gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์และฟิสิก ทุกระดับชั้น นัดสถานที่ได้ตามสะดวกค่ะ  (อ่าน 6209 ครั้ง)

รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์และฟิสิก ทุกระดับชั้น นัดสถานที่ได้ตามสะดวกค่ะ

ออฟไลน์ bussarakman.tangnu

ส.สู้ๆ เน้นพื้นฐาน ลุยโจทย์เตรียมสอบทุกระดับชั้น
 ส.สู้ๆ สอบชิงทุน สอบเข้า ม.1และม.4
 ส.สู้ๆ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 ส.หัว ส.หัว โดยพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดค่าเรียน
(ตัวต่อตัวและกลุ่ม)
ประถม         คนละ ราคา 150 บาท/ชั่วโมง
มัธยมต้น      คนละ ราคา 200 บาท/ชั่วโมง
มัธยมปลาย   คนละ ราคา 250 บาท/ชั่วโมง

ออฟไลน์ bussarakman.tangnu

ส.สู้ๆ เน้นพื้นฐาน ลุยโจทย์เตรียมสอบทุกระดับชั้น
 ส.สู้ๆ สอบชิงทุน สอบเข้า ม.1และม.4
 ส.สู้ๆ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 ส.หัว ส.หัว โดยพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดค่าเรียน
(ตัวต่อตัวและกลุ่ม)
ประถม         คนละ ราคา 150 บาท/ชั่วโมง
มัธยมต้น      คนละ ราคา 200 บาท/ชั่วโมง
มัธยมปลาย   คนละ ราคา 250 บาท/ชั่วโมง
ถ้ามาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถต่อรองราคาได้

ออฟไลน์ bussarakman.tangnu

ส.สู้ๆ เน้นพื้นฐาน ลุยโจทย์เตรียมสอบทุกระดับชั้น
 ส.สู้ๆ สอบชิงทุน สอบเข้า ม.1และม.4
 ส.สู้ๆ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 ส.หัว ส.หัว โดยพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดค่าเรียน
(ตัวต่อตัวและกลุ่ม)
ประถม         คนละ ราคา 150 บาท/ชั่วโมง
มัธยมต้น      คนละ ราคา 200 บาท/ชั่วโมง
มัธยมปลาย   คนละ ราคา 250 บาท/ชั่วโมง
ถ้ามาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถต่อรองราคาได้

ออฟไลน์ bussarakman.tangnu

ส.สู้ๆ เน้นพื้นฐาน ลุยโจทย์เตรียมสอบทุกระดับชั้น
 ส.สู้ๆ สอบชิงทุน สอบเข้า ม.1และม.4
 ส.สู้ๆ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 ส.หัว ส.หัว โดยพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดค่าเรียน
(ตัวต่อตัวและกลุ่ม)
ประถม         คนละ ราคา 150 บาท/ชั่วโมง
มัธยมต้น      คนละ ราคา 200 บาท/ชั่วโมง
มัธยมปลาย   คนละ ราคา 250 บาท/ชั่วโมง
ถ้ามาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถต่อรองราคาได้

ออฟไลน์ bussarakman.tangnu

ส.สู้ๆ เน้นพื้นฐาน ลุยโจทย์เตรียมสอบทุกระดับชั้น
 ส.สู้ๆ สอบชิงทุน สอบเข้า ม.1และม.4
 ส.สู้ๆ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 ส.หัว ส.หัว โดยพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดค่าเรียน
(ตัวต่อตัวและกลุ่ม)
ประถม         คนละ ราคา 150 บาท/ชั่วโมง
มัธยมต้น      คนละ ราคา 200 บาท/ชั่วโมง
มัธยมปลาย   คนละ ราคา 250 บาท/ชั่วโมง
ถ้ามาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถต่อรองราคาได้

ออฟไลน์ bussarakman.tangnu

ส.สู้ๆ เน้นพื้นฐาน ลุยโจทย์เตรียมสอบทุกระดับชั้น
 ส.สู้ๆ สอบชิงทุน สอบเข้า ม.1และม.4
 ส.สู้ๆ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 ส.หัว ส.หัว โดยพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดค่าเรียน
(ตัวต่อตัวและกลุ่ม)
ประถม         คนละ ราคา 150 บาท/ชั่วโมง
มัธยมต้น      คนละ ราคา 200 บาท/ชั่วโมง
มัธยมปลาย   คนละ ราคา 250 บาท/ชั่วโมง
ถ้ามาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถต่อรองราคาได้

ออฟไลน์ bussarakman.tangnu

ส.สู้ๆ เน้นพื้นฐาน ลุยโจทย์เตรียมสอบทุกระดับชั้น
 ส.สู้ๆ สอบชิงทุน สอบเข้า ม.1และม.4
 ส.สู้ๆ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 ส.หัว ส.หัว โดยพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดค่าเรียน
(ตัวต่อตัวและกลุ่ม)
ประถม         คนละ ราคา 150 บาท/ชั่วโมง
มัธยมต้น      คนละ ราคา 200 บาท/ชั่วโมง
มัธยมปลาย   คนละ ราคา 250 บาท/ชั่วโมง
ถ้ามาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถต่อรองราคาได้

ออฟไลน์ bussarakman.tangnu

ส.สู้ๆ เน้นพื้นฐาน ลุยโจทย์เตรียมสอบทุกระดับชั้น
 ส.สู้ๆ สอบชิงทุน สอบเข้า ม.1และม.4
 ส.สู้ๆ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 ส.หัว ส.หัว โดยพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดค่าเรียน
(ตัวต่อตัวและกลุ่ม)
ประถม         คนละ ราคา 150 บาท/ชั่วโมง
มัธยมต้น      คนละ ราคา 200 บาท/ชั่วโมง
มัธยมปลาย   คนละ ราคา 250 บาท/ชั่วโมง
ถ้ามาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถต่อรองราคาได้

ออฟไลน์ bussarakman.tangnu

ส.สู้ๆ เน้นพื้นฐาน ลุยโจทย์เตรียมสอบทุกระดับชั้น
 ส.สู้ๆ สอบชิงทุน สอบเข้า ม.1และม.4
 ส.สู้ๆ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 ส.หัว ส.หัว โดยพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดค่าเรียน
(ตัวต่อตัวและกลุ่ม)
ประถม         คนละ ราคา 150 บาท/ชั่วโมง
มัธยมต้น      คนละ ราคา 200 บาท/ชั่วโมง
มัธยมปลาย   คนละ ราคา 250 บาท/ชั่วโมง
ถ้ามาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถต่อรองราคาได้

ออฟไลน์ bussarakman.tangnu

ส.สู้ๆ เน้นพื้นฐาน ลุยโจทย์เตรียมสอบทุกระดับชั้น
 ส.สู้ๆ สอบชิงทุน สอบเข้า ม.1และม.4
 ส.สู้ๆ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 ส.หัว ส.หัว โดยพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดค่าเรียน
(ตัวต่อตัวและกลุ่ม)
ประถม         คนละ ราคา 150 บาท/ชั่วโมง
มัธยมต้น      คนละ ราคา 200 บาท/ชั่วโมง
มัธยมปลาย   คนละ ราคา 250 บาท/ชั่วโมง
ถ้ามาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถต่อรองราคาได้

ออฟไลน์ bussarakman.tangnu

ส.สู้ๆ เน้นพื้นฐาน ลุยโจทย์เตรียมสอบทุกระดับชั้น
 ส.สู้ๆ สอบชิงทุน สอบเข้า ม.1และม.4
 ส.สู้ๆ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 ส.หัว ส.หัว โดยพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดค่าเรียน
(ตัวต่อตัวและกลุ่ม)
ประถม         คนละ ราคา 150 บาท/ชั่วโมง
มัธยมต้น      คนละ ราคา 200 บาท/ชั่วโมง
มัธยมปลาย   คนละ ราคา 250 บาท/ชั่วโมง
ถ้ามาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถต่อรองราคาได้

ออฟไลน์ bussarakman.tangnu

ส.สู้ๆ เน้นพื้นฐาน ลุยโจทย์เตรียมสอบทุกระดับชั้น
 ส.สู้ๆ สอบชิงทุน สอบเข้า ม.1และม.4
 ส.สู้ๆ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 ส.หัว ส.หัว โดยพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดค่าเรียน
(ตัวต่อตัวและกลุ่ม)
ประถม         คนละ ราคา 150 บาท/ชั่วโมง
มัธยมต้น      คนละ ราคา 200 บาท/ชั่วโมง
มัธยมปลาย   คนละ ราคา 250 บาท/ชั่วโมง
ถ้ามาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถต่อรองราคาได้

ออฟไลน์ bussarakman.tangnu

ส.สู้ๆ เน้นพื้นฐาน ลุยโจทย์เตรียมสอบทุกระดับชั้น
 ส.สู้ๆ สอบชิงทุน สอบเข้า ม.1และม.4
 ส.สู้ๆ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 ส.หัว ส.หัว โดยพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดค่าเรียน
(ตัวต่อตัวและกลุ่ม)
ประถม         คนละ ราคา 150 บาท/ชั่วโมง
มัธยมต้น      คนละ ราคา 200 บาท/ชั่วโมง
มัธยมปลาย   คนละ ราคา 250 บาท/ชั่วโมง
ถ้ามาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถต่อรองราคาได้

ออฟไลน์ bussarakman.tangnu

ส.สู้ๆ เน้นพื้นฐาน ลุยโจทย์เตรียมสอบทุกระดับชั้น
 ส.สู้ๆ สอบชิงทุน สอบเข้า ม.1และม.4
 ส.สู้ๆ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 ส.หัว ส.หัว โดยพี่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียดค่าเรียน
(ตัวต่อตัวและกลุ่ม)
ประถม         คนละ ราคา 150 บาท/ชั่วโมง
มัธยมต้น      คนละ ราคา 200 บาท/ชั่วโมง
มัธยมปลาย   คนละ ราคา 250 บาท/ชั่วโมง

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]