ข่าวสารและสาระ > ทันข่าวท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

(1/1)

ทีมงานบ้านเรา:
วันนี้ 2 ก.ย. 62 ที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น ที่บ้านเลขที่ 346 หมู่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล เป็นเหตุให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจำ ของนางสุธา บัวดวง ได้รับความเสียหายบางส่วนและจังหวัดสตูลได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย เป็นค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เป็นจำนวนเงิน 33,000 บาท ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีความห่วงใยต่อพสนิกรของพระองค์ ทำให้ราษฎรรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง
#ส.ปชส.สตูล

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version