ข่าวสารและสาระ > ทันข่าวท้องถิ่น

สตูล ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล

(1/1)

ทีมงานบ้านเรา:
จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล

          (16 ก.ย. 62) นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยมีนายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน เพื่อร่วมกันดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมาย ในการลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน ผู้ขาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

          โดยในที่ประชุมนายกิตติพนธ์ วุฒิวงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล กล่าวสรุปข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสตูล ว่า ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงสิงหาคม 2562 เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 ในพื้นที่ต่าง ๆ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ อำเภอละงู 16 ราย , อำเภอเมือง 12 ราย , อำเภอควนโดน 9 ราย , อำเภอท่าแพ 8 ราย , อำเภอควนกาหลง 7 ราย , อำเภอทุ่งหว้า 4 ราย และอำเภอมะนัง 3 ราย ส่วนสถิติปี 2562 มีผู้เสียชีวิต ดังนี้ อำเภอละงู 12 ราย , อำเภอเมือง 18 ราย , อำเภอควนโดน 5 ราย , อำเภอท่าแพ 7 ราย , อำเภอควนกาหลง 6 ราย , อำเภอทุ่งหว้า 7 ราย และอำเภอมะนัง 4 ราย ซึ่งพบว่าในแต่ละพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ มีอัตราผู้เสียชีวิตทั้งลดลงและเพิ่มขึ้น

          ทั้งนี้ในภาพรวมของการบังคับใช้กฎหมายสรุปตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงสิงหาคม 2562 พบยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย , เมาสุราขณะขับขี่ , ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ , ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย , ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด , ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร , ขับขี่ย้อนศร และใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ นอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ได้รับเครื่องตรวจจับความเร็วเพิ่มอีก 2 เครื่อง ซึ่งจะดำเนินการส่งมอบให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ต่อไป

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

Jonathan Smith:
wow good news mate  ส.ปิดปาก

minfey:
ขอบคุณสำหรับข่าวสารครั้งนี้นะคะ


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version