ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

อยากเรียนอินเตอร์ เข้ามหาวิทยาลัย ภาคอินเตอร์ ต้องเตรียมตัวสอบอะไรบ้าง

เริ่มโดย alleduguide, 08:15 น. 13 ธ.ค 62

alleduguide

อยากเรียนอินเตอร์ เข้ามหาวิทยาลัย ภาคอินเตอร์ ต้องเตรียมตัวสอบอะไรบ้าง


ภาษาเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆ คนเริ่มให้ความสนใจ หลักสูตรนานาชาติ หรือที่ใครๆ เรียกกันจนติดปากว่า "ภาคอินเตอร์" ก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น แต่การที่จะเข้าศึกษาในภาคอินเตอร์นั้นจะต้องมีการสอบต่างๆ เพิ่มเข้ามา เรามาดูกันค่ะ ว่าการจะเข้ามหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ จะต้องเตรียมตัวสอบอะไรบ้าง

เลือกสูตรนานาชาติ ภาคอินเตอร์ ที่ตัวเองสนใจ

ศึกษาหาข้อมูล เลือกหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ตนเองสนใจ เพราะแต่ที่ก็มีเกณฑ์ในการรับนักศึกษาที่แตกต่างกันไป อาจจะมีวิชาเฉพาะที่ต้องสอบเพิ่มเติม หรือต้องทำพอร์ตที่เน้นไปในด้านต่างๆ เฉพาะทาง น้องๆ ควรศึกษาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะได้เตรียมตัวอย่างตรงเป้าหมายค่ะ


ภาคอินเตอร์ ต้องมีผลสอบอะไรบ้าง
แน่นอนว่าแต่ละสาขาก็จะมีเกณฑ์การรับนักศึกษาในภาคอินเตอร์ที่แตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วทางมหาวิทยลัยจะกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการไว้ 3 ข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย
ใช้ผลคะแนนเฉลี่ยรวมของระดับม.ปลาย หากวันที่เปิดรับสมัครผลคะแนนเทอมสุดท้ายยังไม่เรียบร้อย ให้ใช้ผลคะแนนเฉลี่ยใน 5 เทอมการศึกษายื่นไปก่อน

สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมปลาย
หากเป็นน้องๆ เป็นนักเรียนที่จบการศึกษามาจากต่างประเทศหรือมีเหตุผลอื่นที่ทำให้ไม่สามารถมีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมปลายได้ น้องๆ สามารถใช้ผลสอบอื่นๆ ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการยอมรับว่าเทียบเท่าได้ เช่น

- IGCSE
- A-Level
- AS
- GED
- IB Diploma


คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
ขึ้นชื่อว่าเป็นหลักสูตรอินเตอร์ ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักใช่ไหมคะ ทุกหลักสูตรจะมีการกำหนดไว้อยู่แล้วว่าต้องการเรียกคะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำเท่าไหร่ และต้องการใช้คะแนนของสถาบันทดสอบทางภาษาแห่งใด ซึ่งหลักๆ ก็จะเป็นสถาบันยอดนิยมอย่าง

- TOEFL
- IELTS
- CU-TEP
- TU-GET


คะแนนสอบวิชาพื้นฐานหรือวิชาเฉพาะ
อีกหลายๆ หลักสูตรต้องการผลคะแนนในวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมเข้ามา ซึ่งน้องๆ ก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีว่าคณะที่จะยื่นคะแนนนั้น ต้องการคะแนนอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ โดยส่วนมากแล้วหากเป็นคะแนนคณิตศาสตร์ก็จะเรียกเป็นคะแนนในกลุ่ม

- SAT
- CU-AAT

หรือในบางหลักสูตร บางคณะก็จะมีการจัดสอบสอบวิชาเฉพาะแยกออกมาเช่น

- ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
- วิชาวาดเส้น Drawing (คณะทางศิลปกรรม)