ยานยนต์และอสังหาริมทรัพย์ > แวดวงอสังหาฯ

เกาะติดโครงการ 570 ล. สร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน

(1/2) > >>

ทีมงานบ้านเรา:
งบมาแล้ว 570 ล.เริ่มสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน 

ถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่หรือวงแหวนรอบเมือง เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีการศึกษาโครงการมายาวนาน ล่าสุดมีข่าวดีจากกรมทางหลวง ว่าจะมีการเริ่มดำเนินโครงการแล้วในเส้นทางสายตะวันออก ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน ระยะทางกว่า 7 กม.งบประมาณ 570 ล้านบาท พร้อมเปิดเวทีให้ชาวบ้านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ 23 ม.ค.นี้ ที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สำหรับโครงการนี้ กรมทางหลวง จัดทำโครงการออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ เชื่อมถนนลพบุรีราเมศวร์-กาญจนวณิชย์-เพชรเกษม-สนามบิน ระยะทาง 31.33 กม.ครอบคลุมพื้นที่ 18 หมู่บ้าน 9 ตำบล 3 อำเภอ ต้องเวนคืนที่ดิน 1,300 ไร่ โดยเริ่มศึกษาโครงการมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงบัดนี้ ปีงบประมาณ 2563 ได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างถนนช่วงแรกแล้วจำนวน 570 ล้านบาท

โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นการดำเนินโครงการก่อสร้างถนน 4 เลน กว้าง 60 เมตร ความยาว 7.183 กม.ช่วงบ้านพรุ-สนามบินหาดใหญ่ เส้นทางเริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข 4 (กาญจนวณิชย์) ใกล้แยกโปะหมอ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ ผ่านพื้นที่ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง และเข้าสู่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4135 สายสนามบิน บริเวณตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่

ซึ่งโครงการดังกล่าวผ่านการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการร่วมเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างในครั้งนี้ได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (สายตะวันออก) มีจุดเริ่มต้นโครงการเริ่มจากทางหลวงหมายเลข 414 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ห่างจากมัสยิดกลางทางไปสงขลาประมาณ 1 กม. มาตัดทางหลวงหมายเลข 407 ถนนกาญจนวณิชย์ (หาดใหญ่-สงขลาสายเก่า) ผ่านหน้าโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ตัดถนนปุณณกัณฑ์ ตัดทางหลวงหมายเลข 43 ที่บ้านควนจง ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม ตัดทางหลวงหมายเลข 4 (ถ.กาญจนวณิชย์ช่วงหาดใหญ่-สะเดา) บริเวณใกล้แยกโปะหมอ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ และมาเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 4135 ช่วงใกล้สนามบินหาดใหญ่

ลักษณะการก่อสร้างเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรกว้างรวม 60 เมตร รวมระยะทางประมาณ 31.33 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 18 หมู่บ้าน 9 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ อ.หาดใหญ่ อ.นาหม่อม และ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา มีลักษณะสำคัญคือสร้างเป็นทางยกระดับเมื่อตัดกับถนนสายที่มีอยู่แต่เดิม มีการควบคุมมลพิษขณะดำเนินการก่อสร้าง การวางท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขัง ความปลอดภัยของทางยกระดับ และที่สำคัญคือการเวนคืนที่ดิน และการชดเชยผลอาสิน ซึ่งจะต้องเวนคืนที่ดินทั้งสิ้นประมาณ 1,300 ไร่ มีบ้านที่ต้องย้ายออกประมาณ 250 หลัง

นั่นคือภาพรวมของโครงการก่อสร้างทั้งหมดที่ได้มีการศึกษาโครงการมาตั้งแต่ปี 2557 แต่ในส่วนที่มีการอนุมัติดำเนินการก่อสร้างช่วงแรก ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน มีการก่อสร้างบริเวณพื้นที่ใด ผ่านจุดไหนบ้าง มีลักษณะการก่อสร้างที่น่าสนใจอย่างไร และเริ่มดำเนินการก่สร้างเมื่อไหร่ ในวันที่ 23 มกราคม 2563 ทีมงานจะนำข้อมูลมาให้ได้ติดตามกันอีกครั้ง

นอกจากนี้ การศึกษาในเส้นทางเดียวกันยังมีโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่สายตะวันตก มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ทางหลวง 4135 บริเวณหน้าสนามบินหาดใหญ่ ผ่าน ต.ควนลัง ฉลุง ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ ต.ท่าช้าง บางกล่ำ แม่ทอม อ.บางกล่ำ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง และสิ้นสุดโครงการที่ทางหลวง 414 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ อ.หาดใหญ่ ระยะทางประมาณ 34 กม. หากมีการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการ ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ที่สวยงามและแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ต้อม รัตภูมิ รายงาน 0897384215

ทีมงานบ้านเรา:
เวนคืนแนวถนน 60ม.งบ 570ล. สร้างก่อน 2เลน ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน

กรมทางหลวง จัดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่สายตะวันออก หลังได้งบก้อนแรกในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 570 ล้านบาทเริ่มก่อสร้างช่วงบ้านพรุ-สนามบิน 7 กม. เตรียมเวรคืนแถวถนนกว้าง 60 เมตร โดยสร้างเป็นถนน 2 เลนก่อน ด้านชาวบ้านที่ร่วมเวทียังสับสนและมีคำถามต่อโครงการในหลายประเด็น

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.24+148.450 - กม.31+331.426 ระยะทาง 7.183 กิโลเมตร โดยมีนายวิชัยรัฐ แก้วโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 พร้อมด้วย นายชุมพล ทองมาก ผู้แทนจากสำนักก่อสร้างทางที่ 1 และนายสุพัฒน์ ชุ่มมุณีรัตน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษและนายภูเมธ ปุนทะมุณี วิศวกรโยธาชำนาญการ ผู้แทนจากสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง และนายธัญญะ แสงวันลอย นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักงานทางหลวงที่ 18 ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มาร่วมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้ ตามที่กรมทางหลวง ได้จัดทำโครงการออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ เชื่อมถนนลพบุรีราเมศวร์-กาญจนวณิชย์-เพชรเกษม-สนามบิน ระยะทาง 31.33 กม.ครอบคลุมพื้นที่ 18 หมู่บ้าน 9 ตำบล 3 อำเภอ ต้องเวนคืนที่ดิน 1,300 ไร่ โดยเริ่มศึกษาโครงการมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงบัดนี้ ปีงบประมาณ 2563 ได้รับงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างถนนช่วงแรกแล้วจำนวน 570 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการระยะที่ 1 ช่วงบ้านพรุ-สนามบินหาดใหญ่ เส้นทางเริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข 4 (กม.1264+109.160) ใกล้แยกโปะหมอ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ ผ่านพื้นที่ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง และเข้าสู่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4135 (กม.8+907.166) ใกล้ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ บริเวณตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่

ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2563 คาดว่าจะมีได้รับงบประมาณดำเนินโครงการในช่วงกลางปีนี้ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 จึงได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการนี้ขึ้น โดยในเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังส่วนใหญ่ยังมีความสับสนในเส้นทางของโครงการที่ชัดเจน บางรายบอกว่าเพิ่งขอนุญาตเทศบาลในการจัดสร้างอาคารบ้านเรือน โดยได้รับการอนุมัติโครงการก่อสร้างและดำเนินโครงการไปแล้วบางส่วน แต่กลับมีการมาปักป้ายทาสีว่าเป็นแนวก่อสร้างถนน ทั้งที่ชาวบ้านลงทุนไปเยอะไม่ว่าจะเป็นเขียนแบบ ถมที่ หากได้รับเพียงค่าเวนคืนเชื่อว่าจะไม่คุ้มกับการลงทุนที่เกิดขึ้นแล้ว

รวมถึงอีกสารพัดคำถามเกี่ยวกับโครงการที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ เช่น จะได้รับค่าเวนคืนเมื่อไหร่ หากที่ดินเหลือเป็นเสี้ยวหรือน้อยเกินกว่าที่จะใช้ประโยชน์ได้มีมาตรการเยียวยาอย่างไร การดำเนินโครงการก่อสร้างจริงๆ จะเริ่มเมื่อไหร่ ชาวบ้านมีปัญหาข้องสัสัย ร้องเรียนต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ไหน ซึ่งผุ้แทนจากกรมทางหลวง ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับผุ้เข้่าร่วมประชุมในเกือบทุกประเด็น โดยย้ำว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรอการอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการ รอการประกาศการเวนคืนที่ดินในราชกิจจานุเบกษา และมีการเปิดศูนย์ประสานงานโครงการภายในแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา โทร 074-311091 หรือติดต่อฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยตรงโทร 081-7666762

ส่วนรูปแบบการก่อสร้างถนนนั้นได้มีการเวนคืนที่ดินแนวถนนกว้าง 60 เมตร เพื่อก่อสร้างถนนแบบ 4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง แต่ในปีงบประมาณ 2563 จะก่อสร้างขนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านขวากว้า 1.50 เมตร รวมความกว้างแนวถนน 11 เมตร ในอนาคตเมื่อปริมาณจราจรเพิ่มมากขึ้นก็สามารถขยายคันทางขวามือกว้าง 11 เมตร เพื่อก่อสร้างถนนแบบ 4 ช่องจราจรได้ต่อไป ผิวถนนจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง มีการสร้างสะพานข้ามคลองอู่ตะเภา ทางรถกว้า 12 เมตร ทางเท้ากว้าง 1.50 เมตร   

กล่าวโดยสรุป นี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ ที่มีการศึกษาและออกแบบกันมายาวนานหลายปี ระยะที่ 1 แม้จะได้ถนนมาแค่ 7 กม.นิดๆ และสร้างเป็นถนน 2 เลนก่อน นับเป็นจุดเริ่ม้ตนที่ดีว่าโครงการนี้ไม่ได้มีแค่การศึกษาแล้วทอดทิ้งเหมือนหลายๆ โครงการที่ผ่านมา สกู๊ปข่าวต่อไป ทีมงานจะลงพื้นที่สำรวจแนวเส้นทางจากจุดเริ่มต้น จุดผ่านถนน สถานที่สำคัญต่างๆ ไปจนถึงจุดสิ้นสุดโครงการมาฝากกันอีกครั้ง รอติดตามกันได้ครับ

ต้อม รัตภูมิ 0897384215 รายงาน

dherasak:
ยังเงียบๆรับยุคโควิด ไปถึงไหนแล้วครับ

dherasak:
งบนี้ค่าเวณคืน ปีงบ2563  นี่ขึ้นปีงบ 2564แล้วได้จ่ายใครบ้างแล้วยัง

dherasak:
ทีมงานบ้านเราพอทราบไหมครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

Go to full version