ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ผลการประกวดหนังสั้น... “แลหนังกันหวา”ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เริ่มโดย puyugi, 09:32 น. 13 ม.ค 54

puyugi

ประกาศผลการประกวดหนังสั้น... "แลหนังกันหวา"
   คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จัดพิธีประกาศผลรางวัลภาพยนตร์สั้นภายใต้ชื่อ "แลหนังกันหวา" ใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวด "หนังสั้นเพื่อพัฒนาสังคมไทย...เปิดหัวใจให้คนพิการ" ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 ณ ห้อง U-Studio อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

        กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในสังคมไทยมีทัศนคติที่ดีต่อผู้พิการ โดยมีมุมมองต่อคนพิการที่ถูกต้อง เท่าเทียม ผ่านการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วเขตพื้นที่ภาคใต้สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้น รวมถึงก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาสังคม โดยกิจกรรมที่ผ่านมา ประกอบด้วย การจัดงานแถลงข่าวโครงการฯ การจัดกิจกรรม Road Show ในมหาวิทยาลัยเขตพื้นที่ภาคใต้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปลูกฝังความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องในการมองคนพิการ ตลอดจนการอบรมเทคนิคในการผลิตหนังสั้น

       สำหรับผลการประกวดภาพยนตร์สั้น "แลหนังกันหวา" แชมป์เป็นของทีมวีรบุรุษคนเบื้องหลัง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมกีตาร์แมน จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมเพื่อนเพื่อเพื่อน จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ทีมแปดบวกเก้าเท่ากับ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ ทีมฟรีดอมไอเดีย จากโรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี  และทีมโอ๊ย จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ