ข่าวสารและสาระ > ทันข่าวท้องถิ่น

ภาคเอกชนยื่นหนังสือถึงรมว.ท่องเที่ยวฯ ขอให้จัดตั้งสนง.ททท.พัทลุง

(1/1)

ทีมงานบ้านเรา:
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงยื่นหนังสือต่อ รมว.การท่องเที่ยวฯ เพื่อขอตั้งสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทลุง

ที่หอประชุมจังหวัดพัทลุง บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายบัญญัติ พัทธรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง และนางภัคจิรา เณรพึ่ง ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสนายพิพัฒน์ฯ เดินทางมาเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม “390 ปี เปิดวิถีเมืองเท่พัทลุง”         

ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุงมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางธรรมชาติแบบเขา ป่า นา เล รวมทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของภาคใต้ จนทำให้จังหวัดพัทลุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมืองรอง อันดับ 3 ของ 55 จังหวัดเมืองรองของประเทศ  ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.พัทลุงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายบัญญัติ ฯ กล่าวว่า ในครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2562 นั้น อัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงได้โตขึ้นร้อยละ 8 เปอร์เซ็น รองจากจังหวัดราชบุรีและ จ.จันทบุรี ที่อัตราการเติบโตของการท่องเที่ยวโตขึ้น 11 – 9 เปอร์เซ็นตามลำดับ แต่ในขณะนี้จังหวัดพัทลุงยังขาดสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทลุง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสามารถในด้านการตลาด โดยในขณะนี้จังหวัดพัทลุงยังอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรธรรมราช ซึ่งตนมั่นใจว่าหากจังหวัดพัทลุงมีหน่วยงานดังกล่าวจะทำให้การเติบโตทางด้านทางด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลรายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง และหอการค้าจังหวัดพัทลุง ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายพิพัฒน์ ฯ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดตั้งสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทลุงขึ้นดังกล่าว


ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version