ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ทภ.4 รับโวต้าพิเศษนักเรียนเตรียมทหารจาก จชต.

เริ่มโดย ทีมงานบ้านเรา, 17:11 น. 12 ม.ค 54

ทีมงานบ้านเรา

กองทัพภาคที่  4 รับสมัครเยาวชนในพื้นที่ 5 จชต. เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก จังหวัดละ 1 นาย  โดยวิธีการคัดเลือกตรง
   
กองทัพภาคที่ 4 เปิดรับสมัครเยาวชนชายที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ และสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2554 รับจำนวน 5 นาย โควตาจังหวัดละ 1 นาย
   
คุณสมบัติของผู้สมัคร  เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่ตั้งอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี และสำเร็จการศึกษา จากสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี และไม่เกิน 17 ปี มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

สมัครได้ที่ สำนักงานสัสดีจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ภายในศาลากลางของแต่ละจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือที่ตั้งสถานศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งผู้สมัครมีความประสงค์จะสอบคัดเลือกในโควตานั้นๆ สำหรับวิชาที่สอบ ประกอบด้วย วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา
   
เยาวชนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสัสดีจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด หรือกองทัพภาคที่ 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7438-3401 หรือ 0-7438-3444 ต่อ 40016 และ 40070 หรือ  WWW.Army4. net และ WWW.kkptp4.com 
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
- ฮอนด้าพิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ www.phithan.co.th/hondaphithan
- ปาล์มสปริงส์ & ซิตี้รีสอร์ท บ้านและคอนโดคุณภาพจากเครืองศุภาลัย www.hatyainakarin.com
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215