ข่าวสารและสาระ > ใต้ร่มพระบารมี

พระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน สำหรับปวงชนชาวไทย

(1/1)

ทีมงานบ้านเรา:
พระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน สำหรับปวงชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๘ พระรูป มอบให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆด้วยความจงรักภักดี

 สามารถดาวน์โหลดพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th

heymyboy01:
 ส-โห ส-โห

sportyrelax:
รูปสวย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version