ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

ขอเชิญร่วมงานสมโภชน์-พระพุทธมงคลมหาบพิตร

เริ่มโดย Apollo, 13:12 น. 11 ก.พ 55

Apollo

ขอเชิญร่วมงานสมโภชน์-พระพุทธมงคลมหาบพิตร
ในวันที่2-4 มีนาคม2555 ณ บริเวณสี่แยกตลาดโก้งโค้ง
และในวันที่5มีนาคมจะนำไปถวายแก่วัดเกาะวัด ควนลัง
ประสานงานโดย สมาคมศิษย์เก่าแสงทอง และ ชมรมศิษย์เก่าแสงทองรุ่น24
สบายๆ พอ หอมๆนะ

Apollo

ภาพเพิ่มเติมครับ
สบายๆ พอ หอมๆนะ

ผีดำ1

พระสวยมาก  อนุโมทนาบุญด้วยคนครับ ส.ยกน้ิวให้

Apollo

สบายๆ พอ หอมๆนะ

Apollo

ขอเชิญ ศิษย์เก่าแสงทองวิทยา และศิษย์ปัจุบัน รวมถึงทุกๆท่าน ร่วมงานสมโภชน์ พระพุทธมงคลมหาบพิตร ในวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2555 ณบริเวณสี่แยกตลาดโก้งโค้ง อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา โดยทางสมาคมศิษย์เก่าแสงทอง ได้นำถวายไว้ที่ วัดเกาะวัด ต.ควนลัง จึงขอเรียนเชิยทุกท่าน และขออนุโมทนาบุญ มาณ.ทีนี้ด้วย
สบายๆ พอ หอมๆนะ

Apollo

เชิญ... ร่วมงาน  มหาบุญ มหากุศล
งานสมโภช   ณ บริเวณสี่แยกตลาดโก้งโค้ง  หาดใหญ่
วันที่  2  มีนาคม 2555          ขบวนแห่องค์พระ รอบเทศบาลนครหาดใหญ่
วันที่  2 – 4 มีนาคม 2555
18.30 น. – 19.00 น.                   บรรเลงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย
19.00 น. – 19.30 น.                   แสดงธรรมเทศนา
19.30 น. – 20.30 น.                   พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                                                   เจริญภาวนา – แผ่เมตตา        งานอัญเชิญ – ประดิษฐาน    ณ วัดเกาะวัด ต.ควนลัง
     วันที่  5  มีนาคม 2555
     08.00 น.                             ขบวนอัญเชิญองค์พระ
     18.30 น. – 19.00 น.              ทอดผ้าป่า – ถวายสังฆทาน
     12.00 น.                            อัญเชิญองค์พระ ประดิษฐาน ณ ศาลาการเปรียญ
                                               ณ วัดเกาะวัด ต.ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

พระอาจารย์ สมชาติ อภิชาโต   เจ้าอาวาสวัดป่าวังศิลา  (ลูกศิษย์ หลวงปู่ขาว อนาลโย)
พระราชพิพัฒนาภรณ์   (อาจารย์ผัน ปสนฺโน)   เจ้าคณะจังหวัดสงขลา   เมตตา เป็นประธาน เจริญพระพุทธมนต์
เมตตา เป็นประธาน เจริญพระพุทธมนต์   วันที่  2 – 3  มีนาคม  2555
วันที่     4     มีนาคม  2555

สอบถามเพิ่มเติม  สมาคมศิษย์เก่าแสงทอง ร่วมกับ บริษัทในเครือเบญจพรกรุ๊ป และ บริษัทถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จำกัด
                              074-223344 ,  081-5406451  ,  083-5387746
สบายๆ พอ หอมๆนะ


x^

สี่แยกตลาดโก้งโค้งตรงไหนเอย  ถนนอะไรลงให้ครบซิ แล้วจะไปถูกไหม

ฟ้าเปลี่ยนสี

 ส-ดีใจ น้าว่า ลานกว้าง ที่เป็นพื้นที่ว่างๆๆ ติดกับโรงเรียนวิริยะเธียร เห็นเขาไปถางหญ้าแล้วครับ  ส.ยกน้ิวให้
ไม่ว่าเราจะมีความทุกข์เพียงไร เราก็มีความสุขกับชีวิตได้
เพราะเราเลือกที่จะ.."เข้าใจ" แทนการเลือกที่จะ.."เจ็บปวด"
"ยอมรับ" ในสิ่งที่เป็นอยู่ "ปล่อยวาง" ในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว  "มีศรัทธา" กับสิ่งที่กำลังจะมาถึง และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

Apollo

อ้างจาก: คนข้างพลาซ่า เมื่อ 07:47 น.  23 ก.พ 55
ส-ดีใจ น้าว่า ลานกว้าง ที่เป็นพื้นที่ว่างๆๆ ติดกับโรงเรียนวิริยะเธียร เห็นเขาไปถางหญ้าแล้วครับ  ส.ยกน้ิวให้
ส.ยกน้ิวให้ ส.ยกน้ิวให้ ส.ยกน้ิวให้
ถูกต้องนะครับ.
สบายๆ พอ หอมๆนะ

ซุปเปอร์ฮีโร่


ฟ้าเปลี่ยนสี

 ส.อ่านหลังสือ ก า ร ส ร้ า ง พ ร ะ พุ ท ธ รู ป จ ะ ไ ด้ บุ ญ อ ย่ า ง ไ ร ?

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ

พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จัดเป็นปูชนียวัตถุสูงสุด ผู้สร้างพระพุทธรูปจะได้ประโยชน์ ดังนี้

๑.ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง
อันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็น ตถาคตโพธิศรัทธา

๒. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็น ทานบารมี

๓. เมื่อขวนขวายติดตามตลอดงานจัดสร้างพระปฏิมา
จัดเป็นกุศลส่วน วัยยาวัจจมัย

๔ .เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จสมบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความตามอนุสรณ์
ถึงพระพุทธคุณทั้งตนเองด้วย ทั้งผู้อื่นด้วย
กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระพุทธปฏิมา

๕. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระพุทธปฏิมา
ส่งผลให้ได้เกิดเป็นคนรูปงาม
มีบุคลิกสง่าเป็นที่เคารพรักใคร่ของประชาชน
และมีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ
ตลอดจนความสุขสถาพร ไม่เป็นโรควิกลวิกาล

๖. ปิดอบายภูมิ และส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันทีในสมัยกาลมรณะแล้ว
หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นปรากฎให้จิตก่อนจุติ

๗. เป็นการส่งเสริมพุทธศิลป์ให้เจริญแพร่หลาย
พุทธศิลป์นั้นในชนที่เจริญทางสติปัญญา
เขายกย่องว่าเป็นศิลปะอันสุขุมประณีตละเอียดอ่อน
เป็นสัญญลักษณ์แห่งสันติธรรม และปัญญาธนบริสุทธิ์

(ที่มา : "การสร้างพระพุทธรูปจะได้บุญอย่างไร" ใน สำนักพุทธรัตนประทีป
ศูนย์เผยแพร่พุทธศาสนา ๒๕ ศตวรรษ โดย เสถียร โพธินันทะ, หน้า ๑๒๔-๑๒๕)
ไม่ว่าเราจะมีความทุกข์เพียงไร เราก็มีความสุขกับชีวิตได้
เพราะเราเลือกที่จะ.."เข้าใจ" แทนการเลือกที่จะ.."เจ็บปวด"
"ยอมรับ" ในสิ่งที่เป็นอยู่ "ปล่อยวาง" ในสิ่งที่ผ่านไปแล้ว  "มีศรัทธา" กับสิ่งที่กำลังจะมาถึง และทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

ณรงค์123456


PoPoz

อ่อขับรถผ่านว่าใส่รถติดจังเสีย อนุโมทนาสาธุ ครับ                                             

Apollo

สบายๆ พอ หอมๆนะ

Apollo

สบายๆ พอ หอมๆนะ

ผีดำ1

เมือวานผ่านไป3มีค พระสวยมาก อนุโมทนาบุญด้วยครับ