ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

สร้างรถไฟฟ้าเชื่่อมเมืองสงขลา-หาดใหญ่เถอะ เพื่อการท่องเที่ยว เราไปด้วยกัน

เริ่มโดย สงขลาหาดใหญ่, 09:11 น. 29 ส.ค 62

สงขลาหาดใหญ่

ผลประโยชน์เกิดขึ้นมากมาย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

-การท่องเที่ยว สงขลามีแหล่งธรรมชาติมากมาย มีวัฒนธรรมโบราณที่เป็นจุดสนใจน่าเที่ยว หาดใหญ่เป็นแหล่งชอบปิ้ง night life
-เพื่อให้คน 2 เมืองเดินทางไปมาหาสู่กันอย่างสะดวก เสริมเศรษฐกิจ
-มูลค่าอสังหาริมทางรถไฟฟ้าจะเพิ่มมูลค่ามหาศาล รัฐเก็บภาษีได้เกินคุ้ม มูลค่าเพิ่มทาง ศก เกินคุ้มค่าสร้างรถไฟฟ้า

ส.ยกน้ิวให้ ส.ยกน้ิวให้ ส.ยกน้ิวให้

Srisri

เห็นด้วยครับ ควรทำเป็นอย่างยิ่งครับ ในภาคใต้เราน่าจะมีจังหวัดเดียวที่มีเมืองสองเมืองที่มีความสำคัญพอๆกันและระยะทาง
ก็ไม่ไกลมาก สามารถเชื่อมต่อด้วยรถไฟฟ้าได้

khanchai

มีโครงการรถไฟรางคู่ หาดใหญ่-สงขลา ซึ่งอนุมัติแล้วไม่ใช่เหรอครับ ไม่ทราบว่าโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
เด็กหงส์แดง เมืองสงขลา

wlsk

รถไฟรางคู่ ไม่น่าจะเวิค เห็นที่ตั้งสถานีแล้ว
คนต้องนั่งมอเตอร์ไซรับจ้างมาส่ง
แบบนี้ขึ้นรถตู้หน้าบ้านสะดวกกว่า


รถไฟฟ้าติดแอร์เย็น รูปลักษณ์ทันสมัย มีสถานีขึ้นลงริมถนนกาญจนวนิช
ทำให้คนสะดวกในการใช้งาน