ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ศูนย์บริการวิชาการ ม.อ. เปิดอบรมหลักสูตร หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ISO ฯ

เริ่มโดย สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.อ., 09:57 น. 07 มิ.ย 62

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.อ.

ศูนย์บริการวิชาการ ม.อ. รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001:2015" ISO 9001:2015 Lead Auditor (Quality Management Systems) ระดับผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"หัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001:2015" ISO 9001:2015 Lead Auditor (Quality Management Systems)
ระดับผู้เชี่ยวชาญ ระยะเวลาของหลักสูตร 40 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคาร ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (LRC 1)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

**ค่าลงทะเบียนอบรมคนละ 35,000 บาท
โดยวิทยากรผู้ได้รับการรับรองจากสถาบัน CQI/IRCA
ทั้งนี้ เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับการสอบวัดความรู้และหากผ่านเกณฑ์การประเมิน
จะได้รับการขึ้นทะเบียนและใบรับรองการเป็นผู้ตรวจประเมิน โดย สถาบัน CQI/IRCA

***หากประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลข
0 7428 6972 หรือ 08 1957 9208

**สมัครอบรมออนไลน์และดาวน์โหลดเอกสาร
http://www.outreach.psu.ac.th
ติดต่อสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม : โทรศัพท์ 074-286975 ภายใน 6975
Website : http://www.outreach.psu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/oms.psu