่ชาวโลกต้องการเอามาให้เต็มมีอยู่ ๒ อย่าง คือ "ลาภ"กับ"เกียรติ" ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสอยู่เสมอว่า สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้แก่ "ตัวเรา"(เกียรติ) กับ "ของเรา"(ลาภ)
     
ในทางจิตวิทยา ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น"บิดาแห่งจิตวิทยา" ได้แก่ ซิกมันต์ ฟรอยด์ ได้บัญญัติต้นเหตุแห่งพฤติกรรมของมนุษย์ว่ามาจาก"กามารมณ์" อันหมายถึงสิ่งที่เรียกว่า"ของเรา" แต่ แอดเลอร์ ผู้เป็นศิษย์ของฟรอยด์แย้งว่า มาจาก"ความต้องการเป็นคนสำคัญ" อันนี้ได้แก่สิ่งที่เรียกว่า"ตัวเรา" อาจารย์กับศิษย์มองเห็นคนละด้าน (ความจริงถูกทั้งสองคนแต่ถูกคนละด้าน) เมื่อเอามารวมกันแล้ว ก็เป็นความสมบูรณ์ตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งบัญญัติ"ความยึดถือ"อันเป็นต้นเหตุของพฤติกรรมทั้งมวลของมนุษย์ลงในสิ่ง ๒ สิ่ง คือ "ตัวเรา"(อัตตา) กับ "ของเรา"(อัตนียา)
     
เมื่อเกิดความต้องการขึ้น เพื่อแสวงหาให้ได้มาในสิ่ง ๒ ประการ คือ "ลาภ"(ของเรา) กับ "เกียรติ"(ตัวเรา) ชาวโลกผู้ไม่รู้ย่อมไปแสวงหาด้วยการเอาตามอำนาจของ"ความอยาก"(ตัณหา)
     
เมื่อถูกผลักดันไปด้วยความอยาก จะทำให้เกิดความ"ไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ" ได้ก็เหมือนไม่ได้ เพราะได้แล้วไม่เอา จะไปเอาสิ่งที่ยังไม่ได้อยู่ร่ำไป ทำให้เหน็ดเหนื่อยกระหืดกระหอบอยู่ตลอดเวลา

เมื่อตนเองไม่พอก็เป็นเหตุให้มีการแย่งชิงกับผู้อื่น ซึ่งมีความไม่พอเหมือนกัน ทำให้มีการเอารัดเอาเปรียบกันด้วยอำนาจความเห็นแก่ตัว นำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทบาดหมางกัน ถึงกับมีการฆ่าแกงกันในที่สุด จนกลายเป็นสงครามมหาสงคราม

ทั้งหมดนี้มาจาก"ความอยาก" ที่ไม่รู้จัก"พอ" ตัวเดียว."

พุทธทาสภิกขุ
ที่มา : ธรรมบรรยายเรื่อง "สุญญตาธรรม"

เตือน สมช.OC

 • บุคคลทั่วไป
จากสารนี้"แบงก์ชาติไทยชี้!! สกุลเงินดิจิตอลส่งผลกระทบ ต่อนโยบายการเงิน พร้อมปรับตัว เตรียมออกใช้สกุลเงินดิจิตอลของตัวเอง" https://bitcoin-addict.com/2019/04/17/thai-national-bank-prepare-to-launch-central-bank-digital-currency/?fbclid=IwAR3rSD6OidR-i1Y7O4zpyFUckK1c1IWdaCNFrrR0RJuVhlu76ll8tPwewDU
*ขอย้ำ สมช.OC กันอีกครั้งเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่า เหรียญกากวันคอยน์ OneCoin ไม่ได้เป็นสกุลเงินดิจิตอล CryptoCurrency แม้แต่น้อย เพราะองค์คุณสมบัติไม่ถือว่าเป็น เพราะไม่ได้มีใช้ระบบ BlockChain และไม่มีทางที่จะเข้าเว็บกระดานสาธารณะ Coinmarketcap ได้แน่นอน ตรงนี้จึงขอแจ้งให้ทราบกันถ้วนหน้า เพราะนิสัยสันดานพวกพ่อทีมแม่ทีมอัพไลน์มักจะพูดความจริงไม่หมด และคอยเกาะกระแสเป็นประจำ
อีกเรื่อง ตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้าว่ามีกลุ่ม สมช.ผู้เสียหายได้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงาน"กองปราบปราม"เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอย่าได้หลงประเด็นหรือคารมณ์ของพวกอัพไลน์ที่มีแจ้งหลอกบอก สมช.ว่า หัวโขน"บิ๊กโจ๊ก"โดนเด้งเข้ากรุ เพราะเข้าไปยุ่งกับธุรกิจวันคอยน์ OneCoin โดยตัวพ่ออดีตนายพลฯที่เป็นหัวหอก(หัก)เข้าไปคุยกับ"บิ๊กตู่" ให้จัดการ เรื่องการสร้างมโนนี้จึงขอแจ้งว่าไม่เป็นความจริงแน่นอน ล้าน% หรือ สมช.ท่านใดมีข้อมูลดังว่ามานี้ ให้แคปข้อความดังกล่าว ส่งเข้ามากองปราบปราม ทางเรากำลังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน จึงแจ้งมาให้ท่านๆ ทราบกันถ้วนหน้าว่า "คดีนี้จวนได้ที่กางโต๊ะแถลงแล้วหละ" อยู่ในขั้นตอนแยกคดีเป็นส่วนๆ ไป คดีความผิด พรบ.คอมฯ ฐานนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ และคดีฐานฉ้อโกงประชาชน *ปล.ตัวพ่อทีมอดีตนายพลฯ โดนแน่นอนล้าน%
ส่งข้อมูลมายังเว็บเพจ>>> https://www.facebook.com/csdthai/
หรือทางเว็บไซค์>>> https://www.csdpolice.com/?fbclid=IwAR3Z_p1PpVsYmX6L4tHpYqSPNTr_tR0MKWQMnKyDmo71ly4X_xn-G8g6UV4
 

กบนุ้ยแดง​ บ้านไร่

 • บุคคลทั่วไป

CSDรุกฆาต

 • บุคคลทั่วไป
ไอ้ล้านเตรียมตัวไว้ได้เลย! 555+
จับสาวหลอกผู้เสียหายรับซื้อเงินดิจิตอลสกุล FOIN แล้วไม่จ่ายเงิน
https://news.mthai.com/general-news/706999.html


 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]