ข่าวสารและสาระ > ทันข่าวท้องถิ่น

พิธีส่งและอำนวยพร" แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ "รอบปฐมฤกษ์"

(1/1)

ทีมงานบ้านเรา:
"พิธีส่งและอำนวยพร" แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย "รอบปฐมฤกษ์"

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version