gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: กระทรวงอุตสาหกรรม เผย โรงงานเปิดใหม่มากกว่าที่ปิดกิจการสูงถึง 107%  (อ่าน 6178 ครั้ง)

กระทรวงอุตสาหกรรม เผย โรงงานเปิดใหม่มากกว่าที่ปิดกิจการสูงถึง 107%

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

กระทรวงอุตสาหกรรม เผย โรงงานเปิดใหม่มากกว่าที่ปิดกิจการสูงถึง 107%กระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงกรณีกระแสข่าวเรื่องการปิดกิจการโรงงานและการเลิกจ้างงานในปัจจุบันว่าจากข้อมูล กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 12 พ.ย. 62 ถึงแม้ว่ามีการยื่นขอปิดกิจการโรงงาน จำนวน 1,391 โรงงาน แต่เมื่อเทียบกับการขอยื่นประกอบกิจการโรงงานใหม่ซึ่งมีถึง 2,889 โรงงาน พบว่าโรงงานเปิดใหม่ยังมากกว่าปิดกิจการสูงถึง 107% ในส่วนของแรงงานถึงแม้ว่า มีการเลิกจ้างงานจากการปิดกิจการจำนวน 35,533 คน แต่มีการจ้างงานจากการประกอบกิจการใหม่ สูงถึง 84,033 คน และมีการจ้างงานเพิ่มจากการขยายโรงงานอีกจำนวน 84,704 คน

ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังมีโรงงานหลายแห่งต้องการรับแรงงานเพิ่มเติมอีกจำนวนมากในส่วนการลงทุนใหม่ จากการประกอบกิจการใหม่และการขยายกิจการโรงงานเดิม พบว่าในปี 2562 มีเงินลงทุนเพิ่มเติมใน กิจการโรงงานถึง 431,216 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้วถึง 36.6% ภาพรวมการดำเนินกิจการโรงงานใน ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในสภาพถดถอยแต่อย่างใด

โดยโรงงานที่ประกอบและขยายปี 2562 เทียบกับปี 2561 พบว่าจำนวนโรงงานที่ประกอบและขยายปี 2562 มีเงินลงทุนมากกว่าร้อยละ 36.32

 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ประกอบและขยายปี 2562 มากที่สุด 3 ลำดับ (ไม่รวมกลุ่มฯ การผลิตอื่น ๆ) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 474 โรงงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก จำนวน 410 โรงงาน และกลุ่มผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้ง การซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ จำนวน 323 โรงงาน

 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ประกอบและขยายปี 2562 ใช้เงินลงทุนมากที่สุด 3 อันดับ (ไม่รวมกลุ่มฯ การผลิตอื่น ๆ) คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ เงินลงทุน 84,166.95 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เงินลงทุน 48,541.96 ล้านบาท และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากปิโตเคมี เงินลงทุน 39,034.39 ล้านบาท

 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ประกอบและขยายปี 2562 มีการจ้างงานมากที่สุด 3 อันดับ (ไม่รวมกลุ่มฯ การผลิตอื่น ๆ) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จำนวน 31,711 คน กลุ่มผลิต เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน 19,583 และกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก จำนวน 14,868 คน

ในส่วนชองโรงงานที่ปิดกิจการปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 พบว่าจำนวนโรงงานที่ปิดกิจการปี 2562 จำนวนโรงงานน้อยกว่าน้อยกว่าปี 2561 ร้อยละ 22.07 จำนวนคนงานน้อยกว่าร้อยละ 0.96

 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปิดกิจการปี 2562 จำนวนมากที่สุด 3 ลำดับ (ไม่รวมกลุ่มฯ การผลิตอื่น ๆ) คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากพืช จำนวน 144 โรงงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ จำนวน 133 โรงงาน และกลุ่มผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ จำนวน 124 โรงงาน

 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปิดกิจการ ปี 2562 มีการเลิกจ้างงาน 3 อันดับ (ไม่รวมกลุ่ม ฯ การผลิตอื่น ๆ) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า จำนวน 5,848 คน กลุ่มผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้ง การซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์จำนวน 4,311 คน และกลุ่มสิ่งทอ จำนวน 3,243 คน

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#สถานการณ์การปิดตัวโรงงานอุตสาหกรรม
#สาระIOC
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215

ออฟไลน์ mapraow

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และคำชี้แจงการประเมิน รวมทั้ง แบบเสนอขอรับการประเมิน แบบรายงาน แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน เพื่อช่วยให้การประเมิน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว

โดยทาง หจก.ครุศาสตร์ปัญญาได้จัดทำหลักสูตร สนุกกับเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย รหัส 621161014 ระดับ พื้นฐาน สาระ ปฐมวัย ระดับช่วงชั้น ปฐมวัยระยะเวลา 17  (ชม.) เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่สนใจในคุปองครูหลักสูตรดังกล่าว ได้ศึกษาตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง
 
หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสนใจในหลักสูตรสามารถติดต่อได้ที่ https://karusatpanya.org/ หรือสามารถสอบถามได้ที่ Line : @trainingobec ( มี @ )

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]